Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Όλη η Σκόπελος τώρα στην Επιτροπή αγώνα Σκοπέλου έχουμε σκοπό για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί να αντιδράσουμε δυναμικά και όχι να μείνουμε στα λόγια


φίλε Σκοπελίτη σου κόβουν το ρεύμα , Τότε κι εμείς τους κόβουμε τα χέρια τους , σου κόβουν το νερό τους κόβουμε τα χέρια,  σου βγάζουν οι τράπεζες το σπίτι σου Πλειστηριασμό  Δεν θα το επιτρέψουμε Θα αντιδράσουμε δυναμικά θα να τους σταματήσουμε αμέσως  τους πετάμε στη θάλασσα σε κυνηγάνε οι τράπεζες για κάρτες τους κυνηγάμε και Εμείς  τώρα μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την Εγκληματική   επίθεση που μας κάνουν, πρέπει δυναμικά να αντιδράσουμε όλοι στη Σκόπελο με  λόγια και  υποσχέσεις  δεν γίνεται τίποτα όλοι μαζί δυναμικά ελάτε τώρα στην Επιτροπή αγώνα Σκοπέλου
Μην περιμένετε από  τους με βολεμένους στην σκοπέλο να τρέξουν για εμάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Χαλκός και χρυσός στο Κιλκίς: χαρμόσυνο νέο… ή μήπως όχι;

Γνωστό από παλιά στους ντόπιους, και όχι μόνο, πως στο Κιλκίς υπάρχει χαλκός και χρυσός. Γνωστό και στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Γνωστό και στις ξένες μεταλλευτικές εταιρείες. Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης όμως προηγείται μια μακρά συνήθως περίοδος καλυμμένης, σταδιακής διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών, με συνέργεια κρατικών φορέων και μεταλλευτικών εταιρειών.
Σημειώσεις από την εισήγηση του ομότιμου καθηγητή γεωλογίας του ΑΠΘ κ. Σαράντη Δημητριάδη στις 15-1-2012 στο Κιλκίς. Σε μορφή pdf εδώ.
 • Γνωστό από παλιά στους ντόπιους, και όχι μόνο, πως στο Κιλκίς υπάρχει χαλκός και χρυσός.
 • Γνωστό και στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
 • Γνωστό και στις ξένες μεταλλευτικές εταιρείες.
Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης όμως προηγείται μια μακρά συνήθως περίοδος καλυμμένης, σταδιακής διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών, με συνέργεια κρατικών φορέων και μεταλλευτικών εταιρειών.
Οι κατάλληλες αυτές συνθήκες πληρούνται όταν έχουν συντελεστεί τα εξής:
 • Αναπτυξιακή στασιμότητα, καλύτερα υποβάθμιση, του τόπου-στόχου
 • Σταδιακή μείωση του νέου σε ηλικία ενεργού πληθυσμού στον τόπο αυτο.
 • Άσχημη γενικά οικονομική συγκυρία.
 • Υψηλός δείκτης ανεργίας.
 • Υψηλές τιμές των μετάλλων.
Σήμερα, όλες οι προηγούμενες συνθήκες πληρούνται στον τόπο που χαρακτηρίστηκε ως: «Μεταλλευτική περιοχή Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου, Αντιγόνειας». Η μεταλλευτική αυτή περιοχή περικλείει 12 χωριά.

Επιχειρήματα των υποστηρικτών των μεταλλευτικών εταιριών πριν αυτές αναλάβουν δράση:

 • Ενίσχυση της εθνικής οικονομίας (αναπτυξιακές επενδύσεις).
 • Ανάπτυξη σε τοπική κλίμακα.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Εξασφάλιση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς στα απαραίτητα για τη ζωή μας μέταλλα.

Η σκληρή πραγματικότητα εντός των ορίων του μεταλλευτικού χώρου είναι:

 • Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή.
 • Εγκατάλειψη της κατοίκησης και των βιοποριστικών ασχολιών των εντόπιων (πληθυσμιακή εκκένωση ουσιαστικά).
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γης και κατοικιών με τους δυσμενέστερους όρους.
 • Διάχυση και επέκταση των συνεπειών της περιβαλλοντικής καταστροφής.
 • Σταδιακός περιορισμός εναλλακτικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (κύρια ή μοναδική σχεδόν διέξοδος απασχόλησης τα μεταλλεία).
 • Δυσφήμηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που μοιραία θα συνδεθούν με το ρυπασμένο περιβάλλον.
 • Αποτροπή περιήγησης, κατοίκησης.
 • Μείωση της αξίας της γης.
SOS KROUSIA1

Περιβαλλοντική καταστροφή; Σε τι συνίσταται;

Εξόρυξη χρυσούχου πορφυριτικού χαλκού.
Κύριο μεταλλοφόρο ορυκτό: χαλκοπυρίτης (CuFeS2) με μικροεγκλείσματα χρυσού.
Εξορυκτική μέθοδος: Ανοικτές εκσκαφές (open pit mining).
SOS KROUSIA2
Χρυσός: Περιεκτικότητα της τάξης 1ppm (ένα μέρος στο εκατομμύριο) κατά βάρος. Ισοδυναμεί με ένα μέρος στα επτά εκατομμύρια κατ’ όγκο, επειδή ο χρυσός είναι επτά περίπου φορές βαρύτερος από το πέτρωμα (τον πορφύρη) μέσα στον οποίο βρίσκεται.
Χαλκός: Περιεκτικότητα της τάξης 1% κατά βάρος.
Μία μόνη μέθοδος εκμετάλλευσης πετρωμάτων τέτοιας περιεκτικότητας σε μεταλλικά ορυκτά υπάρχει:
Η καθολική εξόρυξη τεράστιων όγκων πετρωμάτων.

SOS KROUSIA4
Συνέπειες:

 • Καταστροφή καλλιεργήσιμης γης
 • Καταστροφή της δασοκάλυψης, της φυσικής χλωρίδας και της πανίδας.
 • Πλήρης απογύμνωση του τόπου.
 • Εξαφάνιση υδροφορέων (αποστράγγιση).
 • Ριζική μεταβολή της τοπογραφίας.
SOS KROUSIA6

Δράσεις των μεταλλευτικών εταιριών στο χώρο εξόρυξης:

 • Φάγωμα, ξερίζωμα λόφων και βουνών, άνοιγμα τεράστιων κρατηροειδών ορυγμάτων διαμέτρου και βάθους εκατοντάδων μέτρων, όσο η τεχνολογία επιτρέπει και όσο το πέτρωμα αποδίδει σε χαλκό και χρυσό.
 • Προηγείται απομάκρυνση του εδάφους, της βλάστησης, της τυχόν δασοκάλυψης
 • Συνεχής χρήση εκρηκτικών σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
 • Θηριώδη σκαπτικά μηχανήματα.
 • Σπαστικά μηχανήματα (για θρυμματισμό του πετρώματος).
 • Τριβεία (μύλοι άλεσης).
 • Συνεχείς μεταφορές υλικών με γιγαντιαία φορτηγά οχήματα.

SOS KROUSIA14Αέρια ρύπανση

 • Αιωρούμενα σωματίδια (πλην της κοινής σκόνης):
 • Τοξικά μεταλλικά μικροσωματίδια που απελευθερώνονται κατά τις εκρήξεις.
 • Νιτρώδη, νιτρικά και αμωνιακά αέρια, κατάλοιπα από τη χρήση εκρηκτικών.
 • Καυσαέρια από τα συνεχώς κινούμενα βαρέα οχήματα.
SOS KROUSIA10

Ηχορύπανση

 • Συνεχείς εκρήξεις.
 • Τρυπάνια.
 • Σπαστήρες.
 • Μύλοι άλεσης.
 • Συνεχείς διελεύσεις οχημάτων.
SOS KROUSIA8
SOS KROUSIA12SOS KROUSIA13

Όξινη απορροή

Η είσοδος αέρα και νερού στη φρεσκοσκαμένη, αλλά και βαθύτερα, στην κατακερματισμένη από τις εκρήξεις βραχώδη μάζα, οξειδώνει και υδατώνει τις θειούχες ενώσεις του χαλκού σχηματίζοντας θειϊκό οξύ (βιτριόλι). Αυτό διαχέεται προς τα κάτω και πλευρικά μολύνοντας ανεπανόρθωτα τον υδροφόρο ορίζοντα και τα ρυάκια.
SOS KROUSIA22

Εγκαταστάσεις εμπλουτισμού.

Πριν τη μεταφορά στο χώρο μεταλλουργικής επεξεργασίας το εξορυγμένο υλικό πρέπει να εμπλουτιστεί κοντά στο χώρο εξόρυξης, ώστε η περιεκτικότητα σε χαλκό από ~ 1% να φτάσει στο ~30%.
Ο εμπλουτισμός γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις με τη μεθοδο της επίπλευσης (flotation).

Επίπλευση (Flotation).

Χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού και ειδικών χημικών ουσιών (οι περισσότερες τοξικές), που χαρακτηρίζονται, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν, ως συλλέκτες (collectors) και ως αφροποιητές (frothers).
SOS KROUSIA25

Outotec Solutions

Outotec offers expertise and innovative solutions from initial feasibility studies to full-scale plants and life-long services
Flotation
 • Flotation is a well-known extraction/beneficiation process. Flotation of sulphide minerals using synthetic collector chemicals is an invention with a history of more than a hundred years. Numerous plants worldwide utilize this process with very well-controlled and documented environmental impact.
 • The flotation process needs water. If necessary, seawater is also suitable. It also needs collector reagents in the dosing of some grams per ton of feed, plus regular ambient air blown into the mixture of finely ground minerals and water. To assist the process, other reagents, such as pH modifiers (typically lime or soda ash) and frothers (organic compounds stabilizing the froth) are used. In the case of some minerals, the flotation process needs to use harmful chemicals like cyanide These substances may also find their way into the plant tailings, which are constantly monitored by authorities.
 • Perhaps the biggest environmental challenge presently felt with the flotation process is the availability of water. Water resources are often scarce and tightly controlled by authorities, and in certain areas, projects need to build long pipelines to bring water to site. Seawater pipelines and de-salination plants can also be used.
 • Another impact of the flotation process is tailing areas. These may occupy vast areas, and are composed of slowly settling material and residual amounts of process reagents. Tailing areas are under constant, tight surveillance.
 • Because of the water issues mentioned above, the clear top water of a tailing area is usually recycled back to the plant, and used as process feed water. The amount of recycled water versus raw (fresh) water is naturally as high as possible, often in the range of 50… 90 % recycling. This recycling can be vastly improved be using tailings thickening.  With recycled water, the process may also experience pulp chemistry-related issues, typically leading to difficult controllability in the process.

Outotec to Deliver Concentrator Technology for Hellas Gold in Greece

Monday, November 05, 2007 by Outotec
Outotec has been awarded a contract by Hellas Gold for the supply of a large technology package for Hellas Gold’s copper-gold concentrator plant in Skouries in Northern Greece. The total contract value exceeds €30 million.
Hellas Gold owns three major gold and base metal deposits in Northern Greece which are the polymetallic deposit at Stratoni, the Olympias deposit containing gold, zinc, lead and silver, and the Skouries copper-gold-porphyry deposit.
Outotec’s delivery for the Skouries project covers proprietary technologies for grinding, flotation, thickening and automation including engineering and commissioning services. Most of the deliveries will be completed during 2009.

Κατάλοιπα εμπλουτισμού

Τεράστια ποσότητα άχρηστου υλικού μετά την επίπλευση παραμένει κοντά στον τόπο εξόρυξης.
Το υλικό αυτό είναι η λάσπη του κονιοποιημένου πετρώματος, ποτισμένη με τα τοξικά χημικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επίπλευση (λυματολάσπη).
Η λυματολάσπη αποτίθεται σε τέλματα αποβλήτων (tailing ponds) κοντά στους χώρους εξόρυξης.

Ερώτημα:

Από πού θα εξοικονομηθεί το νερό που χρειάζεται για τις ανάγκες του εμπλουτισμού κοντά στους χώρους εξόρυξης;
Διαθέτει η περιοχή περίσσεια υδατικών πόρων;

Συναφές ερώτημα 1:

Μήπως η λειτουργία της απαραίτητης μονάδας εμπλουτισμού είναι δυνατή μόνο με διοχέτευση σ’αυτην όλου του διαθέσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης των 12 χωριών εντός του μεταλλευτικού χώρου; Και λίγο (έως πολύ) από το Κιλκίς ίσως;
Πώς θα υδρεύονται στην περίπτωση αυτή οι κάτοικοι των 12 χωριών και ποιες είναι οι πιθανότητες συνέχισης της κατοίκησης στα χωριά αυτά;

Συναφές ερώτημα 2:

Μήπως η προσπάθεια ένταξης των 12 χωριών εντός του μεταλλευτικού χώρου εξυπηρετεί αυτήν ακριβώς τη σκοπιμότητα;
Δηλαδή την εύκολη, και νόμιμη με βάση το μεταλλευτικό κώδικα, αφαίρεση στοιχείων ζωτικών για την διαβίωση των κατοίκων τους;
Με αποτέλεσμα την βίαιη στην ουσία εκδίωξη από τον τόπο τους (μια δεύτερη προσφυγιά;)

Άλλο ερώτημα:

Που θα χωροθετηθούν τα τέλματα αποβλήτων;
Μήπως δίπλα ακριβώς στα χωριά μέσα στο μεταλλευτικό χώρο;
Μήπως αντί του αρδευτικού φράγματος του Μεταξοχωρίου θα κατασκευαστεί φράγμα δημιουργίας τελματολίμνης;

Και άλλο ερώτημα:

Έχουν την εντύπωση οι κάτοικοι της πόλης του Κιλκίς ότι όλες οι περιβαλλοντικές καταστροφές λίγα χιλιόμετρα μακρυά τους δεν θα θίξουν και τους ίδιους;
Ότι θα αφορούν κάποιους άλλους μόνο;
Oπως και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, νομίζουν ότι θα είναι σε απόσταση ασφαλείας από όσα θα συμβαίνουν στο νομό Κιλκίς;

Ένα ακόμη ερώτημα:

Γιατί το κράτος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ενημερώσει τον τοπικό πληθυσμό για τα σχέδιά του αρχικά, για τον καθορισμό του μεταλλευτικού χώρου μετά, για την επικείμενη και για την τελική προκήρυξη του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού τέλος; Ποιους αφορούσε το θέμα; Μόνο το ΥΠΕΚΑ και τις μεταλλευτικές εταιρίες;
Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι δεν έχουν λόγο για όσα σχεδιάζονται για τον τόπο τους;

Και άλλο ένα:

Όταν όλα θα έχουν τελειώσει ύστερα από κάποια χρόνια, ποια η προοπτική ενός βαθύτατα πληγωμένου και υποβαθμισμένου τόπου;
Ποιο το μέλλον των σημερινών μικρών παιδιών στον τόπο αυτό και των δικών τους παιδιών;
Με το Κιλκίς να μην μπορεί να αποδιώξει τη «φήμη» μιας ρυπασμένης από βαρειά εξορυκτική δραστηριότητα περιοχής.
Και με την ανεργία να έχει επανακάμψει δριμύτερη.

Καί ένα τελευταίο ερώτημα σε όλους:

Θέλετε αυτό;
SOS KROUSIA42
http://antigoldgreece.wordpress.com/2012/01/18/sarantis-eisigisi-kilkis/

Ημερολόγιο 2012 αλληλεγγύης φυλακισμένων αγωνιστών

Το ημερολόγιο 2012 για τους φυλακισμένους αγωνιστές σε μορφή PDF.

...το ημερολόγιο αυτο αφιερώνεται στη μνήμη και στη διαδρομή του αναρχικού επαναστάτη Λάμπρου Φούντα, μέλους του Επαναστατικού Αγώνα, που έπεσε μαχόμενος σε ενοπλή συμπλοκή στη Δάφνη στις 10 Μάρτη του 2010, για τη συμβολή του στις διεργασίες, στις ζυμώσεις, στα γεγονότα, στον ίδιο τον Αγώνα για την Κοινωνική Επανάσταση.
Ζούμε σίγουρα σε μια περίοδο άγριων κοινωνικών μετασχηματισμών. Η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωνική εξαθλίωση που τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται στον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο. Οι δανειοληπτικές φαντασιώσεις, η χρυσή εποχή της ανάπτυξης, των ολυμπιακών αγώνων και της πολιτικής σταθερότητας αποδομούνται καθημερινά. Η ευημερία κι η κοινωνική ειρήνη μοιάζουν με ταινίες αμερικάνικων ονειρώξεων.
Τράπεζες και πολυκαταστήματα λεηλατούνται και παραδίδονται στις φλόγες, εκατοντάδες κόσμου συγκρούεται στο δρόμο, μαζικές διαδηλώσεις πλημμυρίζουν το κέντρο της μητρόπολης, καταλήψεις κτηρίων, λαϊκές συνελεύσεις καθώς και οι άμεσες δράσεις συνθέτουν το μωσαϊκό της αντίστασης και κλέβουν έδαφος από τα πόδια των αφεντικών. Η κοινωνική ανταρσία βρίσκει χώρο στους δρόμους γκρεμίζοντας τις προσταγές της εξουσίας. Το οικονομικό τους οικοδόμημα τρίζει συθέμελα μαζί με τις αξίες αυτού του γερασμένου κόσμου.
Τα φοιτητικά του ΄06 ,οι εξεγέρσεις στις φυλακές του ΄07, ο δεκέμβρης του ΄08, οι αντιμνημονιακές συγκρούσεις, οι καταλήψεις πλατειών είναι μερικά παραδείγματα, είναι οι ενδιάμεσοι σταθμοί που συνδέουν τις καθημερινές παρεμβάσεις και τα σαμποτάζ, με τον ατέρμονο αγώνα, για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε σελίδες ολόκληρες με τα γεγονότα αντίστασης, τις στιγμές του κοινωνικού και ταξικού πολέμου, για όλους αυτούς που από τα κάτω οπλίζουν την κοινωνική αυτοάμυνα, που δεν είναι παρά η ηχώ της βροντής πριν τη μεγάλη καταιγίδα.
Υπό τη συνθήκη αυτής της αμφισβήτησης από ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, το σύστημα δεν θα μπορούσε παρά να περιφρουρήσει ακόμη περισσότερο την ύπαρξη και διαιώνιση του. Βλέπουμε λοιπόν την καταστολή να εντείνεται, τα όρια της ελευθερίας να στενεύουν. Τα δημοκρατικά προσωπεία να πέφτουν, τις πολιτικές διώξεις να είναι στο επίκεντρο, παράλληλα με κάθε σημαντικό κοινωνικό γεγονός. Προληπτικές προσαγωγές, εισβολές σε στέκια και καταλήψεις, συλλήψεις και φυλακίσεις αγωνιστών( που έφτασαν να αριθμούν τους 50 το έτος που μας πέρασε), χαλκευμένες δικογραφίες έρχονται να προστεθούν στον αντίποδα της προάσπισης του πολιτεύματος.
Το νομικό οπλοστάσιο τους ανανεώνεται και βαφτίζεται τρομοκράτης όποιος συμμετέχει σε μια συγκρουσιακή απεργία, όποιος πίνει καφέ και ανταλλάσει κείμενα με το « λάθος άνθρωπο»…Οι άνθρωποι που κουβαλάνε στο πετσί τους και διαχέουν στην κοινωνία επικίνδυνες για το καθεστώς αντιλήψεις και πρακτικές μπαίνουν στο στόχαστρο πρώτοι. Από αυτούς που συνειδητά ανταποδίδουν τη βία μέχρι αυτούς που δεν αρνήθηκαν ποτέ τις συντροφικές τους σχέσεις. Έτσι φτάνουμε στη σημερινή πραγματικότητα των δεκάδων πολιτικών κρατουμένων. Όσων δηλαδή ανέδειξαν κι υπερασπίστηκαν τα πολιτικά χαρακτηριστικά των πράξεων για τις οποίες διώκονται ή έτυχαν ειδικής μεταχείρισης και φορτώθηκαν κατηγορίες και υποθέσεις λόγω της δράσης και των φρονημάτων τους.
Η οικονομική στήριξη αυτών, αλλά και όλων όσων μέσα από τη συνθήκη του εγκλεισμού υψώνουν το ανάστημα τους και αντιστέκονται, είναι ένα πρώτο βήμα βαρύνουσας σημασίας για την υλική και ηθική υποστήριξη τους. Το «ταμείο αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης των φυλακισμένων αγωνιστών» έχει σαν στόχο, να συμβάλει στις βιοποριστικές, πρωτίστως, ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται έγκλειστοι για την ανατρεπτική τους δράση ή εξαιτίας της συμμετοχής τους στους αγώνες. Στο μέτρο των δυνατοτήτων του επίσης, τη στήριξη ανθρώπων που η διαρκής κι επίμονη στάση τους μέσα στην καθημερινότητα της φυλακής έχει ταυτιστεί με την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, τον αγώνα. Το ταμείο συγκροτείται σε πανελλαδική έκταση και βασίζεται στις μικρές συστηματικές συνεισφορές όσο γίνεται περισσότερων ανθρώπων, εντός και εκτός των αναρχικών και αντιεξουσιαστικών εγχειρημάτων.


Συνέλευση στις νότιες συνοικίες για την αλληλεγγύη στους φυλακισμένους αγωνιστές

mail συνέλευσης: suneleusi_allilegguis_n@riseup.net
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1369984 

ένα πόλεμο που θα αφανίσει κάθε ίχνος ζωής στη Γη». Τέως υφ. Οικονομικών ΗΠΑ: «Η Ελλάδα έχει χάσει την τιμή της»!


Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ –επί διοίκησης Roland Reagan και πρώην σύμβουλος του αμερικανικού Πενταγώνου-  Paul Craig Roberts ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης στις ΗΠΑ για τις οικονομικές και πολιτικές του αναλύσεις σε ένα άρθρο του «φωτιά» κατηγορεί μια σειρά χωρών της ΕΕ –μεταξύ αυτών και την Ελλάδα-  ότι έχει χάσει την τιμή της προσδοκώντας σε πακτωλό εκατομμυρίων δολαρίων προωθώντας ένα πόλεμο με το Ιράν!
Πιο συγκεκριμένα ο αμερικανός πρώην πολιτικός και νυν πολιτικός αναλυτής σε άρθρο του στην ηλεκτρονική σελίδα του ινστιτούτου «Global Research» έκανε την αναφορά αυτή στη χώρα μας με την ευκαιρία άρθρου για τους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από ένα ολομέτωπο πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν ο οποίος μπορεί να γίνει η αιτία για τον αφανισμό της ζωής στον πλανήτη μας! 
Ο Roberts επισημαίνει στο άρθρο του ότι η Ουάσιγκτον ουσιαστικά «σπρώχνει» το Τελ Αβίβ στο να κτυπήσει το Ιράν αποφεύγοντας η ίδια αν αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν.
«Εάν ο πόλεμος ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο και η Ρωσία και η Κίνα επέμβουν ή τα πυρηνικά ξεκινήσουν να «πετούν» η Ουάσιγκτον θέλει η ευθύνη να βαραίνει το Ισραήλ και το Ισραήλ φαίνεται πως είναι έτοιμο να αποδεχθεί αυτή την ευθύνη», σημειώνει ο Roberts.
Ο αμερικανός πρώην υφυπουργός και νυν πολιτικός αναλυτής χρησιμοποίησε και ορισμένα παραδείγματα για να αποδείξει ότι οι ΗΠΑ έχουν προετοιμάσει το έδαφος για ένα ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ:
«Εάν η Ουάσιγκτον δεν ήθελε ένα πόλεμο με το Ιράν δεν θα του έδινε τα όπλα που απαιτούνται για τον πόλεμο αυτό και δεν θα ανέπτυσσε χιλιάδες στρατιώτες στο Ισραήλ» και συνέχισε σημειώνοντας:
«Η Ουάσιγκτον δεν θα βοηθούσε το Ισραήλ να κατασκευάσει ένα αντι-πυραυλικό σύστημα και δεν θα έκανε κοινές ασκήσεις μαζί με το Ισραήλ για να δει εάν αυτό λειτουργεί. Η Ουάσιγκτον δεν θα αποτρέψει τον πόλεμο που τόσο επιζητά ούτε αυτό θα πράξουν και οι μαριονέτες της στο ΝΑΤΟ»!

Και ο λάβρος Roberts για την αμερικανική εξωτερική πολιτική που θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο αφανισμό καταλήγει:
«Η Μεγάλη Βρετανία που κάνει ότι της πουν, η υπο κατοχή και δουλοπρεπής  Γερμανία, η χρεωκοπημένη Γαλλία, η Ιταλία με αναρίθμητες αμερικανικές βάσεις στο έδαφός και μια κυβέρνηση που έχει αλωθεί από τη CIA, οι εξίσου χρεωκοπημένες Ισπανία και Ελλάδα, με όλες τους τις ελπίδες και τις προσδοκίες στην αποστολή πακτωλού εκατομμυρίων δολαρίων και στερούμενες από κάθε ίχνος τιμής υποστηρίζουν τον πόλεμο, ένα πόλεμο που θα αφανίσει κάθε ίχνος ζωής στη Γη».
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Συνέντευξη Χ. Ξηρού Μέρος 5

Συνέντευξη Χ. Ξηρού Μέρος 4

Συνέντευξη Χ. Ξηρού Μέρος 3o

Συνέντευξη Χ. Ξηρού Μέρος 2

Συνέντευξη Χριστόδουλου Ξηρού [1από3]

Έφοδος στον ουρανό - Δημήτρης Κουφοντίνας

Αντιδράσεις για την κατάργηση των παραρτημάτων ΙΚΑ στα νησιά

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις Βόρειες Σποράδες η προοπτική κατάργησης των υπηρεσιών του ΙΚΑ στα νησιά και η ενσωμάτωσή τους στην Νομαρχιακή Μονάδα του Βόλου σύμφωνα με τον αποκλειστικό δημοσίευμα του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ. Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη προοπτική ο Δήμαρχος Σκοπέλου κ. Γιώργος Μιχελής, επισημαίνει ότι «θα σημάνει την απαρχή περισσότερης ταλαιπωρίας για τους κατοίκους των νησιών, επιπλέον κόπο και έξοδα». Όπως υπογραμμίζει παράλληλα ο ίδιος «οι Δημότες μας μεταβαίνουν στο Βόλο για να εξυπηρετηθούν από τον ΟΑΕΔ, για το νοσοκομείο και τώρα έπεται και το ΙΚΑ».
Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει παρασκευαστής στο Κέντρο Υγείας της Σκοπέλου και κατά συνέπεια οι εξετάσεις αίματος πραγματοποιούνται αναγκαστικά στο Βόλο, «παρότι το Κέντρο Υγείας είναι εξοπλισμένο με ένα εξαιρετικό μηχάνημα, το οποίο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι παραμένει κενή η αντίστοιχη θέση» αναφέρει ο κ. Μιχελής. Ο Δήμαρχος Σκοπέλου έχει θέσει υπόψη του Υπουργείου Υγείας τα προβλήματα του νησιού, ενώ καθιστά παράλληλα σαφές ότι «κάθε απόφαση για κατάργηση υπηρεσιών, θα οδηγήσει τα νησιά σε ερήμωση».
Στόχος είναι να προωθηθεί δυναμικά το αίτημα της κάλυψης των κενών θέσεων στο Κέντρο Υγείας της Σκοπέλου, ενώ παράλληλα, οι τρεις Δήμαρχοι θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

Προς δήμο Σκοπέλου αυτό δεν το γνωρίζατε?

Ευθύνη των Δήμων η ενημέρωση για τις αναλύσεις στο νερό
Επισημαίνει η Διεύθυνση Υγείας
Το γεγονός ότι το νερό στις δημοτικές ενότητες που ενοποιήθηκαν με τον Δήμο Βόλου είναι μικροβιολογικά επιβαρυμένο, σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΔΕΥΑΜΒ, ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη να ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτοελέγχου στο πόσιμο νερό και ότι η χλωρίωση του νερού είναι πλέον μέτρο ανάγκης, κατά τη νομοθεσία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας – Β. Σποράδων.
Όπως αναφέρει η υπηρεσία, σύμφωνα με δειγματοληψίες της ΔΕΥΑΜΒ που κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, σε περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, που εντάχθηκαν με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στον έλεγχο ΔΕΥΑΜΒ, παρατηρούνται υπερβάσεις σε μικροβιολογικό φορτίο.
«Προφανώς οφείλονται στις επικρατούσες συνθήκες των τοπικών δικτύων ύδρευσης και των απορροφητικών βόθρων των κατοικιών και στα επικρατούντα μέτρα υγειονομικής προστασίας των πηγών γεώτρησης και δικτύων», εκτιμά η υπηρεσία στο έγγραφο υπο υπογράφει ο προϊστάμενος Δημήτρης Ζαρίφης.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων έχει καλέσει από πολλού χρόνου όλους τους ΟΤΑ και ΔΕΥΑ του Νομού να επιληφθούν του θέματος με συγκεκριμένα μέτρα.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγείας, «παρότι όλα τα ανωτέρω είναι αναγκαστικά σημαντικά και επιτακτικά, πρωτεύουσας σημασίας επιβαλλόμενη από την νομοθεσία, άμεσης καθολικής εφαρμογής είναι η με αρμοδιότητα και ευθύνη των Δήμων ενημέρωση του Κοινού για τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτοελέγχου στο πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση και η συνεχής, ορθή και υπό έλεγχο χλωρίωση του πόσιμου νερού».
Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χλωρίωση του νερού είναι πλέον μέτρο ανάγκης κατά την νομοθεσία, καταλήγει η υπηρεσία.

Ενημέρωση για γεωτρήσεις
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ενημερώνει τους κατόχους γεωτρήσεων ότι την Πέμπτη 19/1/2012 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες στο πρώην Δημαρχείο Αρτέμιδος στα Άνω Λεχώνια και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού και ώρα 6 το απόγευμα και θα ακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, στον Δήμο Ρήγα Φεραίου και όπου αλλού χρειαστεί, για τις «Διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορήγησης αδειών, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» σύμφωνα με την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 150559/10-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄- 16 Ιουνίου 2011) για τις άδειες των γεωτρήσεων.
Η ενημέρωση που πραγματοποιείται από την Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, θα γίνει παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αργύρη Κοπάνα από υπερεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Τμήματος Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και των αντίστοιχων Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, σε συνεργασία τους οικείους Δήμους, τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας.

Η λογοκρισία (και) στο Internet, προπομπός του γενικευμένου ολοκληρωτισμού


Στις 24 Γενάρη πρόκειται να ψηφιστούν δύο νόμοι από το κονγκρέσσο και τη γερουσία των ΗΠΑ. Οι νόμοι SOPA(Stop Online Piracy Act) και PIPA(Protect IP Act) αφορούν το Διαδίκτυο και τη χρήση του, και έρχονται να δώσουν νέες νομικοτεχνικές δυνατότητες φίμωσης και λογοκρισίας στο internet. Την Τετάρτη 18 Γενάρη, διοργανώνεται άτυπη απεργία στο Διαδίκτυο, κατά την οποία διάφορα site "κατεβάζουν ρολά" και ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τα νομοσχέδια.

Το SOPA προσχηματικά αφορά την πειρατεία, δηλαδή τον διαμοιρασμό υλικού που υπόκειται σε copyrights, και προβλέπει τη δημιουργία μιας μαύρης λίστας με sites που θα μπλοκάρονται εφόσον παραβιάζουν τα copyrights. Πέρα από την προστασία των πολυεθνικών ταινιών και μουσικής, το SOPA ανοίγει το δρόμο για μια εύκολη διακοπή πρόσβασης οποιουδήποτε site κρίνεται ύποπτο από τις αμερικανικές αρχές.

Οι δύο αυτοί νόμοι, βάλλουν κατευθείαν στην ιδιωτικότητα και την ελεύθερη έκφραση των χρηστών του διαδικτύου, εφαρμόζοντας σε μαζική κλίμακα και με νομότυπες διαδικασίες, έναν από τα πάνω ορισμό του Διαδικτύου. Ενός διαδικτύου που από την φύση του δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο να εκφράζεται και να μοιράζεται πληροφορίες, απόψεις, μουσική, εικόνες και βίντεο.

Καθώς το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο, οι νόμοι αυτοί και η τυχόν εφαρμογή τους είναι αναμενόμενο να επηρρεάσουν όλο τον πλανήτη, λαμβάνοντας υπόψιν την ισχύ και την επιβολή των ΗΠΑ (και νομικά) σε πολλά κράτη. Ήδη σε Βρεττανία και Γαλλία, με πρόσχημα τα copyrights εφαρμόζονται αυστηροί νόμοι με ποινές αποκλεισμούς των χρηστών από το διαδίκτυο σε περίπτωση που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Στην Κίνα, το καθεστώς εφαρμόζει ασφυκτική πολιτική λογοκρισίας και στο διαδίκτυο, φτάνοντας ακόμα και σε εκτελέσεις blogger δημοσιογράφων.

Είναι αναμενόμενο πως σε μια περίοδο παγκοσμιοποιημένης κρίσης συναίνεσης και ύφεσης των οικονομιών, η εξουσία έχει εξανλήσει τις υποσχέσεις και καταφεύγει αποκλειστικά στην επιβολή, την καταστολή, την φίμωση. Τα κοινωνικά κομμάτια που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση, αντιστέκονται και επιτίθενται. Το διαδίκτυο, ως μια υλικοτεχνική υποδομή επικοινωνίας και διάδρασης, αποτελεί ακόμα ένα πεδίο διαπάλης.

Κείμενο για SOPA/PIPA από το dln.gr , ενημερωτικό βιντεάκι (στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)

Εντοπίστηκε 14χρονη που είχε φύγει από το σπίτι της πριν από δύο ημέρες.

Από την Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, σε σπίτι στη Δυτική Αττική, μια ανήλικη  14 ετών, η οποία είχε εξαφανιστεί προχθές  το απόγευμα, από περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Την εξαφάνιση κατήγγειλε η μητέρα της 14χρονης, εκφράζοντας υπόνοιες ότι έχει απαχθεί.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάφερε να εντοπίσει άμεσα την ανήλικη, σε οικία στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, μετά από  ηλεκτρονική ψηφιακή διερεύνηση ιχνών και στοιχείων, με την υποστήριξη των διαχειριστών της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook ) και εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.
Η ανήλικη βρέθηκε από τους αστυνομικούς στην οικία μαζί με έναν 16χρονο ανήλικο και την 54χρονη μητέρα του, οι οποίοι συνελήφθησαν για την εκούσια απαγωγή της. Επιπλέον η 54χρονη κατηγορείται και για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου γιου της

ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΜΑΣ- ΟΓΕ καλούν σε Σύσκεψη

ΠΑΜΕ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
                                   Αγ. Φιλοθέης 5β,  105 56 Aθήνα
Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786   Fax  210 3802 864

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΠΑΣΕΒΕ)
ΠΑΤΟΥΣΑ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103809327
http://www.paseve.gr/                                pasevegr@gmail.com
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΣΥ)
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΜΑΣ)
http://www.spoudastes.gr/    reportmas@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
Ιπποκράτους 120 - 11472 Αθήνα, τηλ. & fax: 210 3629460
e-mail: ogegr@otenet.gr              web: http://www.oge.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΠΑΜΕ, Η ΠΑΣΕΒΕ, Η ΠΑΣΥ, Η ΟΓΕ και το ΜΑΣ  καλούν σε σύσκεψη, συνδικαλιστικών οργανώσεων  εργαζομένων,  αυτοαπασχολουμένων, μικρομεσαίων, συνδικαλιστές, συλλόγους και ομάδες γυναικών, λαϊκές επιτροπές και επιτροπές αγώνα χώρων δουλειάς και φοιτητών και σπουδαστών,  την Κυριακή 22 Ιανουαρίου   και ώρα 9,00 π.μ. στο ξενοδοχείο IMPERIAL Πλ. Καραϊσκάκη για να συζητήσουμε  τις εξελίξεις  και  τον συντονισμό των δυνάμεών μας  μπροστά στην νέα λαίλαπα που ετοιμάζονται να εξαπολύσουν Κυβέρνηση,  τρόικα και η πλουτοκρατία.
ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ-ΠΑΣΕΒΕ-ΜΑΣ-ΟΓΕ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α:Να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι. Να καταργηθεί το χαράτσι τώρα!


Η κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» ΠΑΣΟΚ- ΝΔ – ΛΑΟΣ με ανακοινώσεις της διοίκησης της ΔΕΗ προσπαθεί να εκφοβίσει τους εργαζόμενους, το λαό που αρνείται να πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ επισείοντας την απειλή της διακοπής ρεύματος κατ αρχήν σε όσους δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι και έχουν περάσει 80 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού. Η κίνηση αυτή αποτελεί συμπλήρωμα της συνολικότερης επίθεσης και των ωμών εκβιασμών απέναντι στο λαό με αφορμή τη νέα δόση και τη δανειακή σύμβαση που εξελίσσονται αυτή την περίοδο.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο με 1.500.000 λογαριασμούς της ΔΕΗ με χαράτσι που έχουν ήδη λήξει, καθώς το κίνημα άρνησης πληρωμής του χαρατσιού σαν έμπρακτη ανυπακοή και πράξη ανατροπής αυτής της πολιτικής συναντιέται με την υλική αδυναμία ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος.
Τώρα πρέπει να δυναμώσει ακόμη πιο πολύ η οργάνωση της λαϊκής πάλης σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά για να αποκτήσει ακόμη πιο μαζικά χαρακτηριστικά η άρνηση πληρωμής του χαρατσιού, για να αποτραπεί η όποια ιδέα για απόπειρα διακοπής ρεύματος. Γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός Αγωνιστικού Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής, στηριγμένο σε ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, για να κλιμακωθούν και να συντονιστούν οι αγώνες και οι απεργίες, για να ενωθούν όλες οι μαχόμενες δυνάμεις στον κοινό σκοπό της ανατροπής της κυβέρνησης και του κοινωνικού σφαγείου ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου.
-    κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα
-    να καταργηθούν τα χαράτσια
-    Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε

Σήμερα, Τετάρτη 18/1, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα σε ανοιχτή εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας.


Την  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 8:00 μ.μ., ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, θα βρίσκεται στη Λάρισα, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Τοπική Οργάνωση Λάρισας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας (πλατεία Λαού).

Στην εκδήλωση θα μιλήσει επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ θα χαιρετίσει και η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη.

Θάνατος φύλακα σε παροπλισμένο πλοίο στην Ελευσίνα


Η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, για περιστατικό καρδιακού επεισοδίου που υπέστη 56χρονος, φύλακας του παροπλισμένου πλοίου «CLAUDIAM» σημαίας Ιταλίας, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Ελευσίνα.
Άμεσα έσπευσε στο σημείο πλωτό περιπολικό Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και προσέγγισε το εν λόγω πλοίο, ενώ άνδρες του πληρώματός του επιβιβάστηκαν στο «CLAUDIAM» προς παροχή πρώτων βοηθειών στον 56χρονο, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Άλλαξε χρώμα η θάλασσα και ανέβηκε η θερμοκρασία της σύμφωνα με πληροφορίες

Τι συμβαίνει στη Σαντορίνη; Άλλαξε χρώμα η θάλασσα και ανέβηκε η θερμοκρασία της σύμφωνα με πληροφορίες

Τι συμβαίνει στη Σαντορίνη;Ανησυχία επικρατεί σε κατοίκους της Σαντορίνης, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν κάποια περίεργα φαινόμενα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η θάλασσα έχει πάρει κόκκινο χρώμα, η θερμοκρασία των νερών έχει ανέβει στους 30 βαθμούς, τα ψάρια έχουν εξαφανιστεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονται κλιμάκια σεισμολόγων.

Χίλιοι πολίτες στη Σκόπελο ... κόντρα στο χαράτσι


Περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι της Σκοπέλου έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους στην επιβολή του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών, που ανέλαβε η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Σκοπέλου.
Στο μεταξύ, η ίδια επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα σε όσους δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι, αλλά μόνο το ποσό που αφορά στην κατανάλωση ρεύματος, να προσέλθουν στο γραφείου του Σωματείου Οικοδόμων, προσκομίζοντας φωτοτυπία τόσο του τιμολογίου της ΔΕΗ, όσο και της απόδειξης πληρωμής από την Τράπεζα ή το ΑΤΜ αντίστοιχα, προκειμένου να συμπληρώσουν στην συνέχεια τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχει καταρτίσει η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα και θα τις προωθήσει στους αρμόδιους φορείς.
«Η κατάσταση είναι δύσκολη και χειροτερεύει διαρκώς, με αποτέλεσμα αρκετοί συντοπίτες μας να αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τον λογαριασμό της ΔΕΗ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σπύρος Πατσής, πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Σκοπέλου και μέλος της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα.
Λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, τα μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα εντείνουν τις προσπάθειές τους, προς την κατεύθυνση της κατάργησης του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για νέες κινητοποιήσεις. Στο μεταξύ όμως, συνεχίζεται η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και όπως υπογραμμίζει ο κ. Πατσής «θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διότι σε λίγο καιρό έπεται και η δεύτερη δόση για τα χαράτσια.
Σε πρώτη φάση απευθυνθήκαμε στην ΔΕΗ, προσθέτει ο ίδιος, ενώ υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κινήσεις και προς άλλες κατευθύνσεις». Στόχος της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα είναι η ουσιαστική συσπείρωση των κατοίκων του νησιού, προκειμένου να προωθηθούν από κοινού οι θέσεις τους.
Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει ο κ. Πατσής η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην καθημερινότητα του νησιού, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία έχει περιορίσει δραστικά τα έξοδά της. Συνεπεία των προαναφερθέντων, μειώνεται διαρκώς ο αριθμός των θαμώνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οικοδόμων της Σκοπέλου «τα βράδια ερημώνει κυριολεκτικά η παραλία. Παλιότερα πηγαίναμε στο καφενείο ή σε μια ταβέρνα, αλλά τώρα πια έχουμε περιορίσει δραστικά τα έξοδά μας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, είναι περιορισμένες οι οικονομικές μας δυνατότητες».
Το γραφείο του Σωματείου Οικοδόμων της Σκοπέλου, αποτελεί πλέον χώρο συνάντησης και ανταλλαγής προβληματισμών, με επίκεντρο πάντα τις τρέχουσες καταστάσεις και όσα διαφαίνονται στον ορίζοντα. «Θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε δικαιολογητικά και στόχος μας είναι να συσπειρώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, τις συντοπίτες μας, προκειμένου να εκφράσουμε από κοινού την αντίθεσή μας στα χαράτσια» καταλήγει ο κ. Πατσής.
από τον Πανθεσσαλικό Ταχυδρόμο

Στην εξής δήλωση προέβη σήμερα 18-01-2012 ο Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σε ραδιοφωνικό σταθμό για το αν υπάρχουν τελικά πετρέλαια στην Ελλάδα:«Η ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου! Σας παραπέμπω στην απάντηση του Υπουργού: «Οι εκπρόσωποι του Ομίλου Delek όπως και οι εκπρόσωποι άλλων πετρελαϊκών εταιρειών έχουν ήδη επισκεφτεί την Ελλάδα και είχαν συνεργασία με στελέχη του ΥΠΕΚΑ για θέματα υδρογονανθράκων.»
Εγώ σας ρωτώ, θα ερχόταν αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα για να συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση, αν δεν υπήρχαν; Το ζήτημα είναι γιατί να καθυστερούμε και γιατί δεν εκδίδεται ομόλογο με ρήτρα φυσικού αερίου.
Δυστυχώς 40 χρόνια οι κυβερνήσεις μάλλον έκρυβαν το θέμα!»
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου