Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΟΥΦΟ Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:!!!!


ΡΕ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ 5 ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ 11 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου