Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνονται τα εξής: Κατόπιν πολλών αιτημάτων από πολίτες στους οποίους έχει εγκριθεί η χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για παράταση της προκαθορισμένης ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών (03/06/2016), λόγω οικονομικής αδυναμίας εξασφάλισης οχήματος άμεσα για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας (πλανόδιου εμπόρου), παρατείνουμε την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση της εν λόγω άδειας μέχρι και 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ορίζουμε αυτή ως καταληκτική ημερομηνία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου