Σύγχυση εξακολουθεί να επικρατεί σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο μοιραίο Norman Atlantic, αφού εκτιμάται ότι υπήρχαν λαθρεπιβάτες, καθώς και υπεράριθμοι που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επίσημη λίστα. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μπάρι, οι επιβαίνοντες στο πλοίο ήταν συνολικά 499.