Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Πρόταση Σχεδίου Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό της Σκοπέλου

Η Σκόπελος, ως αντικείμενο μελέτης, αποτελεί έναν προορισμό ο οποίος προβλήθηκε διεθνώς μέσω της ταινίας "Mamma Mia" το 2008. Η επίδραση της ταινίας ήταν ιδιαίτερα θετική για την τουριστική κίνηση στο νησί και αποτέλεσε αφορμή για ένα νέο όραμα προβολής και αξιοποίησης των πόρων του νησιού. Ωστόσο, οι εγγενείς αδυναμίες και τα χρόνια προβλήματα του τουρισμού της Σκοπέλου, σε συνδυασμό με την σταθερή υποχώρηση των τουριστικών μεγεθών τα τελευταία έτη και την έλλειψη συγκεκριμένου προσανατολισμού και προγραμματισμού σε αυτοδιοικητικό επίπεδο για την
ανάπτυξη του τουρισμού, αποτέλεσαν αφορμή για την εκπόνηση του παρόντος στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ. Μέσω του παρόντος σχεδίου μάρκετινγκ γίνονται προτάσεις σχετικά με τις γενικότερες κατευθύνσεις και πρακτικές που θα πρέπει να επιλεγούν-ακολουθηθούν για τη Σκόπελο με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και την ευρύτερη οικονομική και τουριστική της ανάπτυξη. Ειδικότερα, μέσω του παρόντος σχεδίου μάρκετινγκ επιχειρείται μια προσπάθεια προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στον τουρισμό της Σκοπέλου, μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμου στρατηγικής, που θα επιλύει τα υπάρχοντα προβλήματα, θα αντιμετωπίζει τις μέχρι τώρα αδυναμίες της τουριστικής ανάπτυξης, θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, θα λαμβάνει υπόψη τους εξωτερικούς κινδύνους, θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες ευκαιρίες από το μεταβαλλόμενο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργώντας νέα εξειδικευμένα προϊόντα βασισμένα στις ιδιαιτερότητες του νησιού. Ελπίζουμε η παρούσα εργασία να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στους αιρετούς εκπροσώπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Σκοπέλου, για την επιτυχημένη ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του νησιού.
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33071 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button