Χωρίς ιστοσελίδα έχει μείνει από το πρωί η Νέα Δημοκρατία.
Το μήνυμα που αναφέρεται στη «home» όταν πληκτρολογήσει κάποιος τη διεύθυνση, είναι «εσωτερικό σφάλμα server», όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.