τουρισμός
Το workshop με θέμα «Η Ελλάδα συναντάει το Μιλάνο» θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Δημήτρη Τρυφωνόπουλου.
Με βάση την απόφαση, εγκρίθηκε δαπάνη για αγορά επαγγελματικών δώρων στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων του γραφείου Ιταλίας καθώς και για τις ανάγκες του εν λόγω workshop.

Τα δώρα αυτά θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες του workshop όπως:
Εκπροσώπους τουριστικών πρακτόρων της Ιταλίας, tour operators, δημοσιογράφους και bloggers. Μάλιστα στο εν λόγω workshop αναμένεται να υπάρξουν επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ των Ελληνικών φορέων και των τουριστικών επαγγελματιών.
Το Γραφείο γραφείο Ε.Ο.Τ. Ιταλίας πρότεινε την αγορά USB, όπου θα ενσωματωθούν οι παρουσιάσεις των Ελληνικών εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο workshop, μπλοκ σημειώσεων και στυλό (όλα με το λογότυπο του Ε.Ο.Τ.), που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
Επισημαίνεται ότι η αγορά των συγκεκριμένων επαγγελματικών δώρων γίνεται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας και όχι αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο workshop με θέμα «Η Ελλάδα συναντάει το Μιλάνο».