Πώς το κράτος έστησε και διατηρεί την διαφθορά σε βάρος της επιχειρηματικότητας μέσα από πρακτικές και ιδεοληψίες
του Κώστα Νεοφώτιστου *  
            Αναμφίβολα, ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση έχει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει πως το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει εξ ίσου όχημα ανάπτυξης ή αιτία καθήλωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.