Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Ριζικές τροποποιήσεις στην νομοθεσία για τα απόβλητα


Ριζικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα απόβλητα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Επιπλέον, ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα, αποσαφηνίζοντας παράλληλα κάποιες σημαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως το ότι ποροσδιορίζει σαφέστερα τον ορισμό του αποβλήτου, δίνει μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», εφαρμόζει μια αναθεωρημένη ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων.

Ακόμα, τίθενται αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων και υπάρχει πια η υποχρέωση για τη χώρα μας να καταρτίσει και να υλοποιήσει περιεκτικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων.

Στο θέμα της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος το προτεινόμενο νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος ποινικής προστασίας που αποβλέπει στη θέσπιση αποτρεπτικών, αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου