Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΙΩΛΚΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)                                             ΒΟΛΟΣ  10-6-2016
38001 ΒΟΛΟΣ                                                                                                     αρ.πρωτ. 9

             
ΠΛΗΡ.:
Πέτρος Σκάμπουρας                   2421-352.597                        Προς:  Μ.Μ.Ε.Μαγνησίας  Κων/να-Σωτηρία Αλιβάνιστου     2421-352.631                                         
FAX
2421-352.457                                                          
email:

septh.totm.magn@thessaly.gov.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.

Το Δ.Σ. του Τοπικού Συλλόγου μας με αφορμή τα δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) του Νομού μας και την αίτηση των υπαλλήλων – εξεταστών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων προς το Σύλλογο για στήριξη της απόφασής τους να συμμετέχουν στις τρίωρες στάσεις εργασίας, επί του συγκεκριμένου έργου των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων & συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, οφείλει να διευκρινίσει προς ενημέρωση των πολιτών και αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής:
Η εξέταση των υποψηφίων οδηγών είχε ορισθεί, έως το τέλος του 2015, να διενεργείται από μόνιμους υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ελάμβανε χώρα εκτός ωραρίου εργασίας προβλέποντας αποζημίωση ειδικού έργου, για το χρόνο που διέθεταν οι εξεταστές για την εξέταση κάθε υποψηφίου και για τις μετακινήσεις τους προς και από τους χώρους των εξετάσεων.

Δεδομένου ότι, κάθε υποψήφιος οδηγός για κάθε πρακτική ή θεωρητική δοκιμασία υποχρεούται στην έκδοση παραβόλου 10 €, είναι προφανές ότι η υφιστάμενη διαδικασία δεν είχε δημοσιονομικό κόστος ούτε και βάρυνε την λειτουργία του δημοσίου, διότι η μηνιαία αμοιβή των εξεταστών υποψηφίων οδηγών υπερκαλύπτονταν από το ανωτέρω παράβολο, αμοιβή η οποία είχε υποστεί ήδη μείωση τα τελευταία χρόνια πάνω από 50%.

Από 1/1/2016, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4354/2015, καταργήθηκε κάθε διάταξη και Υ.Α. που πρόβλεπε τη χορήγηση αμοιβής για τη διενέργεια εξετάσεων εκτός ωραρίου. Παρόλα αυτά οι εξεταστές συνέχισαν να διενεργούν τις εξετάσεις για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016 εκτός ωραρίου εργασίας και  χωρίς καμία αμοιβή, αναμένοντας τη διευθέτηση του θέματος από το αρμόδιο Υπουργείο, δηλώνοντας με τη στάση τους αυτή ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών και το κοινωνικό όφελος είναι στις προτεραιότητές τους.
Το Υπουργείο, μέχρι σήμερα, δεν έχει διευθετήσει το θέμα των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, παρά τις εδώ και πέντε μήνες διαβεβαιώσεις ότι αναμένεται να καταθέσει σχετική τροπολογία  του νόμου 4354/2015 (άρθρο 21 παρ.1) που να ρυθμίζει το θέμα της ειδικής αποζημίωσης του έργου των εξεταστών.
Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επιχειρούν να επιλύσουν κάποιες Περιφέρειες ανά τη χώρα, μεταξύ αυτών και η δική μας, εκδίδοντας αποφάσεις για συστάσεις επιτροπών εξετάσεων εντός του ωραρίου εργασίας, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στην ήδη ασφυκτική  κατάσταση που επικρατεί στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη προσωπικού (εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας, μεγάλη προσέλευση κοινού, πολυποίκιλα και εξειδικευμένα αντικείμενα, μεγάλη και πολύπλοκη νομοθεσία).

Οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών συμμετείχαν όλοι,  από 22.4.2016 που εκδόθηκε η πρώτη απόφαση και έως τις 2.6.2016, στη διενέργεια έκτακτων εξετάσεων εντός του ωραρίου εργασίας που αποφάσισε ο κ. Περιφερειάρχης.
Με το σύστημα των έκτακτων, εντός ωραρίου εξετάσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεταστές για την εβδομάδα που διανύουμε καλούνται να διενεργήσουν εξετάσεις τις τρεις από τις πέντε ημέρες εργασίας τους και από τις 11:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ., καθίσταται σαφές ότι οι υπόλοιπες εργασίες της Διεύθυνσης που διενεργούνται από τους ίδιους υπαλλήλους - εξεταστές σταματούν στο μέσο της ημέρας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αρκετά η καθυστέρηση στην απόδοση των διπλωμάτων όλων των κατηγοριών, αλλά και οι υπόλοιπες εργασίες που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση των υποθέσεων των πολιτών.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι με τον ίδιο Νόμο οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.), που ελέγχουν κάποιες ειδικές ομάδες υποψήφιων οδηγών,  έχουν σταματήσει να συστήνονται για τους ίδιους λόγους (αμοιβή ιατρών των Επιτροπών) και πλήθος πολιτών βρίσκεται σε αναμονή. 

Το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο (ΟΣΥΑΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα που ισχύουν σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας, έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας από το συγκεκριμένο έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, μέχρι να ρυθμιστούν νομοθετικά οι επιμέρους παράμετροι της αποζημίωσης των εξεταστών.

Κατ’ επέκταση είναι δικαίωμα κάθε συναδέλφου που εμπλέκεται στη διαδικασία των εξετάσεων να αποφασίσει αν θα συμμετέχει ή όχι σε αυτές τις στάσεις εργασίας.
Οι υπάλληλοι – εξεταστές, για πρώτη φορά από την διενέργεια των εξετάσεων στις 03-06-2016, αποφάσισαν  να συμμετέχουν στις τρίωρες στάσεις εργασίας από το συγκεκριμένο έργο, μέχρι να ρυθμιστεί το ειδικό καθεστώς που θα διέπει την συμμετοχή τους σε αυτές, ενώ κατά τη διάρκεια της στάσης εργάστηκαν κανονικά, παραμένοντας στην Υπηρεσία και διενεργώντας τις υπόλοιπες εργασίες σχετικές με τα καθήκοντά τους.  Παρόλα αυτά δέχθηκαν σωρεία κατηγοριών παρόλο που έως και πρόσφατα βοήθησαν από την πλευρά τους τα μέγιστα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της υφυπουργού κας Χρυσοβελώνη Μαρίνας ελπίζουμε ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας την ερχόμενη εβδομάδα.

Τέλος, αναφερόμενοι στις έντονες φημολογίες περί δημιουργίας σώματος εξεταστών από ιδιώτες εξεταστές, οφείλουμε να υποστηρίξουμε το δημόσιο συμφέρον προασπίζοντας μια διαδικασία που δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος όταν ενεργείται εκτός ωραρίου και δεν επιβαρύνει τις αποδεκατισμένες υπηρεσίες με πρόσθετο έργο. Η επιβάρυνση του πολίτη, με το ισχύον καθεστώς είναι μικρή (10€ παράβολο ανά εξέταση)  και σε καμία περίπτωση η όποια ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να τη διασφαλίσει στο μέλλον.


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σκάμπουρας Πέτρος                                                      Αλιβάνιστου Κων/να-Σωτηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button