Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας το έργο «Διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης» προϋπολογισμού 382.549,10 ευρώΚώστας Αγοραστός: «Σημαντικό έργο που δίνει λύση σε χρόνια προβλήματα ύδρευσης της Σκιάθου»
Ένα νέο έργο που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και συγκεκριμένα τη μείωση της συγκέντρωσης του υδραργύρου στο δίκτυο της πόλης της Σκιάθου σε επιτρεπτά όρια και βάση της σχετικής νομοθεσίας, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.
Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποφασίστηκε η ένταξή του στο ΕΣΠΑ από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Το έργο «Διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι προϋπολογισμού 382.549,10 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες της Σκιάθου. Το έργο αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων επί 30 έτη και η υλοποίησή του δίνει λύση σε χρόνια προβλήματα ύδρευσης του νησιού. Η εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού για τους κατοίκους της Θεσσαλίας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Με την ένταξη του έργου, προχωρά άμεσα ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησής του και η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είναι ο Δικαιούχος του έργου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με τη Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου που είναι ο Κύριος του έργου.
Το έργο περιλαμβάνει την διασύνδεση της γεώτρησης, η οποία βρίσκεται στη περιοχή Πλαγιά (Α. Αντώνιος), σε υψόμετρο εδάφους +210,63, έχει εξοπλισθεί με υποβρύχιο συγκρότημα άντλησης δυναμικότητας 50m3/hr και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2450 m από τη δεξαμενή νερού της Σκιάθου. Για μήκος περίπου 450m ανάντη της δεξαμενής έχει ήδη εγκατασταθεί αγωγός μεταφοράς από HDPE, διαμέτρου Φ140 ΡΝ16 (περιοχή Τσακαλάρ), ενώ η κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος αγωγού μήκους 2000m περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία και διέρχεται από την περιοχή Αρκουδόρεμα. H όδευση του αγωγού γίνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του επί υφιστάμενου χωματόδρομου και οδού με σκυρόδεμα. Για τμήμα μήκους 300 m περίπου θα απαιτηθούν εκχερσώσεις και διαμορφώσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχει διανοιγμένη οδός και η πρόσβαση είναι δυσχερής λόγω της κλίσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης.
Θα εγκατασταθεί αγωγός από PE 3ης γενιάς ονομαστικής διατομής Φ140 ΡΝ16. Ο αγωγός στο ένα του άκρο θα συνδεθεί σε υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ διατομής επίσης Φ140, 16 ατμ, οποίος έχει τοποθετηθεί έως την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης της Σκιάθου όγκου 1500m3. Στο ανάντι άκρο ο αγωγός θα συνδεθεί με τον πέρας του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού του αντλητικού της γεώτρησης διατομής 4’’.
Στο πρόβλημα της εμφάνισης υδραργύρου άνω των επιτρεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία ορίων στο νερό του δικτύου ύδρευσης της πόλης, αναμένεται με την υλοποίηση της πράξης να επιτευχθεί η μείωση της συγκέντρωσής του σε επιτρεπτά βάση της ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630/Β΄/2007) όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου