Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

Μετακίνηση γιατρού στο Κ.Υ. Σκοπέλου για κάλυψη αναγκών


Με απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Νεστ. Αντωνίου, αποφασίστηκε η μετακίνηση ενός γιατρού Επιμελητή Α’ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Αερινού του Κ.Υ. Βελεστίνου (μετακινημένος στην 2η
ΤΟΜΥ Θεσσαλίας -ΤΟΜΥ Αγριάς Βόλου) στο Κ.Υ. Σκοπέλου, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών και για το χρονικό διάστημα από 03 -06-2019 έως 09-06-2019.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου