Αυξημένες κατά 1 εκατ. σε σχέση με πέρυσι είναι οι θέσεις των αεροπορικών εταιρειών για τις πτήσεις που προγραμματίζουν από το εξωτερικό προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Η εκτίμηση αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη για επιπλέον 3,5 εκατ. διαθέσιμες θέσεις το 2017, βάσει στοιχείων του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.