Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη φετινή τουριστική σεζόν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της σκοπέλου και να λάβουν τα μέτρα τους information on this year's tourist season and what to know professionals Reef and take precautions

καλημέρα από τη σκόπελο έχουμε ευχάριστες ειδήσεις σχετικά με την κίνηση των τουριστών στο νησί μας για το 2017 είναι πάρα πολύ καλές η ειδήσεις αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε για όλους τους επαγγελματίες και σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό πρώτον  μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τους νταμαρτζήδες του τουρισμού που  είναι αρρώστια μεγάλη και πρέπει να τον γιατρέψαμε τ ην  αρρώστια αυτή από το μπαξίσι για τα εστιατόρια για τα σκάφη αναψυχής
δωμάτια ξενοδοχεία και παντού που έχουμε  παροχή υπηρεσιών προς τον τουρισμό πρέπει να λάβουμε εμείς οι επαγγελματίες τα μετρά μας για να σταματήσουμε το φαινόμενο να τους να τους πηγαίνουν σαν πρόβατα σε συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία δουλεύουν με τουρισμό πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια έχουμε ετοιμάσει ορισμένοι επαγγελματίες και αυτό που είναι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δουλέψουν ανταγωνιστικά φτάσαμε σε σημείο να πληρώνουν διάφορα άτομα για προμήθειες ορισμένα καταστήματα να πληρώνουν ποσοστά πιστεύω ότι πρέπει να τελειώνουμε μία και καλή γιατί στην σκόπελο  το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων  αποτελείτε από ντόπιους επιχειρηματίες δεν νομίζω ότι έχουν  ανάγκη  αυτά τα συστήματα που έφεραν από αλλά μέρη κάποιοι επίδοξοι και καλά ειδική του τουρισμού θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να σταματήσουμε αυτό το σύστημα όποιος πλησιάζει κατάστημα και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορεί μία επιχείρηση να λειτουργήσει έτσι λοιπόν όλοι μαζί με όλες τις υπόλοιπες δουλειές που έχουμε και το θέμα τον τουρισμό πρέπει να ενημερώσουμε τους τουρίστες ότι θα πρέπει μόνοι τους να βρίσκουν οποιαδήποτε υπηρεσία και να μην ακολουθούν σαν πρόβατα όπου τους υποδείξουν αυτά προς το παρόν θα έχουμε και συνέχεια

good morning from the reef we have good news on the movement of tourists on the island for 2017 are very good that this news but we must stress first big problem for all professionals in the world that deals with tourism on their ntamartzides of that is great illness tourism and should be the cure t not this illness from baxisi for restaurants to recreational craft rooms hotels and everywhere that we provide services to tourism must take us professionals our measures to stop phenomenon to them to go like sheep to shops that work with tourism should inform them that they will stay with folded hands we have prepared some professionals and what is to enable companies to work competitively got to the point of paying several people for supplies some stores pay rates believe it should be done once and for all because the Reef the largest percentage of companies consists of local businessmen do not think they need these systems brought from other parts some aspiring and well qualified tourism will must therefore all work together to stop this system anyone approaching the store and believe that soon can a company work so we all together with all the other jobs we have and the subject of tourism should inform tourists that they should themselves find any service and do not follow like sheep where they indicate their currently we have and then

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου