Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου


Tη Τρίτη 15/04 και ώρα 5μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (ΞΕΝΙΑ), θα διεξαχθεί η 6η δημόσια συνεδρίαση για το 2014, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1.Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για την κάλυψη επειγουσών  αναγκών δίµηνης διάρκειας 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
2  Παράταση εργοταξιακής παροχής (το υπ΄αριθµ. 191/7-4-2014 έγγραφο  Γρ.Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Σκοπέλου). 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
3  Έγκριση της 3ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικον. έτους 2014 (σχετική η υπ’  αριθ.32/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής). 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
4 Περί δηµοπράτησης ή µη του αυλίου χώρου του κτιρίου Ξενία 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
5.  ∆ιαγραφή οφειλετών µετά από έρευνα δικαστικού επιµελητή από διαφόρους  βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου Σκοπέλου 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
6  «Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους  2014 (B΄ ∆όση ) και κατανοµή στις σχολικές επιτροπές». 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
7.  «Αποδοχή της µε αριθµό 66.7/2014 Απόφασης ένταξης της πράξης: «Σηµειακή  παρέµβαση µε την προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων  µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου  Ταµείου του ΥΠΕΚΑ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»-Άξονας Προτεραιότητας  «Παρεµβάσεις σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές» 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
8.  Εξέταση της υπ΄αριθµ 2430/24-3-2014 αιτήσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής  Εταιρείας Σκόπελος Πολιτισµός-Περιβάλλον-Ζωοφιλία 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
 
9.  Έγκριση κάλυψης δαπάνης παροχής γεύµατος σε παγκοσµίου εµβέλειας  συµµετέχοντες στο 2ο
 Παγκόσµιο Συµπόσιο για την Επανορθωτική ∆ικαιοσύνη µε  θέµα «Race,Power and Restorative Justice» και διάθεση σχετικής πίστωσης στον  προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
10 «Έγκριση της 13ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικον. έτους 2013 (σχετική η  υπ’ αριθ.20/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής)». 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής 
11 «Έγκριση εκτός έδρας αποζηµίωσης οδοιπορικών εξόδων αιρετών». 
Εισηγητής: ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου