Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Με πτώση 7,1% στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο έκλεισε το εννιάμηνο

Περιορίστηκαν κατά 703 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις παρά τις ενισχυμένες κατά 3,5% αφίξεις
Με πτώση 7,1% στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο έκλεισε το εννιάμηνο


Μειωμένο κατά 7,1% καταγράφεται το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου στο εννιάμηνο, φθάνοντας στα 10,472 δισ. ευρώ, έναντι 11,269 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 703 εκατ. ευρώ (5,5%), όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 94 εκατ. ευρώ (6,2%).

H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,3%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 86,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 78,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις περιορίστηκαν στα 12,085 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου εξαιτίας της μείωσης κατά 2,8% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,389 δισ. ευρώ, όσο και της μείωσης κατά 13,5% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,278 δισ. ευρώ.
Από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα 5,093 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,2% και διαμορφώθηκαν στα 3,296 δισ. ευρώ. Από τη Γερμανία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας στα 1,798 δισ. ευρώ και από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 24,3%, φθάνοντας στα 842 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν επίσης κατά 5,6% φθάνοντας στα 1,763 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, ενισχυμένες κατά 5,4% ήταν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 410 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 26,7%, στα 628 εκατ. ευρώ.
Αύξηση σε αεροπορικές - μείωση σε οδικές αφίξεις και εκτός ΕΕ ταξιδιώτες
Το ίδιο διάστημα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,5% και διαμορφώθηκε στα 21,345 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 20,617 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 5,4%. Από τις χώρες της ΕΕ-28 η κίνηση διαμορφώθηκε στα 14,838 εκατ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 13,1% σε ετήσια βάση, ενώ από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στα 6,506 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 13,2%. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,9% και από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκε κατά 20,5%. Ειδικότερα, από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 6,2% και διαμορφώθηκε στα 2,536 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 11,6% και διαμορφώθηκε στα 1,186 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 15,6%, φθάνοντας στα 2,456 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 18,9% και διαμορφώθηκε στις 525 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στις 640 χιλ. ταξιδιώτες.
Αύξηση 1% στο πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο
Αυξημένο κατά 1,0% ήταν το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στα 2,038 δισ. ευρώ, έναντι 2,018 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν άνοδο 2,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 2,232 δισ. ευρώ, έναντι 2,182 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 13,7%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 10,1%.
Αύξηση 17,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2016: 193 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2015: 164 εκατ. ευρώ). Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 81,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (148,8%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Τον Σεπτέμβριο κατά 4,4% ενισχύθηκαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Σεπτέμβριος 2016: 1.603 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2015: 1.536 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 3,3% (Σεπτέμβριος 2016: 569 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2015: 588 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 188 εκατ. ευρώ ή 36,7%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 11,8% (Σεπτέμβριος 2016: 903 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2015: 1.023 εκατ. ευρώ).
Από τη Γερμανία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 17,8% και διαμορφώθηκαν στα 357 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 24,7% και διαμορφώθηκαν στα 136 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 39,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 377 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 39,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 36,9% και διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ.
Τον ίδιο μήνα η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στα 4,150 εκατ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 13,7% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, μέσω αεροδρομίων και οδικών σταθμών η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,5% και 17,5% αντίστοιχα, χάρη στην αύξηση της κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 21,4%, καθώς η κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 2,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,449 εκατ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 1,1% και από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 49,6% (Σεπτέμβριος 2016: 1,544 εκατ., Σεπτέμβριος 2015: 1.032 χιλ.). Ειδικότερα, από τη Γερμανία η ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 8,1% και διαμορφώθηκε στις 513 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,8% και διαμορφώθηκε στις 208 χιλ. ταξιδιώτες. Από το Ηνωμένο Βασίλειο η κίνηση αυξήθηκε κατά 58,1% και διαμορφώθηκε στις 527 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση 44,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 130 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 34,0%, φθάνοντας στις 89 χιλ. ταξιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου