Από παλαιότερη
Παρέμβαση στην Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Θεσσαλίας για την επανασύνδεση φυσικού αερίου και διακανονισμού οφειλής, σε οικογένεια άνεργου εδώ και 3 χρόνια οικοδόμου με 2 παιδιά ηλικίας 9 και 11 ετών, που έχει μείνει χωρίς θέρμανση εδώ και ένα μήνα, πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 24 Οκτώβρη, η Λαϊκή Αγωνιστική Επιτροπή