Αθήνα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015.
H απόρριψη του αιτήματος για παράταση από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών και η γραπτή ανακοίνωση που ακολούθησε ακούστηκε σαν ήχος από γερμανικές ερπύστριες στο Μέγαρο