Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Το Χαλάζι στην Σκόπελο προκάλεσε και ζημιές σε ελαιόδενδρα ( ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)


εικόνες πριν μια μέρα
 εικόνες το πρωί στην Σκόπελο



και το αποτέλεσμα σήμερα το μεσημέρι
 Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου Γιάννη Τραχανα, από το χαλάζι μεγάλου μεγέθους που έπεσε για ένα τέταρτο περίπου στο νησί, καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό η ελαιοπαραγωγή. «Όλοι οι χείμαρροι που κατεβαίνουν από το βουνό γέμισαν με ελιές που έριξε το χαλάζι. Φέτος είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή και το μέγεθος της ζημιάς είναι μεγάλο, όμως τις τελικές εκτιμήσεις θα κάνει ο ΕΛΓΑ, από τον οποίο ζήτησα να έλθει για αυτοψία». Επίσης ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί και πολλοί αγροτικοί και δασικοί δρόμοι.

GPS στο δάσος της Σκοπέλου


Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκοπέλου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τον δασικό πλούτο του νησιού, με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Συγκεκριμένα, αναμένεται η επικύρωση της απόφασης από την αποκεντρωμένη διοίκηση, προκειμένου να υπογραφεί στην συνέχεια. Μεταξύ των επιμέρους σημείων που προβλέπονται, είναι η αποτύπωση με GPS όλου του δάσους, η εγκατάσταση αισθητήρων που θα συμβάλουν στην ηλεκτρονική παρακολούθησή του και κατά συνέπεια στον άμεσο εντοπισμό κάθε πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βασικός στόχος είναι «η προστασία και ανάδειξη του δάσους αλλά και η διερεύνηση των σημείων όπου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τουριστικά περίπτερα και άλλες συναφείς υποδομές» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Σκοπέλου, Γιώργος Μιχελής.
Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και την ήπια ανάπτυξή του, με σεβασμό στο περιβάλλον. Ειδικότερα, η καταγραφή και η πολυεπίπεδη χωρική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση, θα αξιοποιηθούν προκειμένου να οριστούν οι άξονες και οι στρατηγικές επέμβασης στην περιοχή για την εξασφάλιση της ισόρροπης, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.
Επίσης θα διερευνηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προτεραιότητες καθώς και οι βασικές κατευθύνσεις για τη χάραξη μιας στρατηγικής που αποβλέπει στην επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των αποθεμάτων της περιοχής. Βασικοί άξονες ενδιαφέροντος θα αποτελέσουν: Η ήπια τουριστική ανάπτυξη, η αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση του δασικού πλούτου και η τόνωση της παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η πολυεπίπεδη έρευνα στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, του οικιστικού δικτύου, των δικτύων μεταφοράς, των χρήσεων γης, των υποδομών, του κοινωνικού ιστού και των πολιτισμικών δεδομένων της περιοχής ώστε να καθοριστούν οι περιορισμοί, αδυναμίες, ανάγκες και απειλές αλλά και οι αξιοποιήσιμες δυνατότητες και αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαθέτει η περιοχή.
Σκοπός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των ανωτέρω φορέων για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου Σκοπέλου με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Ο Δήμος Σκοπέλου διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα σε σχέση με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους είναι υπεύθυνος για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα παγκοσμίου κύρους με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα προάγει την επιστήμη και υποβοηθά τη λήψη αποφάσεων μέσω της υποστήριξης των δομών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών για την συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω τεχνολογιών αιχμής.


UNICEF- ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2012



Αθήνα, Οκτώβριος 2012
UNICEF: Κάντε το Μητρικό Θηλασμό πιο εύκολο για τις μητέρες
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2012, 1 - 7 Νοεμβρίου
Με την ευκαιρία της 20ης επετείου της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, η UNICEF επισημαίνει πως εάν οι εθνικές πολιτικές που υποστηρίζουν το μητρικό θηλασμό είναι αποτελεσματικές, μπορούν να αποτρέψουν τους θανάτους περίπου ενός εκατομμυρίου παιδιών κάτω των πέντε ετών, στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάθε χρόνο.
Παρά τις αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός προφυλάσσει από ασθένειες όπως η διάρροια και η πνευμονία, που προκαλούν θανάτους εκατομμυρίων παιδιών κάθε χρόνο, τα παγκόσμια ποσοστά μητρικού θηλασμού έχουν παραμείνει σχετικά στάσιμα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αυξανόμενα από 32% το 1995 σε 39% το 2010.
«Αν η προώθηση του μητρικού θηλασμού ήταν αποτελεσματικότερη και οι γυναίκες ήταν περισσότερο προστατευμένες από το επιθετικό μάρκετινγκ των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, θα βλέπαμε περισσότερα παιδιά να ζουν και να αναπτύσσονται, μικρότερα ποσοστά ασθενειών και μικρότερα ποσοστά υποσιτισμού και καχεξίας», αναφέρει ο Anthony Lake, Εκτελεστικός Διευθυντής της UNICEF. Μερικά από τα εμπόδια στην αύξηση των ποσοστών του μητρικού θηλασμού είναι το ευρέως διαδεδομένο και επιθετικό μάρκετινγκ των παραγωγών των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, οι αναποτελεσματικές εθνικές πολιτικές που δεν υποστηρίζουν την άδεια γαλουχίας και η ελλιπής κατανόηση των κινδύνων από την απουσία μητρικού θηλασμού.
Δημοσιεύσεις του έγκυρου ιατρικού περιοδικού Lancet σχετικά με τη διατροφή του έτους 2008 ανέδειξαν το αξιοσημείωτο γεγονός ότι ένα παιδί που δεν έχει θηλάσει, είναι 14 φορές πιθανότερο να πεθάνει στους πρώτους έξι μήνες από ένα παιδί που τρέφεται αποκλειστικά με μητρικό γάλα.
Όσον αφορά την Ελλάδα, πέρσι για πρώτη φορά υπήρξε μια πολύ σημαντική πρόοδος: Αναγνωρίστηκαν από τη UNICEF και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τα νοσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ» και Π.Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ως τα δύο πρώτα Νοσοκομεία Φιλικά για τα Βρέφη στη χώρα μας. Επίσης, η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF στην πρόσφατη έκθεσή της «Η Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012» προτείνει τη θεσμοθέτηση διακοπών της εργασίας της μητέρας για θηλασμό, επαρκούς διάρκειας για την ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού.
Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF προτείνει επίσης συστηματική ενημέρωση των υποψήφιων γονιών, ιδιαίτερα των μητέρων, ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων, των νοσηλευτών και αξιοποίηση των μαιών που γνωρίζουν το θέμα και μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των ποσοστών των μητέρων που θηλάζουν. Για το σκοπό αυτό έχει ετοιμάσει και αποστέλλει σε εκατοντάδες φορείς υγείας, κλινικές, νοσοκομεία και υπεύθυνους υγείας ενημερωτικό φάκελο για την αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF θα πραγματοποιηθούν επίσης σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα.
Μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού που έγινε τον Ιούλιο του 2009 για την συχνότητα και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα, διαπίστωσε πως ενώ το 88% των γυναικών ξεκινούν το μητρικό θηλασμό, στο τέλος της πρώτης εβδομάδας συνεχίζουν να θηλάζουν το 83% των γυναικών, στο τέλος του 1ου μήνα το 60%, στο τέλος του 3ου μήνα το 39% και στο τέλος του 6ου μήνα το 22%. Σχετικά με το μητρικό θηλασμό μετά τους 6 μήνες, μόνο το 9% διατήρησαν το θηλασμό σε συμπληρωμένους 9 μήνες και το 6% σε συμπληρωμένους 12 μήνες. Φαίνεται επίσης από τα αποτελέσματα της μελέτης ότι το επίπεδο του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στη χώρα μας είναι χαμηλό. Την πρώτη ημέρα της ζωής θήλασαν αποκλειστικά το 41% των γυναικών, στο τέλος του πρώτου μήνα θήλαζε μόλις το 21%, στο τέλος του 3ου μήνα 11% και τον 6ο μήνα το ποσοστό αυτό σχεδόν μηδενίστηκε (0,8%). Επισημάνθηκε επίσης στη μελέτη πως το 35% των γυναικών δήλωσαν ότι φεύγοντας από το μαιευτήριο τους δόθηκε δωρεάν δείγμα τροποποιημένου αγελαδινού γάλακτος. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός γυναικών (65%) έλαβαν κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο γραπτή συνταγή ή σημείωμα για κάποιο τροποποιημένο γάλα αγελάδας.
Δείτε περισσότερα:
Ενημερωτικός φάκελος Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2012: www.unicef.gr/pdfs/bfweek2012.pdf
Έκθεση Ινστιτ. Υγείας του Παιδιού (2009): www.unicef.gr/pdfs/Ekthesi_Ethnikhs_Meleths_Thilasmou.pdf
Έκθεση «Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012»: www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf
Μητρικός Θηλασμός - Η καλύτερη αρχή για τη ζωή: www.unicef.gr/bfweek.php
Για πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με τη UNICEF (κ. Ηλίας Λυμπέρης), τηλ.: 210-7255555 ή 6944-653799

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΑΡΤΕ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ !!


ΕΙΔΗΣΗ ΣΟΚ: Ελληνίδα παρουσιάστρια κάνει σεξ μεταξύ των διαλειμμάτων της εκπομπής της!

Ποια...κατεβαζει το βρακάκι της;
Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησε την φετινή σεζόν γνωστή παρουσιάστρια. Άγριες σε ότι αφορά την προσωπική ζωή της καθώς φαίνεται πως δεν χορταίνει το σεξ με τίποτα. Μάλιστα το κάνει και κατά τη διάρκεια της δουλειάς! Απίστευτο; Όμως συνέβη αφού τελευταία ο αγαπημένος της όλο και την επισκέπτεται στο στούντιο. Έτσι εκείνη όταν τον βλέπει φροντίζει να… εξαφανίζεται από την οθόνη μας. Όταν δε «πέφτει» το BREAK εκεί τρέχει κατευθείαν στο καμαρίνι της! Θα μου πεις τι μπορούν να...
κάνουν σε 3-4 λεπτά;;;

 Ε με κάτι θα βολεύονται αφού η «λύσσα» είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και να μην προφτάσουν να το… αποτελειώσουν, τους αρκεί μια τζουρίτσα. Την τελευταία φορά μάλιστα η παρουσιάστρια ήταν τόσο ξαναμμένη που τον βούτηξε με τη μία και έγινε χαμός.

Τι την πόρτα της χτυπούσαν, που είναι όπως βγαίνεις απο το studio δεξιά στον διάδρομο τι τηλέφωνα την έπαιρναν για να εμφανιστεί, εκείνη τίποτα… Είχε πάρει βλέπετε την κατάλληλη στάση και δεν μπορούσε να σηκωθεί…Μη με ρωτάτε ποια… Εκείνη που συνήθως κάνουν στα… γρήγορα!

Όσοι για το παλικάρι, δε μασάει! Το παίζει μούρη και μπαίνει στο στούντιο με υφάκι…

Είναι σκληρό αγόρι, το είδαμε αυτό και στο παρελθόν. Είναι και ξανθιά…Δε λέω τίποτε άλλο…Αρκετά!
 gossip-tv

Είδαν την καθηγήτριά τους σε "ροζ" ταινία

 Μπορεί να απολυθεί μια καθηγήτρια μόνο και μόνο επειδή
στο παρελθόν είχε εργαστεί στην βιομηχανία π ο ρ ν ό; Σε αυτή την ερώτηση καλούνται να απαντήσουν οι δικαστές του...
Λος Άντζελες μετά την απόλυση της Stacie Halas. Η 31χρονη ήταν καθηγήτρια φυσικής στο Richard B. Haydock Intermediate School όταν για κακή της τύχη αποκαλύφθηκε το παρελθόν της και η διεύθυνση αποφάσισε την απόλυσή της από το σχολείο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC η 31χρονη τόνισε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι στην ηλικία των 19 έλαβε μέρος σε αισθησιακές ταινίες γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα ώστε να σπουδάσει. Ο δικηγόρος της Richard Schwab ανέφερε ότι το π ο ρ ν ό μπορεί να μην είναι μια σεβαστή βιομηχανία ωστόσο εξακολουθεί να είναι νόμιμη στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε επίσης ότι η πελάτισσά του κατέφυγε στην πορνοβιομηχανία γιατί χρειαζόταν τα χρήματα. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η πελάτισσά του εργαζόταν από το 2005 έως το 2007 , ωστόσο κάτι τέτοιο δεν την εμπόδισε να γίνει ικανή και αποτελεσματική εκπαιδευτικός. Οι υπεύθυνοι του σχολείου τόνισαν ότι η 31χρονη δεν απολύθηκε λόγο της συμμετοχής της σε πορνό, αλλά γιατί είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για την πρόσληψή της. Στο βιογραφικό της αναγραφόταν ότι στο παρελθόν εργαζόταν ως ναυαγοσώστρια και ως εργαζόμενη στο μετρό αλλά πουθενά ότι είχε πρωταγωνιστήσει σε αισθησιακές ταινίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το "σκοτεινό" παρελθόν της καθηγήτριας έγινε γνωστό όταν μερίδα μαθητών του σχολείου είδαν ταινίες της. Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
dinatos

Ελληνίδες μοντέλα "παίζουν" στο Instagram

Η facebook-οποίηση του Instagram ξεκίνησε. Πρώτες στην παρέλαση οι sexy Ελληνίδες μοντέλες που βρήκαν νέο μέσο να ασχολούνται. Και δεν μας χάλασε καθόλου.
ShareΠάντα ήθελες να εισβάλεις στην προσωπική ζωή των μοντέλων. Να ξεφύγεις από τις στημένες φωτογραφήσεις στις ιλουστρασιόν σελίδες των περιοδικών και να δεις το κάτι παραπάνω. Ένα βίντεο, φωτογραφίες από ένα κλεμμένο κινητό, κάτι. Τώρα το ελληνικό modeling σε βάζει σπίτι του μόνο του.
Ότι έπρεπε να το περιμένεις, έπρεπε. Από την πρώτη στιγμή που το Instagram έγινε μαζίκο. Οι celebrity βρήκαν άλλο ένα μέσο για να έχουν κόσμο να τους αποθεώνει. Ποιο facebook; Αφού υπάρχει το Instagram.
Οι πρώτοι βέβαια που αγαπήσαμε το νέο χόμπι των μοντέλων είμαστε εμείς στο ONEMAN. Γι' αυτό και τις ακολουθούμε όλες από τον επίσημο λογαριασμό του ONEMAN στο Instagram. Αν δεν μας έχεις ακολουθήσει ακόμα, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνεις.
Κι επειδή ό,τι ζούμε θέλουμε να το μοιραζόμαστε μαζί σας, είπαμε και να σας αποκαλύψουμε ποιες είναι εκείνες οι Ελληνίδες μοντέλα που αξίζει να ακολουθείς στο Instagram. Θα σας πούμε ποιες είναι, θα σας πούμε πώς θα τις βρείτε και θα σας πούμε πόσο hot είναι οι φωτογραφίες που βάζουν. Γιατί hot είναι ούτως ή άλλως όλες τους.

Δήμητρα Αλεξανδράκη

Θα την βρεις ως: dimitraalexandraki1
Hotness στο Instagram: 5/5. Γιατί κάθε φορά που φοράει κάτι κοντό για να βγει, μας το δείχνει πρώτα.
Το outfit την ημέρα της γιορτής της

Λες και χρειάζεται να ντυθεί καλά για να είναι sexy

Νταϊάνα Ιγροπούλου

Θα την βρεις ως: dianadrq
Hotness στο Instagram: 5/5. Γιατί βγάζει sexy φωτό τον εαυτό της. Απλά κι ωραία.
Θα την δεις να λιάζεται...

Θα την δεις απλά να φωτογραφίζεται με ένα εσώρουχο

Ελίνα Καντζά

Θα την βρεις ως: kantzelina
Hotness στο Instagram: 4/5. Δεν βγάζει συχνά sexy φωτογραφίες αλλά όταν θέλει να το κάνει, έχει φυσικά το σώμα να το υποστηρίξει.
Με κάτι τέτοια πώς να της βάλεις μικρότερο βαθμό;

"Το τέλος του καλοκαιριού μου" έγραψε. Το τέλος του κόσμου λέμε εμείς.

Έβελυν Καζαντζόγλου

Θα την βρεις ως: evekaz
Hotness στο Instagram: 4/5. Μόνο και μόνο επειδή μας μεταφέρει στα backstage των φωτογραφήσεών της.
Μερικές φορές πολύ κοντά

Όπως είπαμε. Backstage.

Δούκισσα Νομικού

Θα την βρεις ως: dutchesss_
Hotness στο Instagram: 1/5. Πολύ πορτρέτο βλέπουμε. Ούτε καν από φωτογραφήσεις κάτι.
Έπαιξε πολύ το καρπούζι φέτος.

Βάσω Κολλιδά

Θα την βρεις ως: v_iris
Hotness στο Instagram: 2/5. Γιατί ενώ φωτογραφίζεται με μαγιώ κλπ το κάνει απλά για τον χαβαλέ της (λογικό) και όχι για να ευχαριστήσει το ανδρικό βλέμμα (ζητούμενο).

Άρτεμις Αστεριάδη

Θα την βρεις ως: artemisasteriadi1
Hotness στο Instagram: 4/5. Θα άγγιζε την τελειότητα αν έβγαζε κι άλλες φωτογραφίες μόνη της.
Από κάποια φωτογράφηση που δεν έχουμε δει

Ανεκτίμητο με Δήμητρα Αλεξανδράκη και Βάσω Βιλέγας

Κατερίνα Στικούδη

Θα την βρεις ως: stikoudikaterin
Hotness στο Instagram: 1/5. Δυστυχώς δεν έχει βάλει το sexy να δουλεύει σε αυτό το μέσο. Για να δούμε την συνέχεια.
Καληνύχτες και τέτοια.

Αλεξάνδρα Λοίζου

Θα την βρεις ως: alexandraloizou
Hotness στο Instagram: 5/5. Φωτογραφίζει το ντεκολτέ της και τα πόδια της σε κάθε ευκαιρία. Εύγε.
Θα την δεις να φωτογραφίζεται από ψηλά.

Θα την δεις και με μαγιώ.

Όλγα Φαρμάκη

Θα την βρεις ως: olgafarmaki
Hotness στο Instagram: 4/5. Χάνει έναν βαθμό γιατί έχει λίγες sexy φωτό.
Ξέρει όμως πολύ καλά να αυτοφωτογραφίζεται

Και ξέρει πώς όπως και να βγει θα είναι sexy

Ευγενία Γκιζελή

Θα την βρεις ως: eugeniagzl
Hotness στο Instagram: 1/5. Δεν θέλει το κορίτσι, είναι προφανές.
Αυτό.

Μαρία Λουίζα Βούρου

Θα την βρεις ως: marialouizareal
Hotness στο Instagram: 1/5. Βρε μανία με τα πορτρέτα.
Ομορφοτάτη, δεν λέμε. Αλλά...

Νικολέττα Ράλλη

Θα την βρεις ως: nikolettaralli
Hotness στο Instagram: 2/5. Όλο το σκυλί της βλέπουμε και καθόλου Νικολέττα. Αιτούμεθα δημοσίως να αλλάξει ρότα.
Μόνο αυτή την φωτό έχουμε να σας δείξουμε με μαγιό.

Άντε κι άλλη μία από backstage μιας φωτογράφησης για το MAX. O μάλαξ που κρατάει τον ρεφλέκτορα να αλλάξει η Νικολέττα είναι ο υπογράφων το άρθρο. Ναι, ξέρω, κωλοδουλειά.
Να πούμε ότι Instagram έχουν ακόμα η Βιβή Τσιάμη και η Χριστίνα Στεφανίδη. Η Τσιάμη δεν έχει βάλει ούτε μία φωτό ενώ η Χριστίνα έχει το προφίλ της κλειδωμένο.

Τι θα φέρει νέο ν/σ σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις στην Σκόπελο!

Ανατροπές θα φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και περίπου 700.000 αγρότες.

Σύμφωνα με κυριακάτικη εφημερίδα, ανάμεσα στις φοροαπαλλαγές που καταργούνται είναι οι τόκοι των στεγαστικών δανείων για την πρώτη κατοικία, το ενοίκιο για την πρώτη κατοικία και για τα παιδιά που σπουδάζουν.
Επιπλέον, τα δίδακτρα φροντιστηρίων, οι δωρεές και οι χορηγίες, όπως και οι δαπάνες για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά διατηρούνται οι απαλλαγές για τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και θα εκπίπτει το μέρος που ξεπερνά το 10% του φορολογητέου εισοδήματος.
Επίσης, οι απαλλαγές για τη διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο, οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής) και τα ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας και προσωπικών ατυχημάτων.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται από το 2013 με συντελεστή 26% για κέρδη ως 40.000 ευρώ και από εκεί και πάνω η φορολογία θα είναι 33%.
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, καθώς όλα τους τα εισοδήματα θα προκύπτουν με βάση τα βιβλία τους, δηλαδή με βάση τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούν μέσα σε ένα έτος.
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει από το 2014 να επιβάλει στους κατ’ επάγγελμα αγρότες να φορολογούνται βάσει των βιβλίων τους με κατάργηση του αφορολογήτου και φορολόγηση με συντελεστή 13% επί των κερδών τους.
Από την άλλη, επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς καταργείται το αυξημένο αφορολόγητο των 7.000 ευρώ για όσους προστατεύουν ένα παιδί, 9.000 ευρώ για 2 παιδιά, 13.000 ευρώ για τρία παιδιά κ.ο.κ., ενώ παραπάνω φόρους θα πληρώσουν εκείνοι που κάθε χρόνο εμφάνιζαν τόκους στεγαστικών δανείων για δάνειο κύριας κατοικίας, ενοίκια για κύρια κατοικία των ίδιων ή των παιδιών τους που σπουδάζουν, δίδακτρα για φροντιστήρια, πραγματοποιούσαν δωρεές - χορηγίες κ.λπ.
Μετά από εντολή της τρόικας καταργείται η έκπτωση φόρου 10% από τις παραπάνω δαπάνες.
Αντίθετα, φαίνεται να διασώζονται φοροαπαλλαγές, όπως είναι τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η διατροφή που καταβάλλει ο ένας σύζυγος στον άλλον, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία, τα ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας, προσωπικών ατυχημάτων κτλ.
Τέλος, εξετάζεται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα για συλλογή αποδείξεων ώστε οι πολίτες να τις ζητούν από καταστήματα και επαγγελματίες για την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει σήμερα γενέθλια! γίνεται σήμερα 43 ετών!

Η Ελένη Μενεγάκη έχει σήμερα γενέθλια. Πόσα κλείνει;
Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες φάσεις της καριέρας, αλλά και τις πιο όμορφες της ζωής της.
Βασικό συστατικό της ευτυχίας της τα τρία της παιδιά, Άγγελος, Λάουρα και Βαλέρια.
Όσο για το πόσο γίνεται σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου;
43 ετών!

Μείωση στις συνδρομές των μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ζητά ο Απ. Αθανασός

epimelitirioΤη μείωση 30% στις συνδρομές των μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ζητά ο επικεφαλής του συνδυασμού «Επιχειρηματική Αναγέννηση Μαγνησίας κ. Αποστ. Αθανασός, ο οποίος ασκεί δημόσια δριμεία κριτική στην διοίκηση με ανακοίνωσή του. «Είναι ένα από τα λίγα Επιμελητήρια που οι συνδρομές του είναι από τις υψηλότερες στην Ελλάδα» τονίζει και προσθέτει πως «μέλη της διοίκησης θεωρούν ότι επιτελούν το έργο τους πηγαίνοντας μερικές «εκδρομές» που τις βαφτίζουν αποστολές». Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του επισημαίνει ότι «άμεσα η διοίκηση πρέπει να εξορθολογήσει τα έξοδα και να μειώσει σε ποσοστό 30% τις συνδρομές.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελιάς

Η ελιά είναι ένα αιωνόβιο δέντρο που επηρεάζεται εξαιρετικά από περιβαλλοντικές συνθήκες που επεμβαίνουν στο δρόμο της ανάπτυξης της και αντιδρά στη φροντίδα του παραγωγού της.
Μάλιστα, το χαρακτηριστικό της αιωνοβιότητάς της προκύπτει και από τους φλοιούς της (λανθάνοντες οφθαλμοί) και ιδιαίτερα εκείνους του λαιμού της που είναι πάντα σε ετοιμότητα να δώσουν νέους κλάδους.  Ακόμα και αν ο κορμός της ξεραθεί αναφύεται άλλος από την ρίζα.  Επίσης, τα δερματώδη μικρά φύλλα της, σκεπασμένα στην πάνω επιφάνεια τους από αδιάβροχη ουσία (την κουτίνη) κι από κάτω πλούσια σε βαθιούς λάρυγγες με μικρά στόματα, της δίνουν μεγάλη ανθεκτικότητα στα ξηρά κλίματα.

Επίσης, η ελιά έχει την ιδιότητα να καρποφορεί στο ξύλο της προηγούμενης χρονιάς κι αυτό δυναμώνει την τάση της να καρποφορεί κάθε δεύτερο χρόνο, να παρενιαυτοφορεί. Με τον όρο παρενιαυτοφορία γενικά περιγράφεται το φαινόμενο της αυξομείωσης της παραγωγής του ελαιοδένδρου, χρονιά παρά χρονιά, χωρίς την επίδραση παθολογικών ή κλιματολογικών παραγόντων. Η τάση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι η ποικιλία, το κλάδεμα και το μέγεθος του φορτίου της χρονιάς της μεγάλης παραγωγής. Αν και έχει επικρατήσει η τάση ότι η παρενιαυτοφορία της ελιάς είναι μια φυσιολογική διαδικασία, πρέπει να σημειωθεί ότι ο περιορισμός της εκδήλωσης του φαινομένου συνιστά βασικής σημασίας μέριμνα για τον ελαιοπαραγωγό. Αδράνεια και έλλειψη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων σημαίνει εντέλει αύξηση του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τη χρονιά της υψηλής παραγωγής η ελιά παρουσιάζει μια μεγάλη μείωση στα επίπεδα αζώτου, καλίου και φωσφόρου, με ταυτόχρονη αύξηση της περιεκτικότητας του ασβεστίου. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι η αδυναμία εκ μέρους του δένδρου να αποδώσει την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας επιπρόσθετα γηραντικά φαινόμενα. Ο περιορισμός της έντασης εκδήλωσης της παρενιαυτοφορίας βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα, όπως η λίπανση και το κλάδεμα. Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων συμβάλλει αποφασιστικά στην εξάλειψη του φαινομένου, ενώ φαίνεται ότι η άρδευση και η διαδικασία της συγκομιδής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι τα «μάτια» της ελιάς διαφοροποιούνται σημαντικά.  Συγκεκριμένα, τα «μάτια» στην άκρη των βλαστών καθώς κι ένα μέρος των ματιών που βρίσκονται στις μασχάλες των φύλλων είναι ξυλοφόρα. Τα υπόλοιπα μάτια που βρίσκονται στις μασχάλες των φύλλων δίνουν μιά μικρή βλάστηση κι αν οι συνθήκες το επιτρέπουν ανθίζουν και καρποφορούν. Η στροφή αυτή των ματιών προς την καρποφορία, η διαφοροποίηση τους, γίνεται γύρω τους 2 με 3 μήνες πριν την άνθιση. Για αυτό η λίπανση για να έχει μια καλή επίδραση πρέπει να γίνεται πριν ( στο τέλος του χειμώνα) ακριβώς για να διευκολύνει τη διαφοροποίηση των ματιών.

Τέλος, οι ρίζες της ελιάς είναι επιφανειακές. Για αυτό το δούλεμα του εδάφους δεν πρέπει να ξεπερνά  τα 20-25 εκατοστά. Ακόμα, η ελιά έχει την τάση ιδιαίτερα όταν έχει αρχίσει να «γερνάει», να πετάει εύκολα ζωηρούς  βλαστούς, τους λεγόμενους «λαίμαργους». Πρόκειται για βλαστούς που δεν καρποφορούν και για αυτό πρέπει να αφαιρούνται, εκτός αν μπορούν να χρησιμεύσουν για τη δημιουργία καινούργιων μπράτσων για να κοπούν τα πιο γερασμένα. 

Οι εξαγωγές των νωπών οπωροκηπευτικών

Ολοκληρώθηκαν οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών ενώ παράλληλα αναμένεται κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου να ξεκινήσει η εξαγωγή μανταρινιών.
Μετά τις 15 Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η συγκομιδή πορτοκαλιών ποικιλίας Ναβελίνα. Η ποιότητα της αναμενόμενης παραγωγής πορτοκαλιών και μανταρινιών αναμένεται να είναι καλή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραγωγή ποσότητας 900 – 920 χιλιάδες τόνους πορτοκαλιών και 120 – 125 χιλιάδες τόνους μανταρινιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 20 – 26/10/2012, είναι οι εξής:
Σταφύλια 56.306 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 48.751 τόνων.
Στο μεταξύ η καθυστέρηση ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ από τις περιφερειακές διευθύνσεις των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας, δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε την τελικά υψηλή επίδοση που είχαμε φέτος στις εξαγωγές ροδάκινων και νεκταρινιών. Οι αναθεωρήσεις των τελικών δελτίων είναι επιβεβλημένες λόγω της καθυστερημένης καταχώρησης των στοιχείων των εξαγωγών από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.
Τα αναθεωρημένα τελικά στοιχεία των εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών είναι τα εξής:
Πορτοκάλια (τελικά) 248.590 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 309.800 τόνων
Λεμόνια (τελικά) 2.357 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 731 τόνων
Ροδάκινα (τελικά) 60.840 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 46.915 τόνων
Καρπούζια (τελικά) 122.521 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 97.364 τόνων
Νεκταρίνια (τελικά) 31.465 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 23.058 τόνων
Βερίκοκα (τελικά) 15.278 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 10.032 τόνων
Κεράσια (τελικά) 4.532 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 5.551 τόνων

Το κυκλοκόνιο «απειλεί» τις ελιές Μαγνησίας

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την δραστηριότητα του κυκλοκονίου στους ελαιώνες, καθώς όπως ανακοινώνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός τότε γίνονται οι μολύνσεις.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά  οι οδηγίες των φυτοπροστατευτικών αλλά και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της τελευταίας επέμβασης πριν την συγκομιδή, για την αποφυγή ύπαρξης υπολειμμάτων στα προϊόντα .
Αναλυτικότερα ανά ασθένεια, οι ειδικοί συνιστούν τα εξής:
Κυκλοκόνιο
Το κυκλοκόνιο μαρτυρά η εμφάνιση στρογγυλών κηλίδων (οι οποίες περιμετρικά έχουν καστανόμαυρες ζώνες ενώ κεντρικά σταχτί καστανό χρώμα), κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων με αποτέλεσμα όταν η προσβολή γίνει σοβαρότερη τότε τα φύλλα να κιτρινίσουν και να πέσουν.
Όπως επισημαίνουν οι γεωπόνοι, οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι γύρω στους 16-20 oC, ενώ οι προσβολές πραγματοποιούνται σε δύο εποχές, την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Τονίζεται ωστόσο ότι η ασθένεια εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρές και «κλειστές» περιοχές καθώς επίσης και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης.
Συνιστάται αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δέντρα για τη δημιουργία συνθηκών αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκόνιου.
Επίσης ο φθινοπωρινός ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις. Ο ψεκασμός, με κατάλληλα χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός (διάφορα σκευάσματα)- οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα)- υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα),  θα πρέπει να γίνει άμεσα, με καλό λούσιμο των δέντρων. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός μετά τη βροχή.
Γλοιοσπόριο
Η εν λόγωασθένεια προσβάλει τους καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι με αποτέλεσμα να προκαλεί τη σήψη τους.
Οι πράσινοι καρποί της ελιάς είναι βέβαια ανθεκτικοί στις μολύνσεις, γίνονται όμως ευπαθείς όταν αποκτήσουν το ιώδες χρώμα της ωριμάνσεως.
Τα συμπτώματα του γλοιοσπορίου είναι η εμφάνιση κηλίδας χρώματος καστανοϊώδους ή καστανέρυθρου, η οποία εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του καρπού. Οι ιστοί των κηλίδων βυθίζονται σε συγκεντρικούς κύκλους που καλύπτονται από μαύρα στίγματα (τις καρποφορίες του μύκητα). Οι προσβεβλημένοι καρποί συρρικνώνονται και μεταβάλλονται σε μούμιες ή πέφτουν στο έδαφος.
Για την πραγματοποίηση  αυτών των μολύνσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη σταγόνας νερού ή υψηλής υγρασίας (92-100%). Θερμοκρασία ανάπτυξης 10-25 oC με άριστη τους 25oC.
Κερκόσπορα
Προσβάλλει τους άωρους και ώριμους καρπούς αλλά και τα φύλλα. Η εμφάνιση καστανών ακανόνιστων βυθισμένων κηλίδων 4-10 χιλ στους πράσινους καρπούς αλλά και οι κηλίδες ανοιχτότερου χρώματος στις ώριμες ελιές, είναι τα συμπτώματα της προσβολής.

Στα φύλλα, όπως τονίζουν οι ειδικοί, παρατηρείται χλώρωση κατά θέσεις και στη συνέχεια πολλές από τις θέσεις αυτές νεκρώνονται.
Καπνιά
Είναι η μαυρίλα που καλύπτει φύλλα, βλαστούς και κλάδους εξαιτίας των μυκήτων που αναπτύσσονται δευτερογενώς μετά από προσβολές κοκκοειδών.
Με τους ψεκασμούς κατά του κυκλοκονίου, αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα και οι προσβολές από γλοιοσπόριο, κερκόσπορα και καπνιά.
Καρκίνωση ή Φυματίωση
Βακτήριο είναι το αίτιο της ασθένειας και προκαλεί καρκινώματα (όγκους) σε νεαρούς βλαστούς και κλάδους.
Οι προσβολές ευνοούνται από βροχερό καιρό και κυρίως μέσω πρόσφατων πληγών από
ράβδισμα, κλάδεμα κ.α.
Συνιστάται η αφαίρεση και η καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των δέντρων αλλά και η αποφυγή του κλαδέματος με βροχερό και υγρό καιρό. Επιπλέον συνιστάται ο ψεκασμός των δέντρων μετά από το κλάδεμα καθώς και μετά από χαλάζι ή παγετό, με χαλκούχα σκευάσματα όπως για το κυκλοκόνιο.

Οδηγίες της ΚΣΕ για την πρόληψη της λύσσας.

  ΠΡΟΣ:
 • - Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες Έδρες τους και μέσω αυτών σε όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους - Κυνηγετικό Τύπο
  ΚΟΙΝ:
 • - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής Δ/νση Υγείας των Ζώων Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων τηλ:2102125725/27 fax:2108252614
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας, ως συνεργάτης του τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, και ιδιαιτέρως μετά την επιβεβαίωση θετικού κρούσματος λύσσας σε αλεπού στην Κοζάνη (περιοχή Σιάτιστας), που μας γνωστοποιήθηκε επισήμως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, επισημαίνει και συνιστά τα εξής:
 • Τον άμεσο εμβολιασμό από κτηνίατρο, με εγκεκριμένο αντιλυσσικό εμβόλιο όλων των σκύλων και όλων των δεσποζόμενων θηλαστικών συντροφιάς (γάτες κ.ά.) που δεν έχουν εμβολιαστεί.
 • Τον αυστηρό έλεγχο κατά την αγορά σκύλων από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία
 • Την αποφυγή σωματικής επαφής με ζώα της άγριας πανίδας
 • Την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, κατά την περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας ζώο της άγριας πανίδας με ασυνήθιστη (ύποπτη) συμπεριφορά. Επίσης, άμεση θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των αρμοδίων, όταν παρατηρήσετε και οικόσιτους ή αδέσποτους σκύλους με τα παρακάτω συμπτώματα:
  1. Μανιακή συμπεριφορά: νευρικότητα χωρίς αιτία, τρόμο με το παραμικρό και ανορεξία. Μετά από 24-72 ώρες αυξάνονται σημαντικά τα συμπτώματα του φόβου και της ανησυχίας, το ζώο γίνεται πολύ επιθετικό και δαγκώνει ό,τι βρεθεί μπροστά του. Από το στόμα του ζώου ρέουν άφθονα σάλια και το γαύγισμα μεταβάλλεται σε βραχνό ουρλιαχτό.
  2. Καταθλιπτική συμπεριφορά: η περίοδος της παραπάνω νευρικότητας είναι πολύ μικρή ή δεν εμφανίζεται καθόλου. Παρατηρείται παράλυση του τραχήλου και των μυών που βοηθούν στην κατάποση, η οποία συνοδεύεται από άφθονα σάλια.
Αρμόδιοι φορείς με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε και να αναφέρετε τυχόν ύποπτα περιστατικά είναι το τμήμα Ζωοανθρωπονόσων (τηλ. 2102125725), το ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. 2105212000), οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και οι φύλακες θήρας της περιοχής σας. Τέλος, τονίζουμε για μία ακόμη φορά, ότι η καλύτερη πρόληψη αυτής της ασθένειας είναι ο σωστός εμβολισμός των σκύλων κατά της λύσσας.
Παλιότερη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ : Ενισχυμένη Επιφυλακή για τη λύσσα και μέτρα προφύλαξης.pdf
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ      ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Διαμαρτυρία τριτέκνων Μαγνησίας


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Τετάρτης έξω απ΄το κτίριο της πρώην Νομαρχίας, των τριτέκνων της Μαγνησίας.

Σε ποιους Σκοπελίτες Ανοίγουν τους λογαριασμούς το ΣΔΟΕ?

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών), έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 334 περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και προστίμων.

«Είσαι λαϊκιστής του κερατά»

Σκληροί χαρακτηρισμοί

Άγριος καβγάς Μπουτάρη-Γεωργιάδη με αφορμή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη


Έντονος καβγάς με σκληρούς χαρακτηρισμούς ξέσπασε το πρωί μεταξύ του δημάρχου  Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη και του βουλευτή της ΝΔ,  Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή την εκδήλωση της αναπαράστασης της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.


Ο κ. Μπουτάρης εξήγησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega γιατί δεν παρευρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση την οποία χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «χουντική» και «καρακιτσαριό».

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως με αυτόν το χαρακτηρισμό προσβάλει τον ελληνικό στρατό, ενώ τον χαρακτήρισε «άσχετο».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης του απάντησε: «Είσαι βλάκας ή παριστάνεις το βλάκα; Απορώ πώς σε ψηφίζουν…». Και συνέχισε: «Είσαι λαϊκιστής του κερατά»

Τα επαγγέλματα που «άντεξαν» στην κρίση

Τους κλάδους που παρά την ύφεση και την τεράστια ανεργία αντιστέκονται και «παράγουν» απασχόληση καταγράφουν οι Οικονομικές Εξελίξεις του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών) στην νέα τριμηνιαία έκθεσή του.

Σύμφωνα με την έκθεση, «αντέχουν» τα επαγγέλματα υψηλής κατάρτισης, αλλά και οι αγροτοεργάτες, οι πλανόδιοι πωλητές και οι οικιακοί βοηθοί. Επίσης, μετά την κρίση βελτιώθηκε και η ζήτηση για μερικές κατηγορίες ειδικευμένων γεωργών και για ορισμένα τεχνικά επαγγέλματα, όπως οι σιδηρουργοί και οι τεχνικοί.

Σύμφωνα με την μελέτη της ερευνήτριας του ΚΕΠΕ, Κυριακής Αθανασούλη, τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι «αντέχει» η απασχόληση πιο πολύ στις γυναίκες, στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους (υπάρχει συνολική μείωση θέσεων σε ηλικίες κάτω των 30 ετών) και σε αυτούς που είναι πιο καταρτισμένοι. Αντιθέτως, μεγάλη πίεση έχουν τα επαγγέλματα χωρίς μεγάλη εξειδίκευση, οι βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωρινές μορφές απασχόλησης.

Οι κλάδοι που κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης και μετά το 2008 που ξεκίνησε η κρίση έως το τέλος του 2010 είναι:

• Φυσικοί, μαθηματικοί, βιολόγοι κλπ κυρίως σε κλάδους υπηρεσιών όπως δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας – μέριμνας. Αύξηση απασχόληση κατά 7% μετά το 2008.
• Επιστήμονες με αύξηση 3%.
• Αρχιτέκτονες μηχανικοί κυρίως σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, κατασκευές και άλλες εταιρείες (0,6%).
• Βιολόγοι, γεωπόνοι με 1,2%
• Εκπαιδευτικοί με αύξηση 1,8%
• Ειδικευμένοι πωλητές (πχ χρηματιστές) με 0,8%
• Ανειδίκευτοι εργάτες και αλιεργάτες με 32,7%
• Λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων (0,3)
• Πλανόδιοι πωλητές και οικιακοί βοηθοί με 4,8% αύξηση.
• Νομικά επαγγέλματα με 1,4%
• Οδηγοί μέσων μεταφοράς (2,4%).
• Τεχνικοί συντήρησης οχημάτων (0,3%).
• Γεωργοί ειδικευμένοι στην καλλιέργεια δέντρων (αύξηση 10% της απασχόλησης ενώ μεγάλη πτώση παρατηρείται σε γεωργούς με ετήσιες καλλιέργειες).
• Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου (0,4%).
• Χύτες και συγκολλητές (1%).
• Ειδικευμένοι πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι (9,7%) και
• Γεωργοί πολυκαλλιεργητές με 7% άνοδο της απασχόλησης μετά το 2008.

Καναδάς: Λαμπρός εορτασμός του Έπους του '40

Με δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου γιορτάσθηκε την Κυριακή με κάθε λαμπρότητα στο Μόντρεαλ το Έπος του '40, χοροστατούντος του ιερατικού προϊσταμένου π. Παναγιώτη Σαλατέλη και με την παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Θάνου Καφόπουλου, του επιτίμου προξένου της Κύπρου Μιχάλη Παϊδούση, οργανισμών και συλλόγων της ομογένειας από όλο το φάσμα των κοινοτήτων και των εθνικοτοπικών συλλόγων.

Στην πάνδημη εκκλησία, ο γενικός πρόξενος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας τονίζοντας ότι: «Το έπος του 1940 απέδειξε ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε αντιξοότητα ενάντια στους καιρούς και τις προβλέψεις».

«Αντλώντας δύναμη και ώθηση από τα κατορθώματα των προγόνων μας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την οικονομική και κοινωνική επανασύνταξη της Ελλάδας» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ακολούθησε επετειακό γεύμα στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ, όπου πρωταγωνιστές ήταν οι μαθητές των ημερήσιων σχολείων Σωκράτης και Δημοσθένης της κοινότητας με την ερμηνεία των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και του Καναδά καθώς και άλλων τραγουδιών του Έπους του '40.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων το γεύμα τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Θάνος Καφόπουλος καθώς και Καναδοί πολιτικοί, όπως ο ομοσπονδιακός βουλευτής των Φιλελευθέρων Τζάστιν Τρουντό, ο επαρχιακός βουλευτής των Φιλελευθέρων Τζέρρυ Σκλαβούνος, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου του Μόντρεαλ Έλεν Φωτόπουλος και Μαίρη Ντέρος καθώς και άλλοι επίσημοι. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Νίκος Παγώνης.

Διατροφική φρενίτιδα

Οι αντικρουόμενες θεωρίες για υγιεινή διατροφή καθώς και η τεράστια εμπορευματοποίηση της διαιτολογίας και της διατροφής προκαλούν σύγχυση και αμηχανία. Τι είναι, τελικά, ωφέλιμο και τι βλαβερό;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε πια όλοι συνειδητοποιήσει ότι η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος βλάπτει. Η αντικατάστασή του, όμως, με ψάρια ή πουλερικά δεν αποτελεί την καρδιά της υγιεινής διατροφής, δεδομένου ότι εξακολουθούμε να παραμελούμε τα φρούτα και τα λαχανικά, για τα οποία η επιστημονική κοινότητα έχει πλέον πειστεί ότι προστατεύουν από τον καρκίνο και από καρδιακές παθήσεις.

Σύμφωνα με τη θεωρία, οι ελεύθερες ρίζες -στοιχεία οξυγόνου που δημιουργούνται κατά τον φυσιολογικό μεταβολισμό- μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα, ανοίγοντας τον δρόμο και στην αρτηριοσκλήρωση και στον καρκίνο. Η καλύτερη άμυνα του οργανισμού είναι τα αντιοξειδωτικά θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια (το σελήνιο, η βιταμίνη C και E, καθώς και η βήτα καροτίνη που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α μέσα στον οργανισμό). Τα αντιοξειδωτικά εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύουν τον οργανισμό έναντι των ασθενειών, δικαιώνοντας κατ’ αρχάς τις γιαγιάδες μας, τις μανάδες μας και τα τελευταία 20 χρόνια την επίσημη επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας.

Τελικά, είμαστε ό,τι τρώμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Οι υπέρβαροι άνθρωποι κατηγορούν τους αδένες, τα γονίδιά τους, τις ορμόνες, τον αργό μεταβολισμό για τα περιττά τους κιλά. Η απλή αλήθεια, όμως, είναι ότι τρώνε πάρα πολύ. Τι τους ωθεί στην πολυφαγία, στο διαρκές τσιμπολόγημα, στις εξάρσεις διατροφής; Η απάντηση είναι: η ανάγκη τους να αισθανθούν καλύτερα, να καταπολεμήσουν τον όποιο βαθύ εσωτερικό πόνο. Τα υπερφαγικά επεισόδια γίνονται ακριβώς για τον ίδιο λόγο για τον οποίο οι αλκοολικοί πίνουν και οι τζογαδόροι στοιχηματίζουν.

Οι περισσότεροι υπέρβαροι θα πουν στον διατροφολόγο τους ότι δεν τρώνε σχεδόν τίποτα και είναι πεπεισμένοι για αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τρώνε πολύ, μπορεί όχι δημοσία, αλλά κρυφά, ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνουν. Αν αθροίσουμε τις θερμίδες των καταναλισκόμενων ποσοτήτων τροφής μιας ημέρας, θα συναντήσουμε τεράστιους αριθμούς και οι περισσότεροι δεν το υποπτεύονται καν.

Από την άλλη, υγιεινή διατροφή ή δίαιτα για απώλεια βάρους δεν σημαίνει ότι το γεύμα θα πρέπει να αποτελείται από στήθος κοτόπουλου, δύο κουταλιές ρύζι και τρία φύλλα μαρούλι. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι μια εντελώς νέα διατροφή αλλά ένας εντελώς νέος τρόπος σκέψης απέναντι στο φαγητό. Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και όσπρια συνιστούν πάντα σωστές επιλογές.

Το ιδανικό πιάτο είναι εκείνο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το ρύζι ή το ζυμαρικό ή τα φασόλια και όπου το κρέας παίρνει τη θέση της γαρνιτούρας, είναι απλώς το καρύκευμα. Το ιδανικό γεύμα είναι εκείνο που ξεκινάμε με τουλάχιστον δέκα μπουκιές λαχανικών (σαλάτα χωρίς την παγίδα του «ντρέσινγκ») και μετά εναλλάσσονται μια μπουκιά φαγητό-μια μπουκιά σαλάτα. Στη χειρότερη περίπτωση, τα γεύματα πρέπει να αποτελούνται από άπαχα κρέατα ή ψάρια.

Ένα διαιτολόγιο πρέπει να απαρτίζεται από φτωχά σε λιπαρές ουσίες τρόφιμα και να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, που προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, και επίσης φτωχό σε χοληστερίνη. Έτσι, θα προσφέρει στον οργανισμό αρκετό ασβέστιο. Ένα ποτήρι γάλα και 150 γραμμάρια ψάρι με λίγο αρακά καλύπτουν τις πρωτεϊνικές ανάγκες του οργανισμού για μία ημέρα. Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι όσο περισσότερες πρωτεΐνες περιέχει το διαιτολόγιο, τόσο περισσότερο ασβέστιο αποβάλλεται από τον οργανισμό με τα ούρα. Αυτό εξηγεί γιατί χώρες με μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών (Η.Π.Α.) έχουν επίσης και μεγάλα ποσοστά οστεοπόρωσης.

Τελικά, θα πρέπει να ξεχάσουμε για πάντα τις τηγανητές πατάτες, τα παγωτά και τα γλυκά; Η απάντηση είναι αναμενόμενη: αν το διαιτολόγιο είναι φτωχό σε λιπαρές ουσίες, μια μερίδα πατάτες τηγανητές ή ένα παγωτό, πού και πού, δεν βλάπτουν. Οδηγός είναι πάντα η κοινή λογική.

Το άρθρο υπογράφει ο Β. Παπουτσόπουλος
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Tech Edu Institute - ATEI Θεσσαλονίκης
 επιστημονικος συνεργάτης του
Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών
www.andrologia.gr

Το παρασκήνιο της κόντρας απο τον Όμιλο Γριμάλντι και τoυ Ομίλου Attica


Προσφυγές, απαντήσεις, ανταπαντήσεις και πόλεμος ανακοινώσεων με αφορμή την Αδριατική και τις γραμμές της.
 
Ο όμιλος Attica,  προσέφυγε  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, καταθέτοντας καταγγελία για ασυμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται από την Ιταλία υπό τη μορφή επιδοτήσεων εργοδοτικών εισφορών σε επιβατηγά πλοία ιταλικής σημαίας, τα οποία ανταγωνίζονται στην αγορά της Αδριατικής πλοία με ελληνική σημαία.


Δεν ανησυχούν στον Όμιλο Γριμάλντι για την προσφυγή τoυ Ομίλου Attica στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
Όπως επεσήμαναν ιταλικοί κύκλοι στο Marinews.gr οι ενισχύσεις αυτές έχουν την έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ και ισχύουν και για άλλα κράτη. 

Oνομάζονται "State Aid Guidelines on maritime transport" και έχουν εγκριθει από την ΕΕ με σκοπό τα κράτη-μέλη στο πλαίσο ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος με σκοπό να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία.

«Οπότε δεν υπάρχει θέμα και για αυτό ο όμιλος Γκριμάλντι δεν πρόκειται να απαντήσει στην Attica.

Οι ίδιοι κύκλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι ο όμιλος Attica προέβη στην κίνηση αυτή ως αντίδραση στον ανταγωνισμό που δέχεται στην Αδριατική από τον Όμιλο Γκρικμάλντι και στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε. 

 
Η προσφυγή.
 

Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος Attica εμφανίζεται αποφασισμένος να οδηγήσει στα άκρα τη σύγκρουση με τον όμιλο Grimaldi, ο οποίος έχει «βάλει για τα καλά πόδι» στην Αδριατική μέσω της Minoan Lines, αλλά και της Grimaldi Lines, αξιοποιώντας το «φθηνότερο» κόστος λειτουργίας που προσφέρει η ιταλική σημαία σε σύγκριση με το κόστος της ελληνικής σημαίας.

Στην καταγγελία, ο όμιλος Attica υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι στην Ιταλία υπάρχει, από το 1998, θεσμοθετημένο δεύτερο εθνικό νηολόγιο, το λεγόμενο Διεθνές Ιταλικό Νηολόγιο (ΙΙR), το οποίο αφορούσε φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνταν στο διεθνές εμπόριο, πλέον όμως έχει επεκταθεί, ώστε να καλύπτει πληθώρα πλοίων, ανάμεσά τους και επιβατηγά (ferries).

Για τα πλοία που είναι ενταγμένα στο ΙΙR προβλέπεται ότι:

-Το κόστος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καλύπτεται από το κράτος (υπολογίζεται περίπου σε 33% του μεικτού μισθού).

-Το ποσόν που αντιστοιχεί στο φόρο που παρακρατείται από τον εφοπλιστή από το μισθό του ναυτεργάτη, αντί να αποδίδεται στο κράτος, παραμένει στον πλοιοκτήτη, ώστε να μειώνεται το κόστος του.

Αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών είναι να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, αφού παρόμοιες ρυθμίσεις δεν υπάρχουν για τα πλοία με ελληνική σημαία. Ετσι, τα πλοία με ιταλική σημαία, που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αδριατική Θάλασσα και ανταγωνίζονται άμεσα πλοία με ελληνική σημαία, να έχουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στα όρια του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η Attica Group επικαλείται και πραγματικά παραδείγματα εργατικού κόστους. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το κόστος των εργοδοτικών εισφορών για μία εταιρεία του μεγέθους της Superfast Ferries, η οποία λειτουργεί τέσσερα πλοία στις γραμμές της Αδριατικής, υπολογίζεται σε 1.327.851,60 ευρώ για το έτος 2011, ενώ οι παρακρατήσεις του φόρου ναυτικών που πραγματοποιεί η εταιρεία, ανέρχονται σε 551.808,58 ευρώ για το ίδιο έτος. Συνολικά, δηλαδή, ποσό 1.880.000 ευρώ περίπου επιβαρύνει τη λειτουργία της εταιρείας, ενώ αντίστοιχο δεν επιβαρύνει εταιρείες με πλοία με ιταλική σημαία.

Αντίστοιχα, η ΑΝΕΚ, για το 2011, κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές 1.275.000 ευρώ και οι παρακρατήσεις φόρου ναυτικών ανήλθαν σε 479.000 ευρώ, συνολικά επομένως το όφελος που θα μπορούσε να έχει, εάν υπήρχαν ανάλογες των ιταλικών διατάξεων, ανέρχεται στο ποσό των 1.754.000 ευρώ για το 2011. Είναι επομένως σαφές ότι οι ελληνικές εταιρείες με πλοία ελληνικής σημαίας έχουν ένα σημαντικό συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με εταιρείες με πλοία με ιταλική σημαία, τόσο ως προς το λειτουργικό τους κόστος όσο και ως προς τη ρευστότητα.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του IIR έχουν δε επεκταθεί με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις εσωτερικές ιταλικές γραμμές, ενισχύοντας το πλεονέκτημα των ιταλικών εταιρειών, που ανταγωνίζονται τις ελληνικές στην Αδριατική Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνουν ολοένα τις δραστηριότητές τους και στην εσωτερική ελληνική αγορά (cabotage).

Ο όμιλος Attica επικαλείται το άρθρο 107 της Συνθήκης Ε.Ε., το οποίο, όπως αναφέρει, προβλέπει ρητώς ότι «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών-μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως».

Η εταιρεία καταγγέλλει τη συγκεκριμένη πολιτική και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση εξέταση του θέματος, με σκοπό την κατάργηση των ως άνω κρατικών ενισχύσεων για επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική, καθώς και την επιστροφή των έως σήμερα δοθεισών ενισχύσεων, τουλάχιστον από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Τα πλοία που αγαπήσαμε…


Η δραματική υποβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Αργοσαρωνικού με τον Πειραιά, προκάλεσε νοσταλγία στους νησιώτες, για τα ιστορικά πλοία που ταξίδευαν με συνέπεια κάποτε, στη θάλασσα του Σαρωνικού.
Με αυτά τα πλοία, οι νησιώτες δέθηκαν συναισθηματικά περισσότερο, ακόμη κι από τους εφοπλιστές που τα ναύλωσαν και πλούτισαν από αυτά.
Στη σελίδα «Πόρος, παλιές φωτογραφίες» στο facebook, ο Χρήστος Βίκος, ο Κυριάκος Δρουδες και άλλοι, βοήθησαν στην έρευνα, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τα πλοία που πέρασαν από τον Πόρο και αγαπήθηκαν σα να είχαν και αυτά ψυχή.
Με την ίδια αγάπη και νοσταλγία, το Porosnews.gr συγκέντρωσε τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες από αυτή την έρευνα και μαζί με τις πολύτιμες πληροφορίες από την Σοφία Μωρές και τον Βασίλη Κουτουζή, παρουσιάζει μερικά από αυτά τα πλοία σε αυτό το αφιέρωμα.
Για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι τις εποχές, που το ταξίδι Πειραιάς- Πόρος, ήταν μια μικρή κρουαζιέρα.
ΚΑΜΕΛΙΑ

Το ΚΑΜΕΛΙΑ του Βατικιώτη (1962−2005, 489 τόνοι, 17 κόμβοι, ναυπηγημένο στα ναυπηγεία των Αναστασιάδη και Τσορντανίδη), είχε τη διάκριση να είναι το πρώτο “μεγάλο” επιβατηγό που έφτιαξαν ελληνικά χέρια.
Μεγάλο και πολυαγαπημένο πλοίο του Αργοσαρωνικού, το ΚΑΜΕΛΙΑ άρχισε τα δρομολόγια του το 1962. . Έκανε πάνω από 7.500 ταξίδια στον Αργοσαρωνικό μέχρι το 1982. Μετά το 1982 ονομάστηκε ΚΟΛΟΣΣΟΣ και μεταφέρθηκε στην Ρόδο για ημερησία δρομολόγια και εκδρομές προς την Σύμη. Αργότερα πήγε στο Ηράκλειο. Εθεάθη το 2006 σκουριασμένο και παρατημένο σε άθλια κατάσταση.
ΠΙΝΔΟΣ


Το «ΠΙΝΔΟΣ» ήταν ένα από τα παλιά όμορφα πλοία του Αργοσαρωνικού, που άφησε πολλές αναμνήσεις στο νησί μας και άρχισε το δρομολόγιο στην θαλάσσια “γραμμή” των νησιών την δεκαετία του ’50.
Το ιστορικό του πλοίου
Ο Γεώργιος Ν. Βατικιώτης, το 1951 αγοράζει μαζί με άλλους από τον Ποταμιάνο το ατμόπλοιο ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ Το ατμόπλοιο αυτό ναυπηγήθηκε το 1907 και το 1922, ως γιότ, είχε το όνομα «SYLVANA». Ήταν στην «Ηπειρωτική» του Ποταμιάνου από το 1948 και έκανε δρομολόγια προς τα Ιόνια Νησιά και τα λιμάνια της Ηπείρου. Ο Γεώργιος Ν. Βατικιώτης παραμένει στο «ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ» ως μέτοχος μέχρι το 1954. Το 1955 το ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ περιέρχεται στον Δημοσθένη Ν. Βατικιώτη και στον Γιάννη Τρίπο, γαμπρό της οικογενείας Βατικιώτη.
Το «ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ» και το «ΝΕΡΑΪΔΑ» του κάπταν Γιάννη Λάτση, είναι τα δύο θρυλικά πλοία του Αργοσαρωνικού, που αναχωρούσαν από Πειραιά για Αίγινα, Μέθανα, Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και έφταναν μέχρι το Λεωνίδιο, Κυπαρίσσι, Μονεμβασιά. Το «ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ» έχει συνδεθεί με την παλιά οικογένεια του Πόρου με μεγάλη παράδοση και ιστορία στον Αργοσαρωνικό που χάνεται στα βάθη του αγώνα του 1821. Είναι το πλοίο των συμπατριωτών, των φίλων και των γνωστών σ’ όλα τα λιμάνια. Αρκεί ένα γεια, μια χειραψία, μεταφορά χαιρετισμού από κάποιον παλιό φίλο για να κόψεις μισό εισιτήριο ή να μην κόψεις καθόλου. Το 1957 γίνεται γενική επισκευή στο «ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ» και τοποθετείται μηχανή ντήζελ. Το πλοίο γίνεται «ΠΙΝΔΟΣ», αν και από τα πρώτα του δρομολόγια, όλοι το έλεγαν «ΠΙΝΔΟΣ», ακόμη και τα δρομολόγια στις εφημερίδες έτσι το έγραφαν και σπανιότερα ως «ΠΙΝΔΟΣ ΙΙ».
Αργότερα στον Αργοσαρωνικό μπαίνουν πιο σύγχρονα πλοία και το ΠΙΝΔΟΣ συνεχίζει για λίγο, με το όνομα «ΑΡΗΣ», δρομολόγια σε άλλες θάλασσες. Αναφέρεται ότι διαλύθηκε το 1998.
ΑΙΓΙΝΑΚΙ


ΑΙΓΙΝΑ του Κονταρίνη (1951−2007, 265 τόνοι, 15,7 κόμβοι). Το πολυαγαπημένο Αιγινάκι έκανε ταξίδια στον Αργοσαρωνικό για παρά πολλά χρόνια. Το ΑΙΓΙΝΑ ξεκίνησε το 1952 και τα δρομολόγια του ήταν κλασσικά: Αίγινα η Αίγινα – Μέθανα – Πόρος
Το βρίσκουμε να κάνει δρομολόγια (και να πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικά έργα!) συνεχεία από το 1952 μέχρι το 1966. Το 1984 το Αιγινάκι έγινε το ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και έκανε μικρά ταξίδια γύρω από την Σάμο. Πήγε για διάλυση το 2007.
ΜΑΧΗ


ΜΑΧΗ του Τρίπου (1939, ROYAL ALBERT, ναυπηγεία Nobiskrug Rendsburg, 247 τόνοι, 17,6 κόμβοι). Πλοίο του Τριπου που μπήκε στον Αργοσαρωνικό το 1958.
ΜΥΚΗΝΑΙ


Το επιβατηγό ” ΜΥΚΗΝΑΙ” (Μήκος 69,99 πλάτος 10.04 ) κατασκευάστηκε στο Πέραμα το 1971 , στα ναυπηγεία Αναστασιάδη-Τσορτανίδη, ήταν ιδιοκτησίας των ιδίων μέχρι το 1986. Το πλοίο πουλήθηκε με πολύ περίεργο τρόπο που σε πάει στο βρώμικο 1989.
Καπετάνιος του θρυλικού πλοίου ήταν ο Καπτάν Τζίμης Μαστροκόλιας από το Κρανίδι. Στη γέφυρά του φιλοξένησε προσωπικότητες που κανένα πλοίο δεν είχε αυτή την τιμή. (πολιτικούς-ηθοποιούς-εφοπλιστάδες και κυρίως γυναίκες ήταν η αδυναμία του). Τώρα το πλοίο ταξιδεύει με το όνομα AEGEAN GLORY κάνοντας ημερήσιες κρουαζιέρες του στα νησιά του Αργοσαρωνικού.
ΓΛΑΡΟΣ


Εντυπωσιακό πλοίο ο ΓΛΑΡΟΣ (1904− 1968, 427 τόνοι, 13 κόμβοι, αρχικά η θαλαμηγός BERYL και μετά η LORNA).
Τι να πει κανείς για τον θρυλικό ΓΛΑΡΟ που δεν έκανε μόνο την άγονη γραμμή. Ήταν δρομολογημένο και στον Αργοσαρωνικό το 1948 και 1949.
ΝΕΡΑΙΔΑ


ΝΕΡΑΙΔΑ του Γ. Λάτση (1939−υπαρχει ακόμη! 462 τόνοι, 16.5 κόμβοι, το πρώην LAURANA). Το θρυλικό πλοίο του Αργοσαρωνικού ΝΕΡΑΙΔΑ ήρθε από την Ιταλία μέσω Μάλτας το 1950 και δρομολογήθηκε στην γραμμή Αίγινας, Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας, Ερμιόνης, Σπετσών από τις 8 Ιουνίου 1950. Το βρίσκουμε να ταξιδεύει ανελλιπώς από το 1950 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 1953 όποτε απεσύρθη για 6 μήνες για ορισμένες βασικές αλλαγές μηχανών από Φίατ σε ΜΑΝΝ.
Στο πρώτο αυτό χρονικό διάστημα είχε δρομολογηθεί συχνά και στην γραμμή Αστρους, Λεωνιδίου αλλά πολλές φορές κιόλας στην γραμμή Κυπαρισσου, Γέρακα και Μονεμβασιάς. Επανήλθε στην ακτοπλοΐα στις 20/6/1954 και συνέχισε να ταξιδεύει μέχρι το 1970 οπότε άρχισε να εκτελεί περισσότερο ημερήσιες κρουαζιέρες. Τα τελευταία δυο χρόνια ξαναφτιάχθηκε στην Κροατία και μας επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 73 ετών!!!
ΚΥΚΝΟΣ


ΚΥΚΝΟΣ της ΑΕΕΝΕ Σαρωνικός (1941−1979, 503 τόνοι, 13 κόμβοι, η πρώην θαλαμηγός SYLVIA και μετά το βοηθητικό πολεμικό TOURMALINE).
Πολυαγαπημένο πλοίο δρομολογημένο στην Ελλάδα από το 1946. Πλοίο που ήταν σχεδόν πάντα στην γραμμή Χαλκίδος, Αιδηψού και Βόλου. Το βρίσκουμε στον Αργοσαρωνικό μια χρονια 8/7/1950 7/6/19
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΣ


ΣΑΡΩΝΙΣ του Κονταρινη (1959−2004, ναυπηγεία Αμβούργου Peters, 487 τόνοι, 15,2 κόμβοι) . Το πλοίο δεν ταξιδέψε ποτέ στην Γερμανία. Έφυγε για την Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου 1959. Το βλέπουμε να κάνει δρομολόγια από το 1959 μέχρι το 1971.
Μετά έγινε το ΡΟΔΟΣ ΙΙ (27 Φεβρουαρίου 1971) και το ΔΑΦΝΗ (10 Απριλίου 1992). Διεγράφη στις 19 Απριλίου 2004. Διαλύθηκε στο Αλλιαγα της Τουρκιάς το 2004.
ΚΑΛΑΜΑΡΑ


ΚΑΛΑΜΑΡΑ του Βατικιωτη (1898− 1961, 217 τοννοι, 12 κομβοι, η πρωην θαλαμηγός SEANYMPH, CALA MARA). Ήρθε στην Ελλάδα το 1946 και άνηκε αρχικά στην Εκτελεστική Επιτροπή Θαλασσίων Συγκοινωνιών που έβαλε το πλοίο (με το όνομα ΚΑΛΑΜΑΡΑ) στα δρομολόγια Χαλκίδος, Αιδηψού και Βόλου!
Αγοράστηκε από τον Βατικιωτη το 1947 και μπήκε στα δρομολόγια Αργοσαρωνικού από το 1947 μέχρι το 1956. Μετά από το ατύχημα όταν προσάραξε στα Τσελεβίνια (1954), ξαναφτιάχτηκε με το όνομα ΠΟΡΟΣ. Έφυγε το 1961.
ΑΦΑΙΑ


ΑΦΑΙΑ (1960, 126 τόνοι, 11,7 κόμβοι) Το ΑΦΑΙΑ ήταν το δεύτερο ανοικτό πορθμείο της γραμμής Αργοσαρωνικού.
Φαίνεται ότι ήρθε στην γραμμή το 1962.
ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΞΠΡΕΣ


Για το τέλος, κρατήσαμε το καλύτερο. Το αγαπημένο σε όλους Δελφινάκι. Ξεκινούσε κάθε πρωί από το Πόρο και έφτανε γρήγορα στο Πειραιά για τα τότε δεδομένα της γραμμής (ταχύτητες παντοφλών). Έμενε στο Πειραιά μέχρι το μεσημέρι που αναχωρούσε στις 14:00 για Αίγινα Μέθανα Πόρο.
Πηγή: the sea nation

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου