89
Ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δ. Γάκη, στο ετήσιο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στη Θεσσαλονίκη για τις αναπτυξιακές προκλήσεις, τις δυνατότητες και τις προοπτικές των νησιωτικών περιοχών της Χώρας.