Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Δεκαέξι συμβασιούχοι στη ΣκόπελοΑίτημα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο
Αίτημα για την πρόσληψη δεκαέξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έχει υποβάλει ο Δήμος Σκοπέλου στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να τεθεί υπόψη της Επιτροπής της ΠΥΣ, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση η οποία τέθηκε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, είναι βασικό ζητούμενο η πρόσληψη δεκαέξι συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι εν λόγω θέσεις αφορούν, ειδικότερα, τρεις οδηγούς απορριμματοφόρων, έναν βοηθό χειριστή μηχανημάτων έργου, δέκα εργάτες καθαριότητας, έναν εργάτη καθαριότητας με ημίονο και έναν εργάτη καθαριότητας νεκροταφείου, οι οποίοι θα απασχοληθούν για οκτώ μήνες.
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. του Δήμου Σκοπέλου προβλέπονται, σημειωτέον, τριάντα θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα στους αρμόδιους φορείς. Η ανάγκη επαρκούς στελέχωσης εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στο γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης-ΧΥΤΑ, καθώς και στο γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών, που εξυπηρετούν δύο Δημοτικές και μία Τοπική Κοινότητα, καθώς και αρκετούς τουριστικούς και παραθαλάσσιους οικισμούς, που απέχουν πολλά χιλιόμετρα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι επικεφαλής του Δήμου Σκοπέλου έχουν υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούν να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου, λόγω σημαντικών ελλείψεων μετά την συνταξιοδότηση υπαλλήλων».
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ


Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου