Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΕΕ: 111 εκατ. ευρώ το 2016 για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και στις τρίτες χώρες

ΕΕ: 111 εκατ. ευρώ το 2016 για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και στις τρίτες χώρες Δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση για τη νέα εκστρατεία προώθησης αγροτικών προϊόντων της ΕΕ από την Κομισιόν τον Φεβρουάριο του 2016. Αφορά την συγχρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο την εξεύρεση νέων αγορών και την προώθηση των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Η νέα πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των προγραμμάτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σε αυτές, καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καθορίζουν τους στόχους, τα κριτήρια, δημοσιονομικές διατάξεις, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για την υποβολή των προτάσεων. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 28/4/2016.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακά διαθέτει περισσότερους πόρους, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019. Ταυτόχρονα βελτιώνεται και το ποσοστό συγχρηματοδότησης το οποίο από 50% αναμένεται να ανέλθει σε 70-80%.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 111 εκατ. ευρώ, μόνο για το 2016, για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο την εξεύρεση νέων αγορών και την προώθηση Ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες.

Υπάρχουν δύο τύποι διαθέσιμων προγραμμάτων. Το απλό πρόγραμμα (simple), στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος ένας ή περισσότεροι οργανισμοί από το ίδιο κράτος μέλος και το σύνθετο πρόγραμμα (multi) στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οργανισμοί από περισσότερα κράτη μέλη.

Διαβάστε την προκήρυξη για τα απλά προγράμματα προώθησης

Διαβάστε την προκήρυξη για τα σύνθετα προγράμματα προώθησης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή (αντί για τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών) μέχρι τις 28 Απριλίου 2016. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί διαδικτιακά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης (πατήστε εδώ). Η Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει ποια έργα θα χρηματοδοτήσει το φθινόπωρο.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2016, η Κομισιόν, διοργανώνεται εξειδικευμένη ημερίδα, στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρουσιάσει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2016, η οποία θα είναι ανοικτή σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ημερίδα θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής υποβολής και θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου