Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Νέες φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες

Νέες φοροαπαλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο στις εφοπλιστικές εταιρείες, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) και τις εταιρείες αγοράς ακινήτων.
  • Ειδικότερα, στο άρθρο 46 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα», προβλέπεται η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος των ακόλουθων περιπτώσεων: Οι εταιρείες ή οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους για τα κέρδη που αποκτούν από την εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική σημαία, ή με σημαία κράτους - μέλους της ΕΕ ή κράτους ΕΟΧ...Το ακόμα προκλητικότερο είναι, ότι φορολογικής απαλλαγής τυγχάνουν και τα μερίσματα που διανέμουν οι συγκεκριμένες εταιρείες στους μετόχους τους. Προσθήκη που κατατέθηκε τις τελευταίες ώρες, απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος και τις ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων.
  • Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Μια κερδοσκοπική δραστηριότητα που αφορά τις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις κεφαλαίων σε μετοχές και ομόλογα, παραμένει αφορολόγητη.
  • Η Τράπεζα της Ελλάδας, οι φορείς της γενικής κυβέρνησης και οι διεθνείς οργανισμοί.
  • Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, φρόντισαν να απαλλάξουν από το φόρο εισοδήματος και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, οι οποίες κατά βάση είναι θυγατρικές τραπεζών. Ειδικότερα, υπάρχει προσθήκη στο άρθρο 72 του πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις του ν. 2778/1999 που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους, δε θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα».
  • Με άλλη τροπολογία προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και του αμαρτωλού «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου