Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΟΥΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ )

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010 (ΦΕΚ Α, 87/07.06.2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
Παρ. 4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213/2003 (ΦΕΚ Α, 309/31.12.2003)
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
Άρθρο 1
Υπόχρεοι σε δήλωση

Παρ. 1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:
περ. η. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.
Παρ. 2. Η δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματος τους. Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΤΙ ΦΟΒΟΣΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΤΕ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου