Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Πώς υπολογίζονται οι εισφορές μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Πώς υπολογίζονται οι εισφορές μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα η εφαρμογή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από την 1η Ιανουαρίου 2017
- Η ελάχιστη μηνιαία βάση για τον προσδιορισμό της εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση, καθώς και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών
- Τι ισχύει για τους δημοσιογράφους και τους άλλους ασφαλισμένους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα η εφαρμογή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από την 1 Ιανουαρίου 2017 με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ ορίζεται και το ελάχιστο ύψος των εισφορών των μισθωτών. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα εισφορών των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ενώ δημιουργείται και Εθνικός Μηχανισμός για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Πιο αναλυτικά, για τις εισφορές επισημαίνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση για τον προσδιορισμό της εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους καθορίζεται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Που σημαίνει ότι για κανένα μισθωτό δεν μπορεί οι εισφορές να είναι χαμηλότερες.
Για τους δημοσιογράφους και τους άλλους ασφαλισμένους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ορίζεται ότι θα καταβάλλουν από 1 Ιανουαρίου 2017 εισφορά κύριας σύνταξης σε ποσοστό 6,67% του μισθού.
Για τον εργοδότη η εισφορά υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016. Ομως, από την 1 Ιανουαρίου 2017 κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται ισόποσα και σταδιακά ώστε την 1 Ιανουαρίου 2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.
Με άλλο άρθρο επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου