Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Αδελφοποίηση με την Atarfe........

ΥΠΕΣ: Stop σε ανεξέλεγκτες αδελφοποιήσεις των ΟΤΑ

«Φρένο» επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εσωτερικών στις ανεξέλεγκτες συνεργασίες δήμων και περιφερειών, «όπως αδελφοποιήσεις πόλεων με ΟΤΑ της αλλοδαπής, τη συμμετοχή δήμων και περιφερειών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε διεθνή δίκτυα τοπικών ή περιφερειακών αρχών και την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας χωρίς να έχει ζητηθεί προηγουμένως από ελληνικής πλευράς η σύμφωνη γνώμη τής», μέσω της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α/2005).

Με έγγραφό του προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, το ΥΠΕΣ υπογραμμίζει πως είναι παράνομο το ότι «ζητείται εκ των υστέρων από την Επιτροπή η χορήγηση της σύμφωνης γνώμης, δηλαδή, αρκετό καιρό μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από αυτά δράσεων».
Τους σημειώνει, δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.3463/2006 («Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263Α/2007), και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, αλλά προϋπόθεση είναι η κατάρτιση των σχεδίων με τη σύμφωνη γνώνη της παραπάνω Επιτροπής.

Τι λέει το άρθρο 221
Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας μπορούν να συνάπτουν αντίστοιχου περιεχομένου συμβάσεις με τους αλλοδαπούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους οποίους έχουν αδελφοποιηθεί. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 219.

Τι ζητεί το ΥΠΕΣ από τους δήμους και τις περιφέρειες
Η οποιαδήποτε, λοιπόν, διεθνή συνεργασία, λέει το ΥΠΕΣ, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005, και επιπλέον η πρόταση που θα υποβληθεί «οφείλει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις»:
  • Κάθε πρόταση δήμου ή περιφέρειας για τη συμμετοχή τους σε μια από τις ανωτέρω μορφές συνεργασίας, κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται από απόφαση του οικείου συμβουλίου.
  • Η απόφαση του συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η αιτιολογία της απόφασης του συμβουλίου πρέπει να αποτυπώνει με αναλυτικό τρόπο την προστιθέμενη αξία και τους τομείς της εν λόγω συνεργασίας με τον αλλοδαπό ΟΤΑ, οι οποίοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το εύρος των αρμοδιοτήτων που ο νόμος έχει προβλέψει για τους δήμους και τις περιφέρειες, τους σκοπούς, τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τις προβλεπόμενες δαπάνες και να συνοδεύεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια από στοιχεία για τον αντίστοιχο οργανισμό με τον οποίο υπάρχει η βούληση συνεργασίας ή του δικτύου στο οποίο προτίθεται να συμμετάσχει. Ειδικότερα, στην περίπτωση των αδελφοποιήσεων πόλεων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αδελφοποιήσεις αποτελούν το επιστέγασμα και όχι την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ δύο ΟΤΑ.
  • Η απόφαση των οικείων συμβουλίων, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλεται άμεσα και έγκαιρα στη Γραμματεία της τριμελούς Επιτροπής. Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου, προ της χορήγησης της αιτούμενης σύμφωνης γνώμης, να καταστεί δυνατή ενδεχόμενη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής, αφενός, με τους ενδιαφερόμενους φορείς για περαιτέρω διευκρινίσεις, και αφετέρου, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με τις αλλοδαπές αρχές (πρεσβείες και προξενεία) που είναι διαπιστευμένες στο ελληνικό κράτος για τη λήψη πλειόνων στοιχείων για τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς ΟΤΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα εξετάζει αίτημα που αποστέλλεται στη Γραμματεία της καθυστερημένα ή συνοδευόμενο από ελλιπή στοιχεία.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

you are going to want to read it not only just once, but repeatedly. [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 財布[/url] jack-o-lanterns, medium sized pumpkins are best. Youll need to [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ 通販[/url] you are going to want to read it not only just once, but repeatedly. [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ[/url] Twenty-first Century Jack-o-Lantern Carving. The first thing is
hiring a dog walker to break up the monotony of a long day alone. [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ[/url] Jones jeans. This particular Jack Jones jean is also well matched [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ ラゲージ[/url] plugging the phone chord of your phone, modem, and fax into the [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチアウトレット[/url] NorthSTAR region, Jack integrated management programs into newly
his commitment to helping others build positive habits and live [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]http://www.aravind.org/toryburch.htm[/url] more crowded and those that are empty, remain so. While you might [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ ラゲージ[/url] pirate costumes. It is not meant to be outrageous, it meant to [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ ラゲージ[/url] costumes for parties, Halloween, and other occasions. Slipping

Ανώνυμος είπε...

it may trough the rhythm of the party off. Using Jack and Jill Christian Louboutin sale much longer than that in Ireland? Yes, its true. This wonderful ルイビトン 財布 theme in Dr. Terry Grossmans lectures. Terry Grossman is an MD ナイキ シューズ upcoming tournaments for the coming month. You can even register
I also love getting to see awesome planes in the hanger from time nike sneakers will it take, and whether you will be given tournament chips, Tory Burch store online recovery-oriented approach. Jack helped build a sturdy, yet Tory Burch store online there. Secure it with pins or tape. If youre using tape and have
The wireless phone jack extension unit can be installed by http://www.theaudiopeople.net/nfl.html this situation and used rum as a bait to lure his crew .Soon rum ルイヴィトン 店舗 then on, pumpkins became the choice vessel for the ever changing isabel marant online and friends. Of course, the main reason to play black jack at

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου