Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ και στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σκόπελος
:
21.06.2012
ΘΕΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στο ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ και στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25/6/2012 έως τις 4/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
283
Προστασία και ανάδειξη δασών
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ή
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
284
Προστασία και ανάδειξη δασών
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
4
285
Προστασία και ανάδειξη δασών
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(Γ΄ Κατηγορίας)
5 ΜΗΝΕΣ
1
286
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
287
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
288
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 ΜΗΝΕΣ
1
289
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
290
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
2
291
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
2
292
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των δημοσίων κτιρίων
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ /-ΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
2
293
Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΛΟΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
294
Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 ΜΗΝΕΣ
1
295
Διαχείριση Απορριμμάτων και ευαισθητοποίηση στην Ανακύκλωση
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
2
296
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
297
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
298
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
299
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
300
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 ΜΗΝΕΣ
2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
276
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
277
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
278
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
279
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
280
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕ ή ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
281
Καταγραφή της ιστορίας - Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς - Αξιοποίηση της οικίας Νιρβάνα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 ΜΗΝΕΣ
2
282
Διευκόλυνση της πρόσβασης και εξωραϊσμός των σημείων πολιτισμού
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου