Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ!!!!


ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΝΤΎΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΗΜΑΙΑ?
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ?

Θέλουμε να δούμε τα τιμολόγια που πήγαν 558 ευρώ έξοδα για 2 ήμερες ταξιδάκι μέλους του ΔΣ από την ΔΕΥΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ τόσα πολλά τα έχετε γιαυτό κόβετε το νεράκι ρε από άνεργους και απόρους και συνταξιούχους δεν ντρεπόσαστε καθόλου?


Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01.08.2012
Αρ. Πρωτ.: 1179
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο Γεν. Δ/ντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου, έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 6 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191A) «Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης»
2. Την απόφαση 26/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΥΑ Σκοπέλου» του ΔΣ της ΔΕΥΑ
Σκοπέλου που εγκρίθηκε με την 155/29.05.2007 απόφαση του Δήμου Σκοπέλου
3. Την απόφαση 009/2011 του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί καθορισμού χρηματικού ορίου του Γενικού
Διευθυντή.
4. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον κωδικό 64.01 – έξοδα ταξιδίων εσωτερικού του
προϋπολογισμού χρήσεως 2012.
5. Τα παραστατικά συνολικής αξίας ύψους πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και
δεκατεσσάρων λεπτών (558,14 €), για τη μετάβαση και επιστροφή του μέλους του ΔΣ της
ΔΕΥΑ Σκοπέλου και νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης στην ΕΔΕΥΑ, Μιχαήλ Πρωίου στην
Χίο, για τη συμμετοχή του στην 24η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ που πραγματοποιήθηκε από
12 εως 14 Ιουλίου.
αποφασίζει
Τη δέσμευση πίστωσης πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (558,14 €)
σε βάρος του προϋπολογισμού χρήσεως 2012 για τα έξοδα ταξιδίου του Μιχαήλ Πρωίου στην
Χίο.
O Γενικός Διευθυντής
Αντώνιος Μ. Κεσμετζής
Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Οικονομικό
Λογιστήριο
Βεβαιώνεται ότι η δαπάνη των πεντακοσίων
πενήντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων
λεπτών είναι εντός του διαθεσίμου ποσού
πίστωσης του Κωδικού:
ΚΑ 64.01
Π/Υ 1.000,00
Δεσμεθεύντα μέχρι σήμερα 244,50
Διαθέσιμο υπόλοιπο 755,50
Ανάληψη με την παρούσα 558,14
Δεσμευθέντα με την παρούσα 802,64
Διαθέσιμο υπόλοιπο 197,36

Οι εργάτες και υπάλληλοι της ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ απλήρωτοι άλλα ο πρόεδρος ούτε μια μέρα καθυστέρηση και προκαταβολικά παρακαλω δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (2.108,20 €) έβαλε στην τσέπουλα του !

 Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01.08.2012
Αρ. Πρωτ.: 1178
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γεν. Δ/ντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου, έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 6 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191A) «Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης»
2. Την απόφαση 17/01.03.2011 «Αποζημιωση Προεδρου του ΔΣ» του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου
και την 1429/56333/12.07.2011 εγκριτικη της.
3. Το γεγονός ότι υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον κωδικό 61.01.00 Αμοιβές Προέδρου ΔΣ
του Προϋπολογισμού Χρήσεως 2012.
4. Την Απόδειξη Δαπάνης με αρ. 252/31.07.2012 συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ
ευρώ και είκοσι λεπτών (2.108,20 €) για αμοιβή μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2012.
αποφασίζει
Τη δέσμευση πίστωσης δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (2.108,20 €) σε
βάρος του κωδικού 61.01.00 Αμοιβές Προέδρου ΔΣ του προϋπολογισμού χρήσεως 2012, για
την αποζημιωση μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2012 του Προεδρου του ΔΣ.
O Γενικός Διευθυντής
Αντώνιος Μ. Κεσμετζής
Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Οικονομικό
Λογιστήριο
Βεβαιώνεται ότι η δαπάνη των δύο χιλιάδων
εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα είκοσι λεπτών
είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης
του Κωδικού:
ΚΑ 61.01.00
Π/Υ 11.600,00
Δεσμεθεύντα μέχρι σήμερα 5.270,50
Διαθέσιμο υπόλοιπο 6.329,50
Ανάληψη με την παρούσα 2.108,20
Δεσμευθέντα με την παρούσα 7.378,70
Διαθέσιμο υπόλοιπο 4.221,30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΚΚΕ - Κοινοβουλευτική παρέμβαση ΚΚΕ για Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων σε λατομείο στο Λιτόχωρο ΠΕ ΠιερίαςΚοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μακεδονίας και Θράκης και Υγείας.

Θέμα: Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων σε λατομείο στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας

Μαζικές αντιδράσεις από τους κατοίκους, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής του Λιτόχωρου αλλά και ολόκληρης της Πιερίας εγείρει η πρόθεση της πολυεθνικής εταιρίας «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» (βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου) να αποθέσει 82.000 tn βιομηχανικού της απόβλητου ως υλικό επίχωσης, με το πρόσχημα της αποκατάστασης, στο λατομείο στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.
Η ενέργεια αυτή ακολουθεί πρόσφατη, κατά πλειοψηφία απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου που έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αντιπεριφέρειας Πιερίας, που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους.
Η περιοχή στην οποία σκοπεύουν να αποθέσουν το βιομηχανικό απόβλητο προκαλώντας απαράδεκτη περιβαλλοντική καταστροφή βρίσκεται 1,5 χλμ. από το Λιτόχωρο, 600 μέτρα από την θάλασσα και σε απόσταση 600 μέτρα από τον Ενιπέα ποταμό στις παρυφές του Ολύμπου. Η περιοχή γειτνιάζει με μεγάλη αγροτική έκταση, έχει μεγάλο υδροφόρο ορίζοντα, με υπόγεια ύδατα καθώς επίσης είναι και τουριστική.
Tο υπόψη απόβλητο εμπίπτει στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αποβλήτων, όπως κι αν το βαφτίζει κανείς: «Προϊόν», «παραπροϊόν», «εδαφοβελτιωτικό» ή οτιδήποτε άλλο.
Δε χαρακτηρίζεται αδρανές, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο, και όλοι γνωρίζουν, ακόμη και ο νομοθέτης, ότι υπό συνθήκες μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο.
Το συγκεκριμένο απόβλητο είναι πλούσιο σε βαρέα μέταλλα (Χρώμιο, Μόλυβδο, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Βάριο, Νικέλιο, Βανάδιο, Αντιμόνιο κ.λ.π.) αλλά και σε αρσενικό. Σε παλιότερες μελέτες που έγιναν από το Α.Π.Θ. στο απόβλητο της TOSOH, αυτό χαρακτηρίστηκε ως δυνητικά επικίνδυνο και μη αδρανές.
Το κριτήριο υπαγωγής τού πιο πάνω αποβλήτου στην κατηγορία των επικινδύνων ή μη επικινδύνων αποβλήτων δεν είναι μόνο το ποσοστό των βαρέων μετάλλων και άλλων ενδεχομένως επικίνδυνων ουσιών που εμπεριέχει αλλά και η συμπεριφορά του κατά το τεστ εκπλυσιμότητας που γίνεται με βάση ειδικές προδιαγραφές.
Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» «αποθηκεύει προσωρινά» εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο απόβλητο στο χώρο της. Αλήθεια, τα στραγγίσματα από το ξέπλυμα της βροχής πού πήγαιναν και πηγαίνουν;
Με δεδομένο ότι στον ΠΕΣΔΑ δεν υπάρχει πρόβλεψη για ΧΥΤΑ βιομηχανικών απόβλητων έχουμε ουσιαστικά ένα έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.», για τη διάθεση του σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγή της.
Η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου απαιτεί την ανάλυση και αξιολόγηση των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της στενής - ευρύτερης περιοχής από αντίστοιχης εμπειρίας και επιστημονικά εξειδικευμένη ομάδα, γεωλόγων - υδρογεωλόγων μελετητών στα παραπάνω αντικείμενα για την ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου από αστοχία του έργου.
Υψηλός είναι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής και κατά επέκταση των αντίστοιχων σε βάθος χρόνου επιδημιολογικών συνεπειών για τους κατοίκους της περιοχής.
Η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής. Αναμένεται αερομεταφερόμενη διασπορά του αποβλήτου (εξαιρετικά λεπτόκοκκο) από τις χωματουργικές εργασίες απόθεσης και διάστρωσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών πλησίον των γύρω οικισμών, οι οποίες δε μπορούν να αποτραπούν κατά το αντιρρυπαντικό σχεδιασμό του έργου.
Το έργο (απαλλαγή του απόβλητου από την «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.») είχε χωροθετηθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, αλλά δεν προχώρησε –παρά τη θετική γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης– γιατί συνάντησε την σφοδρή αντίδραση χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και της ομόφωνης αντίθεσης του εκεί Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που και με τη σύμπραξη κατά κανόνα των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, βάζουν στο επίκεντρο της βάρβαρης πολιτικής τους τη διασφάλιση των κερδών του κεφαλαίου και όχι τη δημόσια υγεία και τις σύγχρονες ανάγκες για έργα που να βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης των εργαζομένων.
Η χωροθέτηση και διαχείριση των απορριμμάτων και των βιομηχανικών απόβλητων πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του Κράτους που σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση θα σχεδιάζει τη διαχείριση τους με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, χωρίς ΣΔΙΤ, επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταποδοτικά τέλη. Η επιλογή των χώρων πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια τα οποία θα ανταποκρίνονται στη συνδυασμένη ικανοποίηση των όρων προστασίας της δημόσιας υγείας, των υδάτινων πόρων, των αρχαιολογικών χώρων, του περιβάλλοντος και σε απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές.

Ύστερα από τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,
· Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν, για την αποτροπή εναπόθεσης βιομηχανικών απόβλητων στο λατομείο στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, ώστε να αντιμετωπιστεί μια επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή;
· Με ποια συγκεκριμένα έργα, με ποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με ποιους πόρους (ύψος, προέλευση) και με ποιους όρους κατασκευής και λειτουργίας, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης όλων των βιομηχανικών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
· Τι μέτρα θα λάβουν για την άμεση απομάκρυνση του «προσωρινά αποθηκεμένου» βιομηχανικού απόβλητου σε μη αδειοδοτημένο προς τούτο χώρο όπως είναι ο αύλειος χώρο της «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.»;
· Τι αναλύσεις έχουν γίνει στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής που εδρεύει η εν λόγω πολυεθνική εταιρεία και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;


Οι βουλευτές
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου

Διακομιδή ασθενών από την Σκιάθο

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθησαν, απογευματινές ώρες χθες, από λιμένα Κουκουναριών Σκιάθου στο λιμένα Πλατανιά Μαγνησίας με το Ε/Γ–Τ/Ρ «ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ» Σ.Σ. 158, δύο (02) 21χρονοι οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Προς Εισαγγελέα κον Γ. Πεπόνη: Συσχετισμός δηλώσεων Ρουμελιώτη κατά ΓΑΠ με προσφορά της Αγροτικής στην Πειραιώς.


Αθήνα 04/08/ 2012Προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
κον Γρηγόρη Πεπόνη
ΣΔΟΕ
Κοινοποίηση: Κύριον Ιωάννην Διώτη, Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ
Θέμα: Συσχετισμός δηλώσεων Ρουμελιώτη κατά ΓΑΠ με προσφορά της Αγροτικής στην Πειραιώς


Σεβαστέ κύριε Εισαγγελέα,
Με ενδιαφέρον και αγωνία παρακολουθούμε τις προσπάθειες κατά του “Οικονομικού Εγκλήματος”.
Το autenergos.blogspot.com/, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προσπαθεί να αναδεικνύει μεγάλα εγκλήματα.
Θεωρεί βέβαια ότι αυτά τα εγκλήματα κατά του λαού αποτελούν ιδεολογική επιλογή της συνολικής πυραμιδικής εξουσίας. Εντάσσονται δε στο ιδεολογικό πλαίσιο της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για να επιτευχθεί αυτό , εκτός άλλων, διαφθείρονται θεσμοί και πρόσωπα.
Η δικαιοσύνη “σας” και ο συνδικαλισμός “μου” χρησιμοποιούνται στο έπακρον.
Η δημιουργία δε συνενόχων, πυραμιδικά και στην κοινωνική δομή, που θα σιωπούν ή θα μιλούν εντεταλμένα, είναι από τα πλέον σημαντικά μέσα για να ενισχύεται και διαιωνίζεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.


Δεν ξέρω τις διαδρομές της έρευνάς σας σχετικά με τις ευθύνες για την κρίση.
Εκείνο που, ως πολίτης, ζητώ για τις ευθύνες του κου Παπανδρέου είναι να ερευνηθεί:
  • Γιατί το: “ Λεφτά υπάρχουν” δεν υλοποιήθηκε μαζεύοντας άμεσα, από το 2009, τα δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που πράγματι υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά κλεμμένα. Αντί αυτού προστάτεψε τις απάτες και άρπαξε τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, φτωχών και όσων είναι συνεπείς.
  • Γιατί δεν ανέτρεψε: “Το ελληνικό σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο”. Αντίθετα του επίτρεψε να συνεχίζει να εκτρέφει τις κλοπές, τις απάτες, τη διαφθορά, την εκμετάλλευση που πτυχές τους εντοπίζετε.
Όμως, παρότι ο κος Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ συγκαταλέγεται σε αυτούς που θα επιθυμούσα να δω έως και εξοστρακισμένους (μαζί με -ενδεικτικά- Μητσοτάκη, Σημίτη, Καραμανλή, Βενιζέλο, Σαμαρά....), δεν μπορώ να μην εντοπίζω (και το αίσθημα της δικαιοσύνης να διεγείρεται)  προσπάθειες να γίνει ο αποδιοπομπαίος προκειμένου να αθωωθεί όλο το διεφθαρμένο κλεπτοκρατικό σύστημα και το συνένοχο πολιτικό προσωπικό. Το οποίο βέβαια υπηρέτησε και υπηρετεί. Είναι άλλο θέμα η (σκληρή) καταδίκη για τις ευθύνες του και άλλο να γινόμαστε θύματα επαναλαμβανόμενων επιδιώξεων να "καταδικάζεται(;)" ΜΌΝΟ ένας για να σωθούν όλοι οι άλλοι και κυρίως το Σύστημα (περίπτωση Τζοχατζόπουλου που τυχαία εντοπίστηκε αλλά θα... αθωωθεί μόλις ο “σκοπός” επιτευχθεί).
Επειδή αξιολογήσατε ότι με ταχύτητα έπρεπε να δράσετε σχετικά με τις δηλώσεις του (μέχρι χθες τρόφιμου του ΔΝΤ και σήμερα αντιπροέδρου της Τράπεζας Πειραιώς) κου Ρουμελιώτη, επιθυμώ να σας θέσω το ερώτημα αν στην έρευνά σας θα συμπεριλάβετε και το εξής:
Ανεξάρτητα αν αποδειχθούν σωστά ή όχι τα γραφόμενά του για τις ευθύνες Παπανδρέου σε σχέση με το ΔΝΤ, θα ερευνήσετε αν ο κ. Ρουμελιώτης ενήργησε τώρα ως εντολοδόχος;
Αν δηλαδή, ως επιλογή Σαμαρά για να “δικαιωθεί” και Βενιζέλου για τα εσωκομματικά ξεκαθαρίσματα, χρησιμοποιήθηκε (και) ο κος Ρουμελιώτης στα πλαίσια της “αξιοποίησης” και της “συνενοχής” .
Επιπλέον, και εδώ είναι κυρίως ο ρόλος σας, αν υπήρξε και αντάλλαγμα. Δηλαδή, το ότι κρυφά και με τέτοια ταχύτητα η Αγροτική “δωρήθηκε” στην Πειραιώς, αν τούτο είναι το αντάλλαγμα και προς τον νέο Αντιπρόεδρο της Πειραιώς, κον  Ρουμελιώτη.
Σας είναι γνωστό-και βοά-ότι, από κόμματα, συνδικαλισμό, ειδικούς κλπ, το θέμα: Αγροτικής-Πειραιώς, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων οικονομικών σκανδάλων και προκαλεί σημαντική οικονομική βλάβη, ειδική και γενική.
Αν συμβαίνουν και αποδείξετε το παραπάνω, θα έχετε συμβάλλει να μειωθούν ανάλογες πρακτικές που σκοπό έχουν να ενισχύεται, αποπροσανατολιστικά, η εξαπάτηση και εκμετάλλευση του λαού.
Κύριε Εισαγγελέα, όπως εσείς συγκλονιστήκατε από τις δηλώσεις Ρουμελιώτη και αντιδράσατε άμεσα, αντίστοιχα και εγώ συνταράχτηκα, όταν συνειδητοποίησα ότι μπορεί μια “δήλωση” να “κόστισε” μια Τράπεζα που σημαίνει ότι θα μου κλέψουν και άλλο τη σύνταξή μου.
Εσείς βέβαια έχετε την εξουσία του νόμου και αναζητάτε αμέσως τις ευθύνες. Όμως, ένα μπλοκ έχει ψηγματικές δυνατότητες. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε!
Με ικανοποίηση λοιπόν θα αναρτούσαμε το ενδιαφέρον σας και τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για την πτυχή του "οικονομικού προβλήματος" που προαναφέρθηκε.
Κύριε Εισαγγελέα,
ανασκαλεύοντας τη μνήμη μου, δεν μπόρεσα να βρω πουθενά μια διάκριση του κου Ρουμελιώτη ενάντια στη μεγάλη διαχρονική διαφθορά, απάτη, εκμετάλλευση. Ούτε ως υπουργός, μήτε ως επιστήμονας, πολίτης, πολιτικός άφησε (γνωστά) αποτυπώματα που τον ξεστράτιζαν από το Σύστημα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Μακάρι ο ίδιος να συνδέσει το σημερινό του ενδιαφέρον με άγνωστες σε εμάς πράξεις του.
Έως τότε θα αιωρείται και ερευνάται: Προς τι το ξαφνικό ενδιαφέρον του; Αποτελεί: συνέχεια άγνωστων ευρέως αγώνων του, έμπρακτη μετάνοια, έλεγχος λόγω συνενοχής, αποτέλεσμα συναλλαγής; Στη συναλλαγή συμπεριλαμβάνεται και η Αγροτική; Αν ναι, πόση η ζημιά για την οικονομία; Στο ΣΔΟΕ, θα “επιτραπεί” να ερευνήσει; Το ΣΔΟΕ, θα κτυπήσει μέχρι την κορυφή αν από την έρευνα προκύψει ότι Σαμαράς-Βενιζέλος χρησιμοποίησαν τον κο Ρουμελιώτη, με ανταλλάγματα;
Κύριε Εισαγγελέα, στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών, όπως δράσατε αμέσως για τις δημόσιες θέσεις του κου Ρουμελιώτη, σας ζητώ να πράξετε αντίστοιχα για όσα αναφέρονται στην παρούσα που θα αναρτηθεί και δημοσιοποιηθεί
Με εκτίμηση
Ζωχιός Γιάννης

«Βροχή» λουκέτων στην αγορά και της Σκοπέλου

Σε 68.000 υπολογίζονται οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους από τις αρχές του 2011 μέχρι τον Απρίλιο. Η καταιγίδα των λουκέτων δεν προβλέπεται να κοπάσει γρήγορα. Τα σύννεφα έχουν πυκνώσει πάνω από χιλιάδες επαγγελματίες.

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, αποτυπώνει έρευνα του «Εθνους» στους πλέον εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Από τις αρχές του 2011 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, 68.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έγραψαν τίτλους τέλους μη έχοντας δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ ορατοί είναι οι φόβοι ότι μέχρι το τέλος του 2012, ακόμη 67.000 εταιρείες κινδυνεύουν με λουκέτο.

Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλέον αδυνατούν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις για μισθούς, πρώτες ύλες, ενοίκια, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και ΔΕΚΟ, ενώ το γεγονός ότι η κατάσταση σήμερα για την πλειοψηφία αυτών που βρίσκονται στο «κόκκινο» είναι μη αντιστρέψιμη, προσδίδει δραματικές διαστάσεις στην κρίση που πλήττει την αγορά.

Όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το χειρότερο από την έναρξη της κρίσης πριν από τρία χρόνια και οι προοπτικές διαγράφονται ακόμη πιο δυσοίωνες.

Την ίδια δραματική εικόνα περιγράφει έρευνα της Icap που δείχνει ότι η αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών είναι ραγδαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου περίπου 1 στις 4 επιχειρήσεις βρίσκεται σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να βάλει λουκέτο.

Παράλληλα 1 στις 2 επιχειρήσεις αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών προς τους υπαλλήλους της, περίπου το 30% οφείλει ενοίκια, ενώ πάνω από 3 στις 10 έχουν καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), αλλά και υποχρεώσεις σε προμηθευτές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι στην Αττική ερημώνουν αφού στη θέση που τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν υγιείς επιχειρήσεις σήμερα αντικρίζει κανείς μόνο άδεια καταστήματα.

Χάνονται 260.000 θέσεις εργασίας

Τρομακτική απώλεια 260.000 θέσεων εργασίας εκτιμάται ότι θα φέρει το πρωτοφανές κύμα λουκέτων στην αγορά, τους επόμενους δώδεκα μήνες, σύμφωνα με έρευνα της MARC σε συνεργασία με το Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων της ΓΣΒΕΕ.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 προβλέπεται απώλεια 110.000 θέσεων μισθωτής εργασίας, ενώ εκτιμάται ότι χάθηκαν 78.000 θέσεις μισθωτής εργασίας τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το 65,1% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και δηλώνουν ότι θα μειώσουν προσωπικό θα ήταν διατεθειμένες να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, εφόσον υπήρχε μια επιδότηση του εργασιακού κόστους.

Σοκ προκαλεί και η διαπίστωση ότι περίπου 190.000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο δωδεκάμηνο.

Το επόμενο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα κλείσουν 11.000 επιχειρήσεις και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει μπει λουκέτο συνολικά σε 67.000.

Ποιος μαλάκας σκέφτηκε αυτή την απάτη;

Από το "stelios-kolopaido"

"ΡΟΖ" ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥ
Ποιος μαλάκας σκέφτηκε αυτή την απάτη; (ο Βουδούρης, ο Κυριόπουλος, ο Τούντας, ο Λιαρόπουλος ή άλλος μαλάκας);
Να κάνει δηλαδή τετραψήφια τα τηλέφωνα (14884, 14900 ) για τα ραντεβού στον ΕΟΠΥ; Δηλαδή ο ασφαλισμένος για να...
κλείσει ραντεβού με ένα γιατρό του ΕΟΠΥ θα του στοιχίσει το τηλεφώνημα 2€ και βάλε.
Πάλι καλά που δεν τα έκανε «ροζ» τηλέφωνα για να του κοστίζουν ο κούκος αηδόνι.

Η Μαρία Πολύζου μέλος της επιτροπής Αγρ. Ανάπτυξης των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»


Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος κ. Μιχάλη Γιαννάκη και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Κώστα Μαρκόπουλου, από την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012, η Πολιτευτής Ν. Μαγνησίας κα Μαρία Πολύζου, ορίστηκε μέλος του Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης με Υπεύθυνο Τομεάρχη τον κο Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο Βουλευτή Ημαθίας.

Ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο πλέον σημαντικός για τη Χώρα μας, καθώς βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία έχει πολεμηθεί με τις ισχύουσες πολιτικές επιλογές που επεβλήθηκαν σε έναν τόσο νευραλγικό Τομέα - την ατμομηχανή της Οικονομίας μας - που εξασφαλίζει την τροφική επάρκεια της Πατρίδας μας και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό Πυλώνα Ανάπτυξης με Παγκόσμιο Εξαγωγικό Προσανατολισμό.

Οι θέσεις του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την Αγροτική Ανάπτυξη θα αναδειχτούν στους πολίτες και στους φορείς, μέσα από το Κοινοβουλευτικό αλλά και το Εξωκοινοβουλευτικό Έργο που παράγεται τόσο από τον Υπεύθυνο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Τομέα κο Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο Βουλευτή Ν. Ημαθίας, όσο και από τα μέλη που συγκροτούν τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Υποβρύχια μουσεία – πάρκα στις Σποράδες

alt
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της Αλοννήσου από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η παρουσίαση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κατασκευή και λειτουργία Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό».
Ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης και Αλμυρού κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσίασαν στα πλαίσια της διαβούλευσης την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και για τις ενέργειες που απαιτούνται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Ο κ. Κ. Αγοραστός αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους και όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση του Σχεδίου, τόνισε τα εξής: «Η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των περιοχών αναφοράς του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Βόρειες Σποράδες και Δυτικός Παγασητικός) και της καθιέρωσής τους ως ειδικός - θεματικός τουριστικός προορισμός, αποτελεί έναν από τους στόχους προόδου της αιρετής Περιφέρειας για την ανάπτυξη των περιοχών των Βορείων Σποράδων και του Δυτικού Παγασητικού. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο και δύσκολο Σχέδιο η υλοποίηση του οποίου ανοίγει δρόμους για τη δημιουργία υποβρύχιων μουσείων και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.
Με την υλοποίηση του έργου αυτού, επιτυγχάνουμε δραστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αύξηση των αφίξεων, ανάδειξη και ταυτόχρονα προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εκθετική αύξηση των αλιευμάτων - θετική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, αύξηση της απασχόλησης και γενικότερα τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Βορείων Σποράδων, του Δυτικού Παγασητικού, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα. Η ανάδειξη και προβολή των ενάλιων πολιτιστικών θησαυρών των περιοχών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί στοίχημα για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με το Σχέδιο αυτό.
Αναφερόμενος στα αρχεία ναυάγια και την εμπειρία της κατάδυσης σε αυτά ο περιφερειάρχης επεσήμανε αυτά που κατά καιρούς έχουν γραφτεί από ειδικούς των ενάλιων αρχαιοτήτων και αρχαιολόγους: «Η θαλάσσια έκταση της Ελλάδος είναι μεγαλύτερη από την χερσαία. Πέρα από την γοητεία των χαμένων θησαυρών στο βυθό της θάλασσας υπάρχει και κάτι άλλο που κάνει αυτό το είδος αρχαιολογίας πραγματικά ξεχωριστό. Ένα ναυάγιο είναι ένα κλειστό σύνολο, απομονώνει όλο το χρονικό και καλλιτεχνικό πολιτιστικό ορίζοντα της εποχής του. Είναι σαν μια στιγμή που πάγωσε στο χρόνο, σώζεται συνήθως ολόκληρο και αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορική χρονοκάψουλα. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή, μοναδική. Στη θάλασσα ζεις την τρίτη διάσταση, είναι σαν να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και κοιτάς από ψηλά. Όταν βρίσκεις χιλιάδες αγγεία στο βυθό είναι σαν να βρίσκεσαι σε εκείνη την εποχή. Χάρη στα αρχαία ναυάγια έχουμε βρει αντικείμενα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού (χάλκινα). Τα καταδυτικά πάρκα και τα υποβρύχια μουσεία είναι μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί και τουριστικά ο πλούτος των Ελληνικών θαλασσών. Το σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση που νικηθεί η γραφειοκρατία και λειτουργήσουν πράγματι καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια μουσεία η ζήτηση θα είναι τεράστια. Έτσι όπως η Ελληνική ταυτότητα παραμένει συνυφασμένη με το ταξίδι και με μύθους για γοργόνες έτσι και ο Ελληνικός βυθός θα παραμείνει προορισμός για ανθρώπους από όλο τον κόσμο».
Σχετικά με το ιστορικό του έργου ο κ. Αγοραστός εξήγησε: «Το έργο που μελετούμε, προέρχεται και αποτελεί μέρος του βραβευμένου σε προηγούμενο χρόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας «Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης» με τίτλο «Άνω Μαγνήτων Νήσοι». Το σχέδιο αυτό είχε εκπονηθεί με τη συμμετοχή πάνω από 30 εταίρων, όπως του συνόλου των τοπικών φορέων των νήσων, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, των πολιτιστικών και επαγγελματικών φορέων των ενδιαφερομένων τάξεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ.
Επιλέχθηκε το Σχέδιο αυτό και προχωρήσαμε σε συνεργασία με τους Δήμους Αλοννήσου, Σκοπέλου και Αλμυρού, στην χρηματοδότηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Νήσους Σποράδες & στον Δυτικό Παγασητικό. Χρηματοδοτήσαμε από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το Σχέδιο αυτό και δεσμεύσαμε πόρους 1,5 εκ. ευρώ για τα έργα που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του.
Παράλληλα συνεργαζόμαστε και με τον Δήμο Σκιάθου για μελέτη αντίστοιχου Σχεδίου και για τη Σκιάθο. Βρισκόμαστε ακόμη σε στενότατη συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ώστε να τακτοποιηθούν ζητήματα νομοθετικά που εκκρεμούν και να προσδιοριστεί πλήρως το έργο που θα αναπτυχθεί. Σήμερα παρουσιάζουμε συνοπτικά τα πρώτα στάδια του Σχεδίου, που παραδόθηκαν από τους μελετητές και επεξεργάζονται για έγκριση. Αφορούν στο Νομικό πλαίσιο και στη χωροθέτηση των έργων.
Η υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Γενικής Γραμματέως του κ. Λίνας Μενδώνη, όπως και των αρμοδίων Διευθύνσεών του (Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Εναλίων Αρχαιοτήτων) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην όλη προσπάθεια. Είμαστε σίγουροι ότι με θέληση και συνεργασία, θα επιτύχουμε στο εγχείρημα, παραδίδοντας τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στη χώρα, ένα σημαντικό και διαχρονικό έργο.
Παράλληλα, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος των υποθαλάσσιων αυτών περιοχών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που προσφέρουν για καταδύσεις, πρέπει να αξιοποιηθεί και προβληθεί στο διεθνή χώρο, προς ωφελεία τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της χώρας. Η δυνατότητα συνδυασμένης λειτουργίας Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στην περιοχή των Βορείων Σποράδων αλλά και του Δυτικού Παγασητικού, αποτελεί εθνικό πλούτο και κλειδί ανάπτυξης.
Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών μας είναι αναλυτικό, στοχεύουμε σε έναρξη λειτουργίας του έργου στο τέλος του 2015.Ευελπιστούμε στην υποστήριξη όλων των Φορέων για την πλήρη αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων που προσφέρονται στην περίοδο αυτή (Ε.Σ.Π.Α.) ώστε να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένα έργο «Σημαία» για την περιοχή αυτή, τη Θεσσαλία και την Ελλάδα».
Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου γίνεται υπό την παρακολούθηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε στενή συνεργασία με τους Δήμους των περιοχών αναφοράς του και τοπικούς και κεντρικούς εμπλεκόμενους φορείς, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός των προσεχών μηνών.
Το Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, έχει ήδη ανατεθεί μετά από διαγωνισμό στην εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ και ξεκίνησε να υλοποιείται.
Στόχος του είναι η ωρίμανση του χαρακτηρισμένου από το Σεπτέμβριο 2011 ως «Έργο Προτεραιότητας» στο Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ έργου : «Υποβρύχια Μουσεία & Καταδυτικά Πάρκα στην Αλόννησο & Σκόπελο», ένα από τα 181 συμφωνημένα Έργα Προτεραιότητας μεταξύ χώρας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
alt
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Π. Βαφίνης δήλωσε: «Η ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου με την δημιουργία επισκέψιμων υποβρύχιων μουσείων, την οριοθέτηση μικρών καταδυτικών πάρκων αποτελεί για την Αλόννησο, την ευρύτερη περιοχή των Σποράδων και τον Παγασητικό ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα για την προώθηση ενός διαφορετικού προϊόντος στον τομέα του τουρισμού. Στον θαλάσσιο χώρο μας υπάρχουν ναυάγια μεγάλης ιστορικής αξίας, άλλα του 4ου και 5ου αιώνα π.Χ. ,άλλα βυζαντινά, όλα με πλούσια ευρήματα, αμφορείς ,πιάτα κλπ αλλά προπάντων, τα περισσότερα βρίσκονται σε τέτοια βάθη που μπορεί να γίνουν επισκέψιμα.
Η υπουργική απόφαση του 1996 που χαρακτήρισε ως ενάλιο αρχαιολογικό χώρο όλη την έκταση που καταλαμβάνει το θαλάσσιο πάρκο, 2.500 τ.χιλ περίπου, έβαλε φρένο στις καταδύσεις, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες . Αποτελεί επίσης τροχοπέδη σε πολλά λιμενικά έργα υποδομής, απαραίτητα για την Αλόννησο. Η δημοτική αρχή έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού που έχει αρχίσει σιγά-σιγά. Μετά από το αίτημα που καταθέσαμε στο Κ.Α.Σ το 2011 για επανοριοθέτηση, επιτύχαμε άνοιγμα 14 σημείων, αν και περιμέναμε πολλά περισσότερα, μιας και έχει γίνει έρευνα πεδίου στο μεγαλύτερο μέρος του πάρκου.
Παρόλα αυτά οι καταδύσεις, μαζί με τις άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες (περιπατητικές, κανό-καγιάκ, ζωγραφική, γιόγκα και άλλες.), που έχουν αναπτυχθεί, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για το νησί μας, γιατί πιστεύουμε ότι το μοντέλο ήλιος και θάλασσα στα επόμενα χρόνια θα αποτελεί παρελθόν.
Σε αυτήν την προσπάθειά μας, έχουμε μαζί μας αρωγό και συνοδοιπόρο τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον κ. Κώστα Αγοραστό που έχει αναγάγει το συγκεκριμένο σχέδιο σε έργο σημαία. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και ελπίζουμε ότι σύντομα θα φτάσουμε στην πραγμάτωση του κοινού μας στόχου. Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε δίπλα μας συμμάχους τα υπουργεία πολιτισμού, τουρισμού, οικονομικών, το ΥΠΕΚΑ για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της μη ύπαρξης στην Ελλάδα νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία επισκέψιμων υποβρύχιων μουσείων.
Δυστυχώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την χώρα μας, πολλά καινοτόμα σχέδια έχουν κωλύσει στις καλένδες τις γραφειοκρατίας. Πιστεύω πως με την προσπάθεια όλων μας το συγκεκριμένο σχέδιο θα υλοποιηθεί και θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Αλοννήσου, των Σποράδων, της Μαγνησίας, της Ελλάδας .
Τόσο ο δήμαρχος Αλμυρού κ. Ε. Χατζζηκυριάκος όσο οι φορείς και οι πολίτες του νησιού που πήραν το λόγο ευχαρίστησαν τον περιφερειάρχη για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την υλοποίηση του Σχεδίου αυτού τονίζοντας ότι ο καταδυτικός τουρισμός θα αποφέρει πολλά οφέλη στην περιοχή καθώς είναι ένα χόμπι για το οποίο όσοι ασχολούνται μ' αυτό δαπανούν αρκετά σημαντικά ποσά που αναμένεται να τονώσουν την τοπική οικονομία και κοινωνία. Μάλιστα τονίστηκε ότι για πρώτη φορά το Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο πρόκειται να συνδέσει το στεριανό κομμάτι της Μαγνησίας με τα νησιά μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ακόμη ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Φιλ. Χήρας, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγάλου και Παπαχρήστος, η δ/ντρια της Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων κα Βαλάκου και η κα Ταγωνίδου από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες και αναφέρθηκαν στις ενέργειες του Υπουργείου στο ζήτημα αυτό, σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο Αλοννήσου, ο Λιμενάρχης Αλοννήσου κ. Σ. Δροσάκης, ο Λιμενάρχης Γλύφας κ. Καλαμίδας, o κ. Ι. Μπαρτζάλης του Αστυνομικού Σταθμού Αλοννήσου, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων κ. Παρασκευόπουλος, η κα Τούντα από την ΜΟm Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας, ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων κ. Κων/νος Ευσταθίου, ο κ. Κων/νος Θεοδώρου από την Ikion Diving, ο κ. Βλάϊκος Ηλίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αλοννήσου, η κα Λ. Δροσάκη του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αλοννήσου, η προϊσταμένη και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και κάτοικοι και φορείς που ασχολούνται με τις καταδύσεις και τον τουρισμό στις Β. Σποράδες.
Παράλληλα αύριο Σάββατο 4/8/2012 ώρα 10:30 π.μ πραγματοποιείται Ανοικτή Εκδήλωση για τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας» στο Δημαρχείο Αλόννησου.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου