Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σκόπελος
Ταχ. Κώδικας : 37003
Τηλέφωνο : 2424350103
Πληροφορίες : Σ. Καρβέλη
E-mail : dstech@otenet.gr
Σκόπελος : 13 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : 5885
ΠΡΟΣ
:
Αποδέκτες
(όπως Πίνακας Αποδεκτών )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
 1. Ψήφιση σχετικής πίστωσης στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2011 για την «Παροχή Πιστοποίησης στο Δήμο Σκοπέλου του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 - αντίστοιχοι οδηγοί εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 1431-2)».
 2. Ψήφιση σχετικής πίστωσης στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2011 για την «Προμήθεια καταστροφέων κλαδιών».
 3. Ψήφιση σχετικής πίστωσης στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2011 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου και διασύνδεσης στο Internet (WIFI HOT SPOT)» δαπάνης 12.151.97€.
 4. Έκθεση κατάστασης εσόδων και εξόδων του δήμου Α’ τριμήνου 2011.
 5. Λήψη απόφασης για συνομολόγηση δανείου - Όροι κατάρτισης.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για εξέταση της αιτήσεως του κ. Γεωργίου Γερακίνη περί μετατόπισης του περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση «’Αγιος Ρηγινάκης Σκοπέλου» και σύνταξη σχετικής γνωμοδότης επί του αιτήματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΙΧΕΛΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών :
- Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 1. Αγγελέτου Παναγιώτα
 2. Κακαλιάγκος Αθανάσιος
 3. Φύβγας Γεώργιος
 4. Παπαδαυίδ Μάχη
 5. Πατσής Γεώργιος
 6. Ρόδιος Νικόλαος - Σπυρίδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου