Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Πόλεμο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Μαζεύονται» τα τραπεζάκια απο τον δήμο !


Από την ερχόμενη Κυριακή 1η Απριλίου αρχίζει η εφαρμογή της νέας κανονιστικής απόφασης που αποφάσισε ο Δήμος Βόλου για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Με βάση όσα αποφασίστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου για την παραχώρηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων ισχύουν τα παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
Το Κέντρο της πόλης του Βόλου
1. Το τμήμα αυτό περικλείεται από τις οδούς Παπαδιαμάντη –Ξενοφώντος – 28ης Οκτωβρίου –Μεταμορφώσεως –Αν. Γαζή – Φιλελλήνων. Στα πεζοδρόμια των οδών της περιοχής αυτής απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα. Εξαιρείται η οδός Αργοναυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Γαλλίας, μεταξύ Ελευθ. Βενιζέλου και Αντωνοπούλου(πεζοδρόμιο Πλατείας Ελευθερίας). Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους διαδρόμους της πλατείας.
3. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κάθετους της Ερμού πεζοδρόμους (εκτός Αγ. Νικολάου από Ερμού έως 28ης Οκτωβρίου) άνω των 7,50 μ., ως εξής:
α) Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται στο χώρο που εκτείνεται, σε εύρος 1,5 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της οδού. Η ακριβής διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, θα καθορίζεται από την αρμόδια για την χορήγηση της άδειας υπηρεσία για να διασφαλίζεται πρωτίστως η ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων ( έκτακτης ανάγκης)
β) Στις παρακάτω περιπτώσεις η λύση θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση και θα εξετάζεται από την Δημοτική Αστυνομία και την αρμόδια υπηρεσία :
[1] Καταστήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα : η επιφάνεια κατάληψης θα περιορίζεται αμφίπλευρα έτσι ώστε να μένει ελεύθερος διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 3,00 μέτρων για την κίνηση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
[2] Καταστήματα που βρίσκονται σε πεζόδρομους πλάτους μικρότερου των 7,50μέτρων και ως 3,50 μ. στους οποίους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των όρων της παραπάνω παραγράφου (α).
γ) Στην περίπτωση πεζοδρόμων πλάτους μικρότερου των 3,50 μέτρων επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση ότι το εναπομένον ελεύθερο πλάτος για την κίνηση των πεζών θα είναι τουλάχιστον 1,50 μέτρα.
4. Στον πεζόδρομο Ερμού απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται:
α) Για το τμήμα της οδού Ερμού, που περιλαμβάνεται μεταξύ του νότιου και βόρειου κλάδου της οδού Αγ. Νικολάου, επιτρέπεται μόνο μία (1) σειρά τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την οικοδομική γραμμή της νότιας πλευράς της οδού Ερμού.
β) Η ανάπτυξη μιας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων προς την πλευρά του περιβόλου του ναού στο τμήμα από Αγίου Νικολάου (νότιος κλάδος) έως Γκλαβάνη. Απαγορεύεται κάθε είδους κατασκευή που εμποδίζει, αποκρύπτει ή αλλοιώνει την ορατότητα προς τον Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου.
γ) Στο τμήμα από Γκλαβάνη έως Μαυροκορδάτου να επιτρέπεται η τοποθέτηση στις προσόψεις των καταστημάτων εκατέρωθεν μία ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων ή σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής όπως κρίνει αρμοδίως η υπηρεσία. Ο διάδρομος προσπέλασης των πολιτών να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 3,00 μέτρων.
δ) Στο τμήμα από Ελ. Βενιζέλου ως Ξενοφώντος να επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων στις προσόψεις των καταστημάτων.
5. Παράλληλοι πεζόδρομοι της οδού Ερμού Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους παράλληλους της Ερμού πεζόδρομους (Δ.Κονταράτου-Τ.Οικονομάκη κ.λ.π.) σε μία σειρά έμπροσθεν του καταστήματος ή με τοποθέτηση μίας ή δύο σειρών στο μέσον του πεζόδρομου-όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες – μετά από οριοθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
6. Οδός Σπ. Σπυρίδη – Οδός Γκλαβάνη
Απαγορεύεται αυστηρά η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί των οδών αυτών, λόγω του ιδιαίτερου εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής και της στενότητας αυτών.
Β. Οδός Αργοναυτών
α) Στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών και προς την οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων u956 με την προϋπόθεση εξασφάλισης διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 2,50 μέτρων σε επαφή με το κατάστημα, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα της οδού Μπόρελ μεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών και της οδού Φιλελλήνων από Ιάσονος μέχρι της οδού Δημητριάδος τηρουμένων των προαναφερόμενων όρων ανάπτυξής τους.
β) Κατ’ εξαίρεση στον πεζοδρόμιο προ του «Αχιλλείου», η ανάπτυξη τωντραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται πέραν των 4,50 μέτρων από την οικοδομική γραμμή, ενώ δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέντες και επιτρέπεται η ανάπτυξη μόνο ομπρελών, ώστε να παραμείνει ορατή η διατηρητέα όψη του κτιρίου.
γ) Τα στέγαστρα των καταστημάτων (πλην του «Αχιλλείου») θα κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ξύλινο σκελετό καλής ποιότητας, μονοκλινούς επίπεδης οροφής, περασμένα με λάδι (χωρίς βερνίκι ή χρώμα). Η επικάλυψη των στεγάστρων θα γίνονται με τέντα επίσης επίπεδη μονοκλινής από πανί μονόχρωμο και στις δύο επιφάνειες άνευ σχεδίων, χρώματος ανοικτού λευκού ή μπεζ αποκλειστικά.
Το ελάχιστο καθαρό ύψος των στεγάστρων θα είναι 2,2 μ. ενώ το πλάτος τους θα καλύπτει το χώρο από την πρόσοψη των καταστημάτων μέχρι την άκρη του πεζοδρομίου. Σημειωτέον ότι θα δοθεί μια μεταβατική περίοδος ενός (1)έτους για τα καταστήματα που επένδυσαν πριν το 2008 και μάλιστα γι’ αυτά που θα διαπιστωθεί ότι όντως έχουν οικονομικό πρόβλημα με κριτήρια τα οποία θα τεθούν μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στις θέσεις των δένδρων αφήνεται υποχρεωτικά ελεύθερος χώρος πέριξ αυτών κατ’ ελάχιστο 1 μέτρο. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται από την επιφάνεια του κορμού του κάθε δένδρου.
δ) Επιτρέπεται μεταξύ των καταστημάτων τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών αποτελούμενα στο κάτω τμήμα από ξύλινο (συμπαγές ή καφασωτό) πλαίσιο ύψους ως 60 εκ.και άνωθεν αυτών τοποθετείται κρύσταλλο securit στερεωμένο σε πλαίσια 8 Χ 8 ύψους 1 μ. και εξέχων 20 εκ. πάνω από το πλαίσιο ώστε το συνολικό ύψος του διαχωριστικού να μην υπερβαίνει το ύψος του 1,80μ.
ε) Επιτρέπονται κινητά θερμαντικά συστήματα, μέγιστων διαστάσεων βάσης εκάστου0,50 Χ 0,50μ. εφόσον πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης καθώς και οι κινητές μεδιαστάσεις βάσεις μεγαλύτερες από 0,50μ.*0,50μ.στ).Οι ανωτέρω κατασκευές u963 στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται Δημοτικό έργο κατασκευασμένο με δαπάνες των ιδιωτών.
ζ) Στην παραλία του Βόλου απαγορεύεται η ανάπτυξη πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων.
η) Στους κάθετους της οδού Αργοναυτών πεζοδρόμους (Γκλαβάνη, Κουμουνδούρου, Ογλ, Γαμβέτα, Σπυρίδη και Αντωνοπούλου) και μέχρι την οδό Ιάσονος, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο μέσον του πεζοδρόμου στους χώρους που διαμορφώνονται μεταξύ των κατασκευασμένων μονίμων παρτεριών.Οι χώροι που παραχωρούνται για τραπεζοκαθίσματα να οριοθετούνται κατά περίπτωση για να παραμείνει ελεύθερος διάδρομος 3,00 μέτρων για τη διέλευση πεζών και τροχοφόρων. Οι υποβαλλόμενες μελέτες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα καταστήματα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.
θ) Οι ανωτέρω κατασκευές θα επιτρέπονται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου, αφού εξεταστεί ο σχετικός φάκελος που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται με την παρούσα, θα ανακαλείται η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης, κάθε κατασκευή ειδάλλως σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνει δια των υπηρεσιών του ο Δήμος, καταλογίζοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα.
Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ισχύουν ωσότου προκύψει ένα υπόδειγμα κατασκευής που θα ακολουθούν όλοι υποχρεωτικά, μετά από σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Έως τότε οι ενδιαφερόμενοι θα ακολουθούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, βάσει και σχετικού υποδείγματος που θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, το οποίο θα προσκομίζεται στην ΕΠΑΕ και στη Δ/ση Πολεοδομίας σφραγισμένο από διπλωματούχο μηχανικό, αντίστοιχης ιδιότητας.
Εφ. Ταχυδρόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου