Σε συμφωνία κατέληξε το Eurogroup για εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Τα ποσά αυτά θα δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΣΜ - ESM). H όποια επιμήκυνση των ωριμάνσεων των δανείων θα κυμαίνεται από 0 έως τα 15 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, αν οι στόχοι της ανάπτυξης δεν επιτευχθούν, θα υπάρξει περαιτέρω παράταση αποπληρωμής: «Εάν υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη τότε θα γίνεται ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων και αντίστροφα».
Η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος έχει κλείσει. Θετικό στοιχείο κρίνεται η απόφαση για πλεονάσματα του ελληνικού ΑΕΠ που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 2%, μέχρι το 2060, δηλαδή ένα ποσοστό που θεωρείται επιτεύξιμο.
Για τη συμμετοχή του ΔΝΤ ανακοινώθηκε πως θα εισέλθει στο πρόγραμμα και χρηματοδοτικά επί της αρχής αλλά με την μορφή του "stand by", όταν δηλαδή θα κριθεί ότι είναι βιώσιμο.
«Πετύχαμε συμφωνία σε όλα τα επιμέρους στοιχεία: Τα προαπαιτούμενα, τη στρατηγική για το χρέος, την συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα» ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Το Eurogroup για το Ελληνικό χρέος

Ανακοίνωση όπου εκφράζει την ικανοποίηση του Eurogroup για την επίτευξη συμφωνίας για το ελληνικό ζήτημα, εξέδωσε η κεφαλή της Ευρωζώνης. Στην ανακοίνωση περιέχονται και αναφορές στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Σύμφωνα την ανακοίνωση, το Eurogroup χαιρετίζει:
-την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών σχετικά με τη δέσμη διαρθρωτικών μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.
-την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση, και συγκεκριμένα της φιλόδοξης δημοσιονομικής δέσμης για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, η οποία αποτελείται από μια μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος που διευρύνει τη φορολογική βάση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, συνολικού ύψους 2% του ΑΕΠ
-το πακέτο αντισταθμιστικών μέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του ελληνικού δικτύου κοινωνικής προστασίας που θα εφαρμοστεί με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δράσεων για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, το Eurogroup συγχαίρει στην ανακοίνωσή του την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την τόνωση των επενδύσεων και την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2015, κάνοντας λόγο για συνολικό ποσό σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ. Επίσης, καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουν ότι θα απορροφηθούν πλήρως τα επιπλέον 970 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2017-2020, με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων μέσω τεχνικής βοήθειας.
Επιπλέον, τονίζεται πως θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες κινητοποίησης πρόσθετων κονδυλίων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ).
Υπογραμμίζεται επίσης πως η Ευρωομάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά σημεία:

-πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία μια δημοσιονομική πορεία που θα είναι «σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και η οποία θα επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ ή λίγο μεγαλύτερο κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060».
-Η ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους θα πρέπει να είναι κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος μειώνεται σταθερά
-Μια μεσοπρόθεσμη δέσμη μέτρων για το χρέος θα εφαρμοστεί στο τέλος του προγράμματος και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων σύμφωνα με τη δήλωση της Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016.
-Στη βάση της τελικής έκθεσης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια επέκταση των ωριμάνσεων των δανείων και μιας περαιτέρω περιόδου χάριτος από 0 έως 15 έτη.
-Ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους θα συμφωνηθεί ένας μηχανισμός που θα επαναϋπολογίζει τις ανάγκες αναδιάρθρωσης του χρέους με βάση τις διαφορές μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της ελληνικής οικονομίας και των εκτιμήσεων στο πλαίσιο των αναλύσεων βιωσιμότητας του χρέους
-Μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος, όπως αναφέρεται στη συμφωνία και του Μαΐου 2016
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΔΝΤ η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η διοίκηση του ΔΝΤ σύντομα θα συστήσει στο ΔΣ του την κατ' αρχήν έγκριση του αιτήματος της Ελλάδας για 14μηνο πρόγραμμα, ενώ εκφράζει την ικανοποίησή του ΔΝΤ για την «περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για το χρέος» την οποία χαρακτηρίζει «σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους».
Αναφορικά με το ύψος της δόσης, η ανακοίνωση του Eurogroup επισημαίνει ότι θα είναι ύψους 8,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών χρηματοδοτικών αναγκών, την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενδεχομένως για τη αρχή της δημιουργία ενός κεφαλαιακού αποθέματος.
Τέλος, η ανακοίνωση σημειώνει πως «ενόψει του τερματισμού του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσμεύεται να παράσχει στήριξη στην Ελλάδα για την επιστροφή στις αγορές» επισημαίνοντας ότι οι «μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την ανάγκη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και τη δημιουργία περαιτέρω αποθεμάτων για την υποστήριξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές».

Ντάισελμπλουμ: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό

Ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δήλωσε ότι η συμφωνία έχει επιτευχθεί και μάλιστα με την συμμετοχή του ΔΝΤ. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ευρωζώνης, με τη συμφωνία αυτή, «θα επιτραπεί στην Ελλάδα να γυρίσει στην ανάπτυξη».
Σχετικά με το θέμα του χρέους, ο κ. Ντάισελμπλουμ τόνισε ότι η συζήτησε έγινε επί τη βάσει του Μαΐου του 2016. «Υπογραμμίσαμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν στο τέλος του προγράμματος» ενημέρωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ. Επιπλέον, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως αν υπάρξει ανάγκη και «οι συνθήκες είναι αντίξοες», η υποστήριξη προς την Ελλάδα θα συνεχίσει.
«Μπαίνουμε στο τελευταίο έτος προγράμματος, προγραμματίζουμε στρατηγική εξόδου» τόνισε ο κ. Ντάισελμπλουμ. Ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους θεσμούς αλλά «κυρίως την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό» για τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα.

Μοσκοβισί: Η ελληνική κυβέρνηση έκανε μεγάλη δουλειά

Συγχαρητήρια προς την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα απέστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος επί των Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί.
«Συνομολογήσαμε» ανακοίνωσε ο κ. Μοσκοβισί στην τοποθέτησή του κατά τη συνέντευξη Τύπου. Τόνισε επιπλέον πως είναι κοινή συμφωνία ότι τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης ολοκληρώθηκαν.
Ο κ. Μοσκοβισί έκανε λόγο για μια «πολλή σπουδαία συμφωνία» προσθέτοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε θάρρος, έκαναν μεγάλη δουλειά» «.Ήταν μια επιτυχία», πρόσθεσε, και υπογράμμισε το θάρρος του Ευκλείδη Τσακαλώτου και υπόλοιπων υπουργών στη διαπραγμάτευση. «Έκαναν μια καταπληκτική δουλειά» είπε.
Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει δέσμευση πως στο τέλος του προγράμματος θα υπάρξουν μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ενώ, όπως και ο Γ. Ντάισελμπλουμ είπε ότι τώρα η «έμφαση θα δοθεί σε ανάπτυξη και επενδύσεις».

Επικεφαλής ΕΣΜ: Οι δεσμεύσεις τηρήθηκαν από την Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Για ένα «άκρως εντυπωσιακό πλεόνασμα» έκανε λόγο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΣΜ), Κλάους Ρέγκλινγκ, για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τα προαπαιτούμενα.
Ανακοίνωσε πως από τα 8,5 δισ ευρώ τα 7,7 δισ. ευρώ θα εκταμιευτούν στις 8 Ιουλίου ενώ θα υπάρξουν «και άλλες εκταμιεύσεις μετά το καλοκαίρι, αν Ελλάδα τηρήσει τους όρους».
Για αποφάσεις για το θέμα του χρέους, παρέπεμψε κι εκείνος στο τέλος του προγράμματος.

Λαγκάρντ: Θα πω στο ΔΝΤ να εγκρίνει συμφωνία για την Ελλάδα

Ένα «σαφώς σημαντικό βήμα για να οδηγηθεί Ελλάδα σε μονοπάτι σταθερότητας» χαρακτήρισε τη σημερινή συμφωνία η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως είπε υπήρξε πρόοδος στην ελάφρυνση του χρέους αλλά τόνισε ότι «το ΔΝΤ πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερα».
«Θα προτείνω στο ΔΣ (του ΔΝΤ) την έγκριση επί της αρχής μιας νέας συμφωνίας για την Ελλάδα». Θα δοθούν λιγότερα από 2 δισ. δολάρια όταν θα ταυτοποιηθούν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, τόνισε η κ. Λαγκάρντ. 
Ωστόσο, η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε πως αυτό που συμφωνήθηκε σήμερα δεν είναι η καλύτερη λύση, σύμφωνα με το Ταμείο και πως το καλύτερο θα ήταν «η απόλυτη αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης χρέους».
Η κ. Λαγκάρντ υποστήριξε πως η Ελλάδα ωφελείται με τη σημερινή συμφωνία γιατί αποφεύγεται μια νέα κρίση. «Διατηρούμε τα οφέλη που σημείωσε Ελλάδα από τις μεταρρυθμίσεις... έχουμε χρόνο να δούμε τι θα γίνει με την ελάφρυνση του χρέους» ανέφερε.
«Έχουμε σημειώσει πρόσφατα σημαντική πρόοδο από την ελληνική κυβέρνηση σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, με την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο η οποία συνοδεύτηκε από την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από το ελληνικό κοινοβούλιο. Διαπιστώσαμε επίσης πρόοδο στην ελάφρυνση του χρέους, παρόλο που απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πεδίο και το είδος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τους Ευρωπαίους πιστωτές της Ελλάδας» είπε η κ. Λαγκάρντ.
Όπως διευκρίνισε «η Συμφωνία Επί της Αρχής αποτελεί μία μια διαδικασία την οποία το ΔΝΤ εφήρμοσε στο παρελθόν όπου υπήρξε συμφωνία για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε ένα πρόγραμμα, για το οποίο όμως δεν είχε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ του μέλους και των πιστωτών του σχετικά με νέα χρηματοδότηση ή των μέτρων ελάφρυνσης χρέους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να υποστηρίξει την πρόοδο που σημειώθηκε στις πολιτικές, ενώ η αποδέσμευση πόρων του ΔΝΤ θα εξαρτηθεί από τις περαιτέρω δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι Ευρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδος για ελάφρυνση του χρέους οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους».
«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Συμφωνία αυτή Επί της Αρχής στηρίζεται στη βασική αρχή του ΔΝΤ ότι κάθε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα θα πρέπει να βασίζεται στα "δύο σκέλη" ήτοι των μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την ελάφρυνση του χρέους. Επιπλέον, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους θα καθοδηγείται αποκλειστικά από την ανάλυση του ΔΝΤ» επισημαίνει η κα Λαγκάρντ.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ εξέφρασε την πεποίθηση της ότι η Συμφωνία Επί της Αρχής, θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πιστωτές να καταβάλουν στην Ελλάδα τη δόση του Ιουλίου - μειώνοντας έτσι μια δυνητικά σοβαρή πίεση στην ελληνική οικονομία - και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και την ευημερία των πολιτών της.