Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

«Στερεύει» ο ιαματικός τουρισμός της Θεσσαλίας

«Στερεύει» ο ιαματικός τουρισμός της Θεσσαλίας
Αν και εν δυνάμει σημαντικό κεφάλαιο για το τουριστικό προϊόν, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, η δυναμική του ιαματικού τουρισμού στη Θεσσαλία συνεχίζει να φθίνει και να μην αξιοποιούνται όσο πρέπει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα

Αν και τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του 2016, που πραγματοποίησε για τις " Ιαματικές πηγές και τους λουτρότοπους " των περιφερειών της χώρας η ομάδα περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών δείχνουν μια αναστροφή της πτωτικής τάσης ωστόσο στη Θεσσαλία υπάρχει μια στασιμότητα στην επισκεψιμότητα των λουτρικών μονάδων σε σχέση με το παρελθόν που σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2012 είναι μειωμένη κατά 14%.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, με τη συλλογή στοιχείων επισκεψιμότητας για το 2016 η συνολική εικόνα διαμορφώνεται πλέον με βάση τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή τα έτη 2005‐2016. Μεταξύ των ετών 2005‐2009 υπάρχει σταθερή ανοδική πορεία σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση εισιτηρίων, η οποία κατά σύγκριση των ετών 2005 και 2009 ανέρχεται σε 17,3%.
Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται τόσο κατά το 2010 (με πτώση 11% έναντι του 2009) όσο και ακόμη περισσότερο κατά το 2011, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια σε ετήσια βάση να υστερούν πλέον κατά 19,8% ακόμη και έναντι του 2005. Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση του συνολικού αριθμού εισιτηρίων, τα οποία ανέρχονται μόλις στο 55% των εισιτηρίων του 2011 και στο 37,68% των εισιτηρίων του 2009. Κατά τα έτη 2013 και 2014 παρατηρείται σταθεροποίηση στο επίπεδο του 2012 (867.440 εισιτήρια το 2014 έναντι 875.597 του 2012). Στο ίδιο επίπεδο κινείται και το 2015 με 859.451 εισιτήρια.
Το 2016 παρουσιάζεται αξιοσημείωτη αύξηση ύψους 8% έναντι του 2015 και σημειώνεται η καλύτερη επίδοση της 5ετίας 2012-16, που βέβαια υστερεί πολύ ακόμη έναντι του 2011 (58,5% των πραγματοποιηθέντων τότε εισιτηρίων) και πολύ περισσότερο έναντι του 2009 (με τα εισιτήρια να ανέρχονται μόλις στο 39,9% του συνόλου του 2009). Η γενική εκτίμηση είναι ότι επιβεβαιώνεται αύξηση εισιτηρίων κατά το 2016 αλλά υστερεί σε σχέση με το παρελθόν λόγω κυρίως των περικοπών των χορηγήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους δικαιούχους, που αφορούν:
- στον αριθμό των εγκρινόμενων αιτήσεων
- στη χρονική διάρκεια εγκρινόμενης θεραπείας
- στον αποκλεισμό πιθανών επισκεπτών των λουτρικών μονάδων από άλλες γεωγραφικές περιοχές
- εξαίρεση κάποιων παθήσεων από τον κατάλογο των εγκρινόμενων παροχών.
Παράλληλα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ημερών παραμονής (και κατά συνέπεια και εισιτηρίων) και των επισκεπτών οι οποίοι κάλυπταν με δικούς τους πόρους την απαιτούμενη δαπάνη ενώ ο αριθμός τους πλέον έχει μειωθεί σημαντικά.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας, δηλαδή των λουτρικών μονάδων της Αιδηψού) και Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτές που διαχρονικά (2005 – 2016) συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό επισκεπτών/εισιτηρίων. Κατά το 2012, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε περαιτέρω μείωση επισκεπτών πραγματοποιώντας εισιτήρια που εκπροσωπούν μόλις το 32% των αντίστοιχων του 2011 και το 16,9% του 2009, ενώ κατά το 2013 η μείωση συνεχίζεται κατά 11% σε σύγκριση με το 2012. Παρόμοια είναι η εικόνα και για το 2014, οπότε τα εισιτήρια είναι περαιτέρω μειωμένα έναντι του 2013 κατά 13,7%, ενώ το 2015 η πτώση συνεχίζεται και παρατηρείται μείωση έναντι του 2014 κατά 13,9%. Το 2016 δεν μεταβάλλεται η εικόνα, παρά τη μικρή αύξηση έναντι του 2015 κατά 2,4%. Συνολικά, μεταξύ 2009-2016 η μείωση ανέρχεται σε 88,5%.
Αντιστοίχως και η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει πτώση επισκεψιμότητας, όχι όμως τόσο μεγάλη όσο η Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια του 2015 ανέρχονται στο 73,1% των αντίστοιχων του 2011 και το 62,3% του 2009. Και εδώ, όμως, ο ρυθμός της μείωσης βαίνει επιδεινούμενος, καθόσον με βάση το 2009 (που ήταν η χρονιά με τις καλύτερες επιδόσεις) η υστέρηση κατά το 2010 ήταν 6,2%, κατά το 2011 ήταν 14,8%, ενώ κατά το 2012 ανήλθε στο 39,2%. Το 2013 παρατηρείται μικρή ανάκαμψη σε σχέση με το 2012 (αύξηση κατά 1,5%) και κατά το 2014 η ανάκαμψη συνεχίζεται και η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 5,3%, ενώ το 2015 ο αριθμός των εισιτηρίων είναι σχεδόν ακριβώς ίδιος. Κατά το 2016 παρουσιάζεται αξιοσημείωτη άνοδος κατά 9%, οφειλόμενη κυρίως στο Πόζαρ (που εμφανίζει επιμέρους άνοδο κατά 17,2%)
Εικόνα μείωσης της επισκεψιμότητας παρατηρείται και σε όλες τις Περιφέρειες ανεξαιρέτως. Τα εισιτήρια του 2016 υπολείπονται ακόμη και έναντι του αρχικού έτους αναφοράς, του 2005. Ωστόσο συγκρίνοντας τα έτη 2012 και 2016, έχοντας τον ίδιο περίπου συνολικό αριθμό εισιτηρίων, παρατηρούμε διαφορετικές εξελίξεις κατά περιφέρεια.
• Αυξητική τάση παρατηρήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο κατά 65,1% οφειλόμενη στην αύξηση επισκεψιμότητας των λειτουργουσών μονάδων της Λέσβου-κυρίως της μονάδας στα Θερμά Κόλπου Γέρας-της Ικαρίας και της Χίου (και στα τρία νησιά όλες οι μονάδες είναι επιχειρήσεις δημοτικής διαχείρισης), καθώς επίσης στην Περιφέρεια Αττικής κατά 17,4% οφειλόμενη κυρίως στην μονάδα “Λίμνη Βουλιαγμένης” και στην Πελοπόννησο κατά 56,7% οφειλόμενη κυρίως στο Loutraki Thermal Spa. Σημαντική αύξηση κατά 44,2% υπάρχει και στο Νότιο Αιγαίο, στην οποία βασικός συντελεστής είναι η επαναλειτουργία της μονάδας στον Αδάμαντα Μήλου.
• Μειώσεις, συγκρίνοντας τα έτη 2012 και 2016, παρατηρούμε στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 28,8%, στην Ήπειρο κατά 35,4%, στη Θεσσαλία κατά 14% και στη Δυτική Ελλάδα κατά 5,2%
Διαχρονικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύεται σταδιακά σε ισχυρό πόλο έλξης ιαματικού τουρισμού, εφόσον μεταξύ 2005‐2009 υπάρχει σταθερή ετήσια αύξηση, με αποτέλεσμα το 24,49% που εκπροσωπεί επί του συνόλου της χώρας κατά το 2005 να ανέρχεται σε 31,17% το 2009. Κατά τα έτη 2010 και 2011 εμφανίζεται και εδώ κάμψη της τουριστικής κίνησης, πολύ μικρή όμως, με αποτέλεσμα τα σχετικά μερίδια της Κεντρικής Μακεδονίας επί του συνόλου της χώρας να αυξάνονται σε 33,04% το 2010 και 38,88% το 2011. Παρότι η μείωση κατά το 2012 ήταν σημαντικότερη, το σχετικό μερίδιο της Κεντρικής Μακεδονίας υπερβαίνει το 50% (ακριβώς γιατί η δραματικότερη μείωση παρουσιάζεται στη Στερεά Ελλάδα). Τα εισιτήρια στις μονάδες της Κ. Μακεδονίας αυξάνονται λίγο το 2013 και περισσότερο το 2014, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται πλέον στην Κ. Μακεδονία το 51,9% της συνολικής ετήσιας κίνησης, ενώ κατά το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 52,5% και κατά το 2016 σε 53%. Στη σαφώς μικρότερη μείωση έναντι άλλων περιοχών κατά τα τελευταία έτη, καθοριστικός είναι ο ρόλος που έχουν οι εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών του Πόζαρ (Λουτράκι Αριδαίας) κυρίως, που είναι ούτως ή άλλως η μεγαλύτερη μονάδα, αλλά και η βελτιωμένη εικόνα στις μονάδες Αγκίστρου, Απολλωνίας και Σιδηροκάστρου. Η διατήρηση του αριθμού επισκεπτών συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες που επιτυγχάνουν αυτές οι μονάδες, εξισορροπεί τις απώλειες εισιτηρίων που εμφανίζουν οι λοιπές μονάδες κι έτσι παραμένει θετική η εικόνα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button