– Να προμηθεύονται τρόφιμα από επίσημα ελεγχόμενα και επώνυμα σημεία της αγοράς.
– Να αγοράζουν κρέατα που διατηρούνται σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία.