Την ανάπτυξη του reale estate υπό τη μορφή τουριστικής κατοικίας παντού, σε δάση, προστατευόμενες περιοχές, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, μικρά και ακατοίκητα νησιά κ.ά. προωθεί το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό, καταργώντας ακόμη και τους περιορισμούς του Χωροταξικού Σουφλιά (ΦΕΚ 1138Β/11.2.2009).