Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις του δήμου Αλοννήσου
Οι πολίτες του δήμου Αλοννήσου που έχουν υποστεί ζημιές στην κύρια κατοικία τους (ιδιόκτητη ή ενοικιασμένη), στην οικοσυσκευή της κύριας κατοικίας τους, ή αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα (στέγασης – σίτισης) ή έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, έπειτα από τις πρόσφατες έντονες χιονοπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 6/1/2017 έως τις 12/1/2017, μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχείο (2ος Όροφος –  Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας, ώρες 8:00 – 14:00) και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης:

 

Α. Για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης βασικών βιοτικών στεγαστικών αναγκών:

Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από το δήμο)

Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το δήμο)

Αποδεικτικά στοιχεία πληρωμών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών

Φορολογική Δήλωση έτους 2015 (Έντυπα Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου (ένορκη βεβαίωση, λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση ένωσης πολυτέκνων (σε περίπτωση πολυτεκνίας)

Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)

IBAN Λογαριασμού τραπέζης με πρώτο όνομα τον αιτούντα

Φωτογραφίες τεκμηρίωσης (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)

Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άλλο πρόσωπο)

 

 

Β. Για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης κατασκευαστικών εργασιών σε πληγείσες κατοικίες και αντικατάσταση οικοσυσκευής:

Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από το δήμο)

Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το δήμο)

Φορολογική Δήλωση έτους 2015 (Έντυπα Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτου

Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου (ένορκη βεβαίωση, λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο στοιχείο)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση ένωσης πολυτέκνων (σε περίπτωση πολυτεκνίας)

Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)

IBAN Λογαριασμού τραπέζης με πρώτο όνομα τον αιτούντα

Φωτογραφίες τεκμηρίωσης (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)

Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άλλο πρόσωπο)

 

Γ. Για τις περιπτώσεις πρόκλησης μόνιμων σωματικών βλαβών:

Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από το δήμο)

Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής νοσοκομείου θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, που προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής

Γνωμάτευση Α’/Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άλλο πρόσωπο)

 

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω π.χ. συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ενισχύσεις θα προέλθουν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και αφορούν αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών α’ κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αποθήκες, επιχειρήσεις, αγροτικά, κτηνοτροφικά κλπ), οι ζημιές των οποίων καλύπτονται από άλλα προγράμματα (ΕΛΓΑ, Περιφέρεια Θεσσαλίας).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου