Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

« Ξεκίνησε από την Αντιπεριφέρεια Λάρισας η θεώρηση-χορήγηση δελτίου μετακίνησης στα άτομα με αναπηρίες για το έτος 2012»            Ξεκίνησε στην Αντιπεριφέρεια Λάρισας η διαδικασία χορήγησης νέων και η ανανέωση ήδη υφισταμένων  δελτίων - κουπονιών μετακίνησης των ατόμων με Αναπηρίες (πάσο) έτους 2012, που ισχύουν  σε  όλες  τις  διαδρομές    εσωτερικού  των  υπεραστικών  λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. 
Το μέτρο αφορά σε  3600 περίπου δικαιούχους - άτομα με αναπηρίες - της περιοχής μας.
Τα δελτία μετακίνησης για μειωμένο  εισιτήριο  κατά  50%  χορηγούνται στα  άτομα  με  αναπηρίες  που  έχουν  παθολογοανατομικό  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  67%,  καθώς  και   στους  συνοδούς  των  ολικά  τυφλών  και  των  βαριά νοητικά  καθυστερημένων  ατόμων  με  δείκτη  νοημοσύνης  30  και  κάτω.
 Επισημαίνεται   ότι  στους  ολικά  τυφλούς  και  στα  άτομα  που  έχουν  ετήσιο  ατομικό  εισόδημα  μέχρι  23.000 ευρώ ή  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  μέχρι   29.000  ευρώ,  προσαυξανόμενο  με  5.600  ευρώ  για  κάθε  επιπλέον  άτομο  με  αναπηρία  67%  και  πάνω  που  συνοικεί  και  βαρύνει  το  φορολογούμενο,  παρέχεται  και  το  δικαίωμα  της  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας  του  Νομού  Λάρισας.
Η  Θεώρηση - Έκδοση  των  δελτίων    θα  γίνεται    από  υπαλλήλους της  Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, οι οποίοι θα βρίσκονται στο ισόγειο της Β΄ πτέρυγας του κτιρίου της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθ΄ όλη  τη διάρκεια του έτους και από  όλα  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  ( Κ.Ε.Π. )  του  Νομού  Λάρισας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα δελτία τα οποία θεωρήθηκαν το έτος 2011 θα ισχύσουν έως 31 Ιουλίου 2012.
              
Δικαιολογητικά
Οι  κάτοχοι  δελτίου  έτους  2011,   θα  προσκομίσουν   για  την  ανανέωσή  του  τα  πιο  κάτω  δικαιολογητικά:
                 1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή  του  κηδεμόνα  του  ή  άλλου  εξουσιοδοτημένου  ατόμου ( χορηγείται  από  την  υπηρεσία ).   
2.Το  δελτίο  μετακίνησης. 
3.Γνωμάτευση υγειονομικής  επιτροπής  ( δημοσίου,  Ι.Κ.Α.,  Τ.Ε.Β.Ε.  και  άλλων  ασφαλιστικών  φορέων ),  στην  οποία  θα  αναγράφεται  απαραίτητα   το  παθολογοανατομικό  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  67%  και  η  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της,    ή  βιβλιάριο  οικονομικής  ενίσχυσης  Πρόνοιας  ή  προσωρινή - ισόβια  κάρτα  αναπηρίας  που  έχει  εκδοθεί  από  την  Πρόνοια  ή  απόφαση  συνταξιοδότησης  λόγω  αναπηρίας  διοικητικού  διευθυντή  ασφαλιστικού  φορέα.
                 4.Το  ασφαλιστικό  βιβλιάριο  υγείας,  στο  πίσω  εξώφυλλο  του  οποίου  θα  σημειώνεται  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  η  ημερομηνία  παράδοσης  του  δελτίου.
5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του  εκκαθαριστικού  σημειώματος  έτους  2011  ή  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/1986,  θεωρημένη  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  σε  περίπτωση  που  δεν  υποχρεούνται  σε  υποβολή  φορολογικής  δήλωσης ( μόνο  οι  δικαιούχοι  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας ).  Όσοι  όμως  από  τους  ανωτέρω  δικαιούχους  δεν  επιθυμούν,  με  υπεύθυνη  δήλωσή  τους,  τη  μετακίνηση  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας  του  Νομού  Λάρισας δεν  θα  προσκομίσουν  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας.

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  δελτίου ( για  πρώτη  φορά )  είναι  τα  πιο  κάτω:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή  του  κηδεμόνα  του  ή  άλλου  εξουσιοδοτημένου  ατόμου ( χορηγείται  από  την  υπηρεσία ).
2.Γνωμάτευση  υγειονομικής  επιτροπής,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  απαραίτητα   το  παθολογοανατομικό  ποσοστό  αναπηρίας  (τουλάχιστον  67%)  και  η  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της, ή  βιβλιάριο  οικονομικής  ενίσχυσης  Πρόνοιας  ή  προσωρινή - ισόβια  κάρτα  αναπηρίας  που  έχει  εκδοθεί  από  την  Πρόνοια  ή  απόφαση  συνταξιοδότησης  λόγω  αναπηρίας  διοικητικού  διευθυντή  ασφαλιστικού  φορέα.       
                 3.Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  αστυνομικής  ταυτότητας.
4.Συμφωνητικό  μίσθωσης  κατοικίας  ή  ένα  εκ  των  λογαριασμών  Δ.Ε.Η.,  Ο.Τ.Ε.,  ύδρευσης,  κινητής  τηλεφωνίας  που  εκδίδεται  στο  όνομα  του  δικαιούχου  του  δελτίου.  Σε  περίπτωση  που  δεν  προκύπτει  η  μόνιμη  κατοικία  από  τα  προαναφερόμενα  έγγραφα  θα  δηλώνεται  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/1986.
5.Δύο  πρόσφατες  φωτογραφίες  ή  τρεις  όταν  πρόκειται  για  ολικά  τυφλούς  ή  βαριά  νοητικά  καθυστερημένα  άτομα.
6.Το  ασφαλιστικό  βιβλιάριο  υγείας,  στο  πίσω  εξώφυλλο  του  οποίου  θα  σημειώνεται  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  η  ημερομηνία  παράδοσης  του  δελτίου. 
7.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του  εκκαθαριστικού  σημειώματος  έτους  2011  ή  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/1986,  θεωρημένη  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  σε  περίπτωση  που  δεν  υποχρεούνται  σε  υποβολή  φορολογικής  δήλωσης ( μόνο  οι  δικαιούχοι  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας ).  Όσοι  όμως  από  τους  ανωτέρω  δικαιούχους  δεν  επιθυμούν,  με  υπεύθυνη  δήλωσή  τους,  τη  μετακίνηση  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας  του  Νομού  Λάρισας δεν  θα  προσκομίσουν  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας. 
      
                 Περισσότερες  πληροφορίες  παρέχονται  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας ( ισόγειο  Β΄πτέρυγα  διοικητηρίου  Περιφέρειας Θεσσαλίας)  από  την  υπάλληλο    Ρούντου Ελένη ,  τηλέφωνο  2413-506362.
 Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:30 – 13:00     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου