Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Σποράδες Τομεάρχες Δακοκτονίας στη ΔΑΟΚ Σποράδων - Μαγνησίας


Πρόσληψη πέντε ατόμων
Συνολικά πέντε άτομα θα προσληφθούν για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015.
Οι θέσεις αναφέρονται στην ειδικότητα Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30/11/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, Διοικητήριο, Ιωλκού και Αναλήψεως, ΤΚ 38001, Βόλος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Π. Χατζηματού ή κ. Β. Ξηραδάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 24213/52543 και 24213/52574).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου