Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στη Σκόπελο


Σειρά μέτρων τα οποία αφορούν στην προστασία των δημόσιων χώρων, των μνημείων, των αδόμητων οικοπέδων, των ρεμάτων, των δασών, των ακτών και των βιοτόπων, έχει θεσπίσει ο Δήμος Σκοπέλου, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, πάνω σε θέματα περιβάλλοντος. Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλονται, συγκεκριμένα, από τον Δήμο Σκοπέλου στους ιδιοκτήτες οικοπέδων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εικόνα εγκατάλειψης, για την αποτροπή του κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας γενικότερα.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, που τέθηκε σε εφαρμογή, οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι) για την τήρηση της καθαριότητας ιδιωτικών αδόμητων οικοπέδων, υποχρεούνται να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Γι’ αυτό τον λόγο οφείλουν να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα, αλλά και σε αποψίλωση των οικοπέδων, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. Εάν ο Δήμος διαπιστώσει ακαθάριστο οικόπεδο, θα ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους εγγράφως ή αν δεν δύναται να τους εντοπίσει, θα τους ενημερώνει τοιχοκολλώντας την σχετική ανακοίνωση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, με δικά τους έξοδα και μέσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό του οικοπέδου και εκτός του προστίμου που θα επιβάλλει, θα καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων. Ευθύς εξαρχής τέθηκε στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής ο εντοπισμός και η καταγραφή των εγκαταλειμμένων οικοπέδων και οικιών, προκειμένου να βελτιωθεί η αισθητική εικόνα του νησιού και οι παραπάνω διατάξεις εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Παράλληλα όμως, αντίστοιχα πρόστιμα θεσπίζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διαπιστώνεται η φθορά δημοτικής περιουσίας και εκτός από την επιβολή προστίμου, οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με το κόστος αποκατάστασης της κοινόχρηστης δημοτικής περιουσίας, όπως αυτό θα προκύπτει κάθε φορά, σύμφωνα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη των αρμόδιων υπαλλήλων του δήμου. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η ρητή απαγόρευση της πρόκλησης φθοράς σε αγάλματα, μνημεία, παγκάκια, κάγκελα, όργανα παιδικής χαράς, σιντριβάνια, δένδρα και φυτά και διακοσμητικά στοιχεία κοινοχρήστων χώρων, ζαρντινιέρες λουλουδιών κ.λπ.
Εξίσου αυστηρές κυρώσεις θα επιβάλλονται, εξάλλου, όταν διαπιστώνεται η ρίψη υγρών αποβλήτων, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετευμένων λυμάτων, στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της πόλης. Μεταξύ των μέτρων που θεσπίζονται, απαγορεύεται επίσης η παρεμπόδιση, η επιχωμάτωση ή η δόμηση της φυσικής ροής ρεμάτων, χειμάρρων και ρυάκων, καθώς και η ρίψη αποβλήτων και μπαζών, ενώ παράλληλα, τίθεται σε προτεραιότητα και η προστασία του δασικού πλούτου του νησιού. Γι’ αυτό τον λόγο απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων, η μεγάλη συγκέντρωση και σύνθεση αναφλέξιμου υλικού, όπως ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, ξερά κλαδιά, θαμνώδες αναφλέξιμο υλικό, το κάψιμο αγροτικών υπολειμμάτων, κλαδιών κ.λπ. χωρίς προηγούμενη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η εγκατάλειψη υπολειμμάτων υλοτομιών κοντά σε δασικούς δρόμους. Οι επικεφαλής του Δήμου Σκοπέλου επισημαίνουν ότι ο νέος κανονισμός εναρμονίζεται πλήρως με τα σύγχρονα δεδομένα και την καθημερινότητα του νησιού, ενώ η εφαρμογή του, εκτιμάται ότι θα αποδώσει καρπούς, διαφοροποιώντας την οπτική του κόσμου, πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου