Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΔΕΥΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣΣκόπελος, 25 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή της απόφασης 043/2015 (ΑΔΑ: 66ΥΖΟΡΑ3-ΕΨ7) του ΔΣ παύει από 1ης Ιουλίου η είσπραξη λογαριασμών τελών υδρευσης-αποχέτευσης από το Ταμείο Σκοπέλου.
Από την ημερομηνία αυτή και εφεξής από το Ταμείο της Σκοπέλου εισπράττονται με ρευστό μόνο:
i. Έσοδα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Παρεπομένων Εσόδων του λογ/σμου 75 του λογιστικού σχεδίου, δηλ. έσοδα από πώληση τευχών δημοπράτησης, από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων κ.λπ.
ii. Τέλη ύδρευσης αποχέτευσης των ειδικών παροχών της §10 της απόφ. 001/2015 - «Τιμολογιακή Πολιτική 2015» του ΔΣ και έσοδα από πώληση νερού σε βυτιοφόρα.
Οι πληρωμές με ρευστό περιλαμβάνουν μόνο:
i. επιστροφές στους υδρολήπτες ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους μέχρι εκατό ευρώ (100,00 €) και
ii. όσες υποχρεωτικώς πραγματοποιούνται με ρευστό, δηλ. ταχυδρομικά τέλη των ΕΛΤΑ, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, παράβολα κ.λπ.
Τα ταμεία Γλώσσας και Ν. Κλήματος συνεχίζουν να εισπράττουν από τους υδρολήπτες, σε ρευστό, τα πάσης φύσεως τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης. Τα εν λόγω ταμεία δεν πραγματοποιούν πληρωμές.

Οι υδρολήπτες μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μέσω Τραπεζών με τους τρόπους που εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Τράπεζα /Bank
Τρόπος πληρωμής
Πάγια Εντολή
Κατάστημα με χρέωση λογ/σμου
Διαδικτυακή συναλλαγή
Τηλεφωνική συναλλαγή
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
+
+
(και με μετρητά)
+
+
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
+

+
+
ALPHA BANK
+

+
+
ΕUROBANK ERGASIAS
+
+
+
+
HSBC BANK
+

+
+
ATTICA BANK
+
+
+

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
+
+
+

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

+


ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
+
+
+

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
+
+
+

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
+
+
+

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
+
+
+
+
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
+
+
+

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
+
+
+

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+
+


ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
+
+


ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
+
+


ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
+
+


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου