Παρά τους υπολογισμούς της Λευκωσίας ότι το «κούρεμα» στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου που ενοποιείται με την "Λαϊκή"  θα κυμανθούν γύρω στο 30%, τραπεζική πηγή ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει και έκπληξη και το ποσοστό να φθάσει τελικά γύρω στο 40%.