Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου καλεί τους πολίτες , στα δικαστήρια στις 10 το πρωί, για να ενημερωθεί ο εισαγγελέας για την παράνομη όπως χαρακτηρίστηκε «εναπόθεση σκουπιδιών στο λιμάνι της ΑΓΕΤ και να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες». Ζητούν να τηρηθεί ο νόμος και να υπάρξει ισονομία και ίση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και τσιμεντοβιομηχάνων