Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Δυο προσλήψεις στη Σκόπελο για το «Κέντρο Κοινότητας»

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο ατόµων για την για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σκοπέλου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού -Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση», ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου. Πρόκειται για ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών και ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε. Ψυχολόγων, που θα στελεχώσουν τη δομή «Κέντρο Κοινότητας», με διάρκεια σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή της , με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 ως 65 ετών . Τηλ. επικοινωνίας: 2424350131-103.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου