Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Περικοπές προσωπικού και νέοι φόροι στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών

Τι ισχύει από 1.1.2013 με βάση το μεσοπρόθεσμο που «πέρασε» τον περασμένο Νοέμβρη

Μέτρα που προβλέπουν νέες περικοπές προσωπικού στους δήμους, αναστολή προσλήψεων, αύξηση φόρων που επιβάλλονται από τους δήμους, αλλά και πάγωμα κάθε έργου υποδομής από τους δήμους που μπορεί να είναι απαραίτητο για το λαό, μπαίνουν σε εφαρμογή από την 1.1.2013. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονται από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που «πέρασε» στις 18 Νοέμβρη αλλά και σε υπουργική απόφαση κατ' εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (2012 - 2016) και με το νέο έτος ξεκινά η υλοποίησή τους.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μόλις πριν μερικές μέρες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος Κ. Ασκούνη με την οποία ζητά: «δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία», κάνοντας αναφορά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και στην υπουργική απόφαση με τις οποίες οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν και να καλύψουν την πολιτική των περικοπών και της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει η συγκυβέρνηση και στους δήμους.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει «δημοσιονομική προσαρμογή». Οπως είχε αποκαλύψει ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» από τον περασμένο Νοέμβρη, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει πως από 1.1.2013: δήμοι που θα αποκλίνουν από τους στόχους του προϋπολογισμού τους μπαίνουν υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο περιλαμβάνει:
  • Αναστολή προσλήψεων (σ.σ. μέχρι το 2016 απαγορεύονται οι προσλήψεις σε όλους τους ΟΤΑ).
  • Μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων. Αρα υποβάθμιση έως και κατάργηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Αύξηση των τελών κλπ.
  • Δραστική αύξηση, σε τοπικό επίπεδο, των κεντρικών κρατικών φόρων μέσα από τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Αυτό μπορεί να αφορά αυξήσεις στα τέλη για το νερό, την αποχέτευση, την καθαριότητα κ.ά.
  • Απαγόρευση κάθε έργου από τους ΟΤΑ και περιορισμό των δαπανών τους στις απολύτως ανελαστικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ένας δήμος έχει ανάγκη και πρέπει να προχωρήσει σε χρηματοδότηση και κατασκευή ενός παιδικού σταθμού ή ενός σχολείου, δε θα μπορεί να το κάνει. Επιπλέον, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρόσχημα ώστε ιδιώτες επιχειρηματιών να αναλάβουν την κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για το λαό.
Κι όλα αυτά την ώρα που με όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2013 που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες, οι Δήμοι και οι περιφέρειες (συνολικά) προβλέπεται να πάρουν κρατική χρηματοδότηση το 2013 μικρότερη σε σχέση με το 2011 κατά 2.323,5 εκατ. ευρώ (δηλαδή μειωμένη κατά 39,7%) και μικρότερη σε σχέση με το 2012 κατά 297 εκατ. ευρώ (δηλαδή μειωμένη κατά 8%).
Αναλυτικότερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει:
α) Δημιουργείται στο υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.
β) Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εφαρμογή του προϋπολογισμού με βάση «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» που περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων.
γ) Στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, παρέχει στο δήμο υποχρεωτικές, ως προς την εφαρμογή τους, οδηγίες για τη διόρθωση της απόκλισης.
δ) Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης που περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
1. Αμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
2. Αναστολή προσλήψεων.
3. Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.
4. Πρόσβαση του ΟΤΑ που αποκλίνει στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης (σ.σ. προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ). Σημειωτέον ότι αυτό το Ταμείο δημιουργείται με χρήματα των ίδιων των δήμων, τα οποία παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), δηλαδή από τα χρήματα που πληρώνουν με την άμεση και έμμεση φορολογία οι εργαζόμενοι.
5. Αύξηση των ιδίων εσόδων του ΟΤΑ που αποκλίνει από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Δηλαδή, ο κάθε δήμος έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει ή να αυξάνει φόρους, στο όνομα της οικονομικής εξυγίανσης.
6. Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
7. Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
Τι σημαίνει αύξηση του Τέλους Ακινήτων για ιδιοκτήτες - ενοικιαστές
Νέους πρόσθετους φόρους θα πληρώνουν από 1.1.2013 ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές, εάν ο δήμος στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους ή νοικιάζουν, είναι χρεωμένος ή ξεφεύγει πολύ από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του.
Οπως αναφέραμε παραπάνω ο συγκεκριμένος δήμος θα υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης (σ.σ. Το προέβλεπε και ο νόμος του «Καλλικράτη») με απόφαση ενός λεγόμενου Παρατηρητηρίου που θα συγκροτείται από το υπουργείο Εσωτερικών. Και θα είναι υποχρεωμένος έως ότου ξεχρεώσει ή πιάσει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του -όσο δηλαδή παραμένει στο πρόγραμμα εξυγίανσης- να αυξήσει το συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική του περιφέρεια σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις. Δηλαδή, θα επιβάλλει το τέλος υποχρεωτικά μέχρι την εξυγίανσή του! Αντίστοιχα, για τους ίδιους λόγους, ο δήμος θα μπορεί να αυξάνει το συντελεστή επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%. Πρόκειται για τέλος που πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χτυπηθεί από την καπιταλιστική οικονομική κρίση.
Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των δήμων είτε είναι υπερχρεωμένοι είτε δεν μπορούν να τηρήσουν τους προϋπολογισμούς τους εξαιτίας των δραστικών περικοπών των πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος αυξημένος φόρος που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες, θα επιβάλλεται για πολλά χρόνια. Και έρχεται να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα χαράτσια για τα ακίνητα (Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ, Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος για ημιυπαίθριους κ.ά.).

Κ. Πασ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου