Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Αλόννησος: Τσουχτερά πρόστιμα

Τσουχτερά πρόστιμα και αυστηρά μέτρα θεσπίζονται από τον Δήμο Αλοννήσου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των θεμάτων που διευκρινίζονται στον νέο κανονισμό της υπηρεσίας καθαριότητος, είναι το ωράριο αποκομιδής, καθώς και τα είδη που συνθέτουν την έννοια απορρίμματα. Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές ότι τα απορριμματοφόρα του Δήμου δεν παραλαμβάνουν άχρηστες οικιακές συσκευές, έπιπλα, παλαιά στρώματα και άλλα συναφή αντικείμενα.
Παράλληλα, στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων, όπως π.χ. στην Παλαιά Αλόννησο, τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται καλά συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισμένες, από τη διεύθυνση καθαριότητας, θέσεις.
Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, στους επαγγελματίες των χώρων εστίασης και αναψυχής, υποχρεούνται να τοποθετούν τα απορρίμματά τους σε ιδιωτικούς κάδους όπου θα αναγράφουν την επωνυμία του καταστήματός τους. Οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν τους κάδους εντός της ιδιοκτησίας τους, τοποθετώντας τους έξω από τον ιδιωτικό τους χώρο ή στα σημεία που έχει υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας αυστηρά και μόνο τις ώρες αποκομιδής. Μετά την αποκομιδή και σε μικρό χρονικό διάστημα οι κάδοι θα αποσύρονται εντός του ιδιωτικού χώρου. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης ο Δήμος θα επιβάλει σε βάρος του παραβάτη, χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
Ανάλογα μέτρα θεσπίζονται για όσους συλληφθούν να μετατοπίζουν κάδους ή να σταθμεύουν μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, εμποδίζοντας την διαδικασία αποκομιδής. Στην πρώτη περίπτωση ο παραβάτης θα καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ και 100 ευρώ στην δεύτερη, αντίστοιχα, περίπτωση. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους επικεφαλής του Δήμου Αλοννήσου είναι η προστασία πηγαδιών, ρεμάτων, χειμάρρων και αγροτικών δρόμων. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση μπάζων και σκουπιδιών καθώς και πάσης φύσεως παλαιών και άχρηστων αντικειμένων πλησίον δημοτικών και αγροτικών δρόμων.
Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη μπάζων, σκουπιδιών και αντικειμένων μέσα σε παλαιά πηγάδια, ρέματα και κοίτες χειμάρρων. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση σκουπιδιών και πάσης φύσεως απορριμμάτων σε όλο το μήκος των ακτών και των παραλιών του Δήμου, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής θα διπλασιάζεται.
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου