Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

2 θέσεις εργασίας στο Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο. ΠΕ Διοικητικών ΤΕ Λογιστικής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37003 απευθύνοντάς την στο Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου υπόψιν κας Κασσανδριανού Ρηγίνας (τηλ. επικοινωνίας: 24240-22864).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button