Τα blogs αποτελούν βήμα ελεύθερης έκφρασης και διαλόγου εποικοδομητικού. Ρόλος τους είναι δηλαδή να πραάγουν  τα γεγονότα και την αλήθεια και όχι να είναι μέσα για εξαπόλυση καταγγελιών οι οποίες δε συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Όταν μάλιστα οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα και ονόματα χωρίς να παρουσιάζουν και αποδείξεις ώστε να μπορεί να κρίνει ορθά και συνετά ο καθένας αυτά που αναγιγνώσκει, τότε τα καταγγελλόμενα δύνανται να υπαχθούν στην υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος της δυσφήμησης. Και αυτό συμβαίνει για να προστατέψει ο ποινικός νομοθέτης αυτούς των οποίων σκόπιμα δυσφημίζεται η υπόληψη, από κάποιους που επιθυμούν να τους βλάψουν χωρίς όμως να στηρίζονται σε αποδείξεις και γεγονότα. Κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε ότι το ποινικό αδίκημα της δυσφήμησης συντελείται και δια των blogs, και τα καταγγελόμενα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγγελικής ερεύνης και άρσης της ανωνυμίας του παραβάτη, ο οποίος νομίζει ότι κρύβεται αλλά πραγματοποιεί ο ίδιος εν τοις πραγμασι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι δυνατόν στο όνομα της ελεύθερης έκφρασης να παραβιάζονται αλλές συνταγματικές ελευθερίες όπως το δικαίωμα της προστασίας της προσωπικότητας. Παρακαλούμε πριν γίνονται αναρτήσεις από υπεθύνους πεδίων ελεύθερης έκφρασης (blogs) πρώτα να διασταυρώνονται- αποδεικνύονται τα καταγγελλόμενα ειδάλλως δεν προάγουν την αλήθεια αλλά συνεργούν σε διάπραξη ποινικού αδικήματος. H Ελλάδα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να βγει από την κρίση, πόσο μάλλον όταν κάποιοι στο δημόσιο τομέα δεν εργαζόντουσαν όπως έπρεπε και ελάμβαναν και λαμβάνουν μισθούς, χρήματα του Ελληνικού Λαού. Στο Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης γίνεται προσπάθεια νοικοκυρέματος και ορθής και σύννομης άσκησης αρμοδιοτήτων. Ας αφήσουν κάποιοι τις αναπόδεικτες καταγγελίες γιατί ξεβολεύονται και δεν επιθυμούν να εργαστούν. ΌΛοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μη βιάζετε κανείς να βγάλει συμπεράσματα εάν δεν ελέγξει πρώτα. Πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε σ΄αυτή τη χώρα.Απαιτείται προσπάθεια. Καλά και αναγκαία τα συντεχνιακά συμφέροντα αλλά να προάγουν την αλήθεια και τη σύννομη άσκηση αρμοδιοτήτων, όχι την ανάπαυλα και την ''ούφλα''. Για να γίνει ομελέτα πρέπει να σπάσει και κανένα αυγό.....  Απάντηση στον Πίκο Απίκο και σε κάθε..... 
θάνο το κολοκυθάκη
Γιώργος Μακρής