Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Απαλλάσσονται από μέρος οφειλών

Απαλλάσσονται από μέρος οφειλών
Επιτυχή έκβαση είχαν τέσσερις υποθέσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού τις οποίες χειρίστηκε η Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών με βάση το νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Στις τρεις περιπτώσεις οι Τράπεζες διαγράφουν τη συνολική οφειλή κατά 35% και απαλλάσσουν τον δανειολήπτη μετά την επιτυχή αποπληρωμή της. Στην τέταρτη περίπτωση, επειδή είχαν επιβληθεί και δικαστικά έξοδα, η Τράπεζα διαγράφει τη συνολική οφειλή κατά 40% και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο.
Συγκεκριμένα οι δανειολήπτες απαλλάσσονται κατά περίπτωση κατά 20.519 ευρώ, 13.3678 ευρώ, 2.090 ευρώ και 1.206 ευρώ.
«Είναι δειλά-δειλά οι πρώτες περιπτώσεις μερικής απαλλαγής οφειλών δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι δανειολήπτες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά οι τράπεζες προτιμούν την άμεση ρευστότητα από τη μακρόχρονη δικαστική μάχη των κατασχέσεων και πλειστηριασμών» επισημαίνει ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών Γιώργος Μπαρτζώκης.
Σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες πρέπει σε πρώτη φάση να προχωρήσουν σε επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή αίτησης στο Ειρηνοδικείο με τη συνδρομή δικηγόρου ή άλλου φορέα σχετικού.
Αν αποτύχει η προσπάθεια, τότε ο δικηγόρος ή ο φορέας συντάσσει βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αν πετύχει συντάσσεται πρακτικό που αποτελεί τίτλο εκτελεστό και επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
Στην πρόταση λαμβάνει υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα, τις οικονομικές ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητα του να αποπληρώνει χρέη. Μέσα σε πέντε ημέρες από το αίτημα τα πιστωτικά ιδρύματα παραδίδουν αναλυτική κατάσταση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
Επειδή ο νομοθέτης κάνει προσπάθεια να «φιλτράρει» τις υποθέσεις που θα φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πίεση στον πιστωτή να αποδεχθεί μια εξωδικαστική λύση, υπό την «απειλή» της ρύθμισης-μείωσης των χρεών ή ακόμη και της απαλλαγής. είναι ιδιαίτερα σημαντικό αρκετές υποθέσεις να σταματούν στο στάδιο εξωδικαστικής επίλυσης, ώστε να μην παράγει ένα έγγραφο βεβαιωτικό της αποτυχίας.
Το σχέδιο-πρόταση του οφειλέτη πρέπει να είναι έγγραφο και να θέτει υπόψη του πιστωτή ένα σχέδιο αποπληρωμής, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μηνιαία εξυπηρέτηση της οφειλής με συγκεκριμένο επιτόκιο.
Στην πρόταση μπορεί να περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμα χρέη (π.χ. καταγγελμένα δάνεια ή πιστωτικές κάρτες όπου είναι απαιτητό το σύνολο του ποσού) ή ενήμερα που ακόμη εξυπηρετούνται και πληρώνονται από τον δανειολήπτη.
Το σχέδιο απευθύνεται προς τους πιστωτές με πρωτοβουλία του οφειλέτη για να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις τους. Μπορεί να ζητήσει ο οφειλέτης και ποιο θα είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Αν επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να περιβληθεί τον έγγραφο τύπο σύμβασης αναγνώρισης χρέους και ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής εκτός της πλήρους απαλλαγής που θα είναι απλή σύμβαση και να επικυρωθεί το σχετικό πρακτικό από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Έτσι η εξώδικος συμφωνία των δύο μερών αναβαθμίζεται σε εκτελεστό τίτλο ισχύει ως νέα αντικαθιστώντας οποιαδήποτε προηγούμενο εκτελεστό τίτλο.
Ο Ειρηνοδίκης κάνει μόνο έλεγχο νομιμότητας, όχι σκοπιμότητας, δηλαδή εξετάζει αν έγινε νόμιμα η διαδικασία και όχι γιατί συμφωνούν τα δύο μέρη.
Πρότεινε μείωση
Η Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών ενημερώνει ακόμη ότι τράπεζα πρότεινε μείωση των αξιώσεών της από 5.474,20 ευρώ κατά 60%, σε 2.190 ευρώ με ρύθμιση του υπολοίπου σε πέντε μηνιαίες δόσεις των 438 ευρώ.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η τράπεζα είχε ήδη κάνει διάρρηξη του συμβολαίου γονικής παροχής της δανειολήπτριας με δικαστική απόφαση, εκκρεμούσε δε η έφεση της κατά της πρωτόδικης απόφασης. Ωστόσο η τράπεζα επέλεξε τη ρευστότητα των αξιώσεών της παρά την εκτέλεση της απόφασης.
Ταυτότητα Δανειοληπτών
Στο Βόλο ξεκίνησε τη λειτουργία του η «Ταυτότητα Δανειοληπτών Βόλου», στην οδό Κ. Καρτάλη 199Γ. Το κατάστημα δημιούργησε η καταναλωτική οργάνωση Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών με στόχο την επιστροφή εξόδων φακέλου μέσω ομαδικών αγωγών κατά των τραπεζών, αλλά και σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη για απαλλαγή και ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών των δανειοληπτών.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΛΥΤΏΣΟΥΝ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΡΟΥΦΗΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου