Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Συνάντηση με Αγροτικό Σύλλογο Πυργετού με θέμα: «Ζημιές Ακτινιδίων από πρωτοεμφανιζόμενο έντομο-εχθρό»


Την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού κ. Βλάχος Αθανάσιος , το μέλος κ.Ευθυμίου Αθανάσιος και ο κ. Σκέτος Ευάγγελος, προκειμένου να την ενημερώσουν για τις ζημιές που προκαλούνται στα ακτινίδια της περιοχής από έναν πρωτοεμφανίζομενο εχθρό-έντομο.
Ο Πρόεδρος ζήτησε την συμβολή της Αντιπεριφερειας Λάρισας για την προμήθεια και εγκατάσταση εδικών κατασκευών που καταπολεμούν τον επιζήμιο εχθρο
          Η Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε  « η καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι ιδιαιτέρως οικονομικής σημασίας για την περιοχή μας καθώς επίσης και σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν .Θα συνδράμουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος με στόχο την προστασία του εισοδήματος των παραγώγων .Η στήριξη του αγροτικού κοσμου , για την Περιφέρεια Θεσσαλίας  , αποτελεί  προτεραιότητα  >>
Η κ.Καραλαριωτου δεσμεύτηκε να συγκαλέσει σύσκεψη  με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και ειδικών επιστημόνων, για να αποφασιστεί ο πλέον ενδεδειγμένος – επιστημονικά τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος , με σκοπό την προστασία του ακτινιδίου

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ


Για τις παρακάτω ενέργειες απευθυνόμαστε στα αρμόδια Λιμεναρχεία
 • Έκδοση άδειας χειριστή Ταχύπλοου.
 • Λεμβολόγηση νέου σκάφους αναψυχής;
 • Νομιμοποίηση VHF.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ταχυπλόου Σκάφους.
 • Έκδοση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας.
 • Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους.
 • Αντικατάσταση Μηχανής.
 • Μεταβίβαση σκάφους (μεταξύ ιδιωτών).
 • Διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας.
 • Διαγραφή σκάφους λόγω ολικής καταστροφής.
 • Διαγραφή Μηχανής.


ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ
Για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου κατόπιν εξετάσεων πρέπει να προσκομίσω τα παρακάτω δικαιολογητικά.(βλέπε εκπαιδευτές).
  1. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας 2. Πιστοποιητικό ιατρού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας αυτοκινήτου (όλες τις σελίδες) 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση, είναι κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής αρχής, δεν έχει υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στη αίτηση είναι αληθής και μοναδικός. 4. Τρεις φωτογραφίες 5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3€ 6. Φάκελο διαφανή γωνία 7. 44,02€ για το έντυπο διπλώματος


ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο πλησιέστερο λιμεναρχείο της περιοχής σας, να συμπληρώσετε μια αίτηση έχοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
  1. Τίτλο κυριότητας λέμβου (τιμολόγιο) 2. Τίτλο κυριότητας μηχανής (τιμολόγιο) 3. Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση) 4. Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού) 5. Πιστοποιητικό CE - Δήλωση πιστότητας - Δήλωση συμμόρφωσης 6. Φωτογραφία σκάφους 7. Δυο φωτογραφίες ιδιοκτήτη 8. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3€ 9. Ε.Δ.N.1599/86 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.
Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. 2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη 3. Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών 3€ 4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α. δεκατεσσάρων και εξήντα επτά (14,7)€
Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 2743/99 κάθε ταχύπλοο σκάφος υποχρεούται να ασφαλίζεται για τα κάτωθι :

 • Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, ναυάγιο, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 293.470,29€

 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο, η άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 146.735,14€

 • Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 88.041,09€


  VHF ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
  Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να έχει VHF θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω ενέργειες.
   A. Σύμβαση με εκκαθαρίστρια εταιρία ( π.χ. Ο.Τ.Ε.).Θα πρέπει να έχετε :
  • 1. Τιμολόγιο αγοράς VHF όπου θα αναγράφεται ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.
  • 2. Το βιβλίο πλόων του σκάφους
  • 3. Πρόσφατο λογαριασμό του ΟΤΕ
   B. Αίτηση στο Λιμεναρχείο που βρίσκεται ο φάκελος του σκάφους προσκομίζοντας. το τιμολόγιο αγοράς του VHF με πλήρη στοιχεία της συσκευής και προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης με την εκκαθαρίστρια εταιρία.
   C. Γίνεται σήμα από την Υπηρεσία στην ΥΕΝ/ΔΠΝΑ 4 ΚΑΙ ΥΕΝ/ΚΕΕΠ για χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος Δ.Δ.Σ.
   D. Μετά την χορήγηση και εγγραφή του Δ.Δ.Σ. στην μερίδα λεμβολογίου ή ΒΕΜΣ γίνεται σήμα στις ίδιες Υπηρεσίες για την επαλήθευση των στοιχείων σκάφους και ιδιοκτήτη.


  ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
  Εφόσον επιθυμείτε να αλιεύετε από το σκάφος θα πρέπει να αποκτήσετε άδεια με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
   1. Αίτηση για τη εν λόγω άδεια 2. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας. 3. Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από το ΝΑΤ 4. Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ 29,35€ για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα έως δέκα (10) ίππους. Για μηχανές πάνω από δέκα ίππους αυξάνεται το παράβολο 1,47€ για κάθε ένα ίππο, επί πλέον των δέκα ίππων. π.χ. για σκάφος με μηχανή 115 ίππους έχουμε 29,35+(115Χ1,47)=198.40€ 5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93€ και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. 3€ 6. Φωτογραφία ιδιοκτήτη. Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984.


  ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Κάθε ένας που αλιεύει πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια αλιείας.
  Εξαιρούνται μόνο όσοι ψαρεύουν από την στεριά με πετονιά ή καλάμι. Για ψαροντούφεκο χρειάζεται ατομική άδεια αλιείας. Εάν ψαρεύουμε από σκάφος απαιτείται και άδεια αλιείας σκάφους
  Για την έκδοση της ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας χρειάζονται:
   1. Αίτηση για ατομική άδεια αλιείας 2. Έντυπο ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας από το ΝΑΤ. 3. Δυο φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου. 4. Πλήρη στοιχεία ενδιαφερόμενου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 5. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93 €και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών ( 3)€
  Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984.


  ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ (από ιδιοκατασκευή)
  1. Όταν πρόκειται για σκάφος που έχει κατασκευασθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και αντί του τιμολογίου αγοράς του σκάφους χρειάζεται :
  2. Ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από την ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησης του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.
  3. Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.
  Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.
  2. Φωτογραφία ιδιοκτήτη
  3. Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών 3€
  4. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά(14,7)€
  Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.


  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
  Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει το ήδη λεμβολογημένο σκάφος σε άλλο ιδιοκτήτη τότε χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.
   1. Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν. 2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή και πωλητή, θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και θεωρημένο από την ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανση του. 3. Εφόσον το σκάφος είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του πωλητή, ότι το δήλωνε στην φορολογική του δήλωση εισοδήματος. 4. Τρεις φωτογραφίες αγοραστή 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. 6. Υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθώς αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει. 7. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ Μ.Τ.Ν. τριών (3)€ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού) 8. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.


  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
  Για την αντικατάσταση μηχανής σε λεμβολογημένο σκάφος απαιτούνται :
   1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας και διαγραφή της παλαιάς (η μια υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ενδιαφερόμενου) 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το σκάφος, δεν είναι καταχωρημένο σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός. 3. Παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις λιανικής, αποδείξεις ταμιακής μηχανής) για την νέα μηχανή. 4. Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα καταλόγου την γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Την γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή του καταλόγου βεβαιώνει και ο πωλητής (εάν η μηχανή είναι καινούργια). 5. Βεβαίωση από Ελληνικό Νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (αν η μηχανή είναι μεταχειρισμένη). 6. Αν η μηχανή προϋπήρχε σε άλλο σκάφος λεμβολογημένο, χρειάζεται μόνο το τιμολόγιο ή και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα πάρει από τον φάκελο του σκάφους θεωρημένα από την Λιμενική αρχή εγγραφής. 7. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή της μηχανής από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ χρειάζεται :
  1. Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά την διαγραφή της μηχανής (η μία υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ )
  2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι την έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.
  3. Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ Η ΒΕΜΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή του σκάφους από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ λόγω ολικής καταστροφής του από πυρκαγιά, ή άλλη αιτία ή μετά από βύθιση του, χρειάζεται :
   1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών. 2. Ένορκες βεβαιώσεις δυο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφο περί της καταστροφής του σκάφους, του χρόνου, του τόπου καθώς και των αιτιών της καταστροφής. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξ αιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή ένορκη βεβαίωση μόνο του ίδιου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών εάν υπάρχει συνιδιοκτησία. 3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση. 4. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας. 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.


  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
  Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας και έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους Χρειάζεται :
   A. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας καθώς και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απώλειας (αποκοπή από το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών, κλοπή κλπ) Η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου την σχετική εγγραφή και μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή του από τον ιδιοκτήτη προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών. 2. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση. 3. Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη. Με την διαγραφή επιστρέφονται στην Λιμενική Αρχή που τηρεί το ΒΕΜΣ ή το Λεμβολόγιο οι άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας εφόσον υπάρχουν, σε περίπτωση απώλειας τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας τους. Δίδεται από την Λιμενική Αρχή, στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο κοινοποιεί και στην ΔΟΥ του ενδιαφερομένου (τιμή 14,67€€).

 • Ποιος δημόσιος υπάλληλος στην Σκόπελο έχει χοντρές κατάθεσης ?

  Οι 13 "κροίσοι" δημόσιοι υπάλληλοι και οι καταθέσεις τους

  Το κοινό αίσθημα προκαλούν οι "κροίσοι" δημόσιοι υπάλληλοι. Δείτε αναλυτικά τις καταθέσεις τους που δεν δικαιολογούνται από τα έσοδά τους
  Αίσθηση προκαλεί η λίστα με τους 13 δημόσιους υπάλληλους - κροίσους, με το σύνολο των καταθέσεών τους να ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
  Το σκάνδαλο της διαφθοράς με το "μαύρο" χρήμα που έρεε άφθονο από τις τσέπες των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύφθηκε πριν από μερικούς μήνες, όταν άνδρες του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) άνοιξαν τους επίμαχους λογαριασμούς των 13 ατόμων, ύστερα από άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου.
  Οι "κροίσοι" του Δημοσίου είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τον "Αδέσμευτο Τύπο", από έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο μετά από ερώτηση του πρώην βουλευτή Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη.
  Οι 13 περιπτώσεις "κροίσων"
  * Δικαστική υπάλληλος με αδικαιολόγητες καταθέσεις 7.965.234,64 ευρώ που της επιβλήθηκε ποινή παύσης για τα πειθαρχικά παραπτώματα της "αναξιοπρεπούς και ανάξιας διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας"
  * Συνταξιούχος υπάλληλος υπουργείου στην πρωτεύουσα με αδικαιολόγητα 8.923.506,59 ευρώ
  * Τελωνιακός υπάλληλος με αδικαιολόγητα 923.554,67 ευρώ
  * Υπάλληλος Πολεοδομίας νησιωτικού νομού με αδικαιολόγητα 1.563.355 ευρώ. Η εφορία τον κάλεσε να πληρώσει φόρους 330.651,47 ευρώ
  * Πρώην διευθυντής της Πολεοδομίας νησιωτικού νομού με αδικαιολόγητα 609.82 ευρώ που του επιβλήθηκε ποινή παύσης και τέθηκε αυτοδίκαια σε αργία. Η Εφορία του καταλόγισε φόρους και προσαυξήσεις 877.832,06 ευρώ, ενώ το δικαστήριο του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα
  * Προϊστάμενος Πολεοδομίας στη Δυτική Ελλάδα με αδικαιολόγητα 607.637 ευρώ
  * Προϊστάμενος Πολεοδομίας σε δήμο της Αττικής με αδικαιολόγητα 353.971,6 ευρώ
  * Υπάλληλος Πολεοδομίας στη Βόρεια Ελλάδα με αδικαιολόγητα 61.296,10 ευρώ, χρήματα που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (σ.σ. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)
  * Πρώην δασάρχης σε νησί του Σαρωνικού με αδικαιολόγητο 1.014.791,4 ευρώ από σύνολο καταθέσεων 4.109.449,8 ευρώ. Αν και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τη Δικαιοσύνη, το αρμόδιο όργανο τον απάλλαξε για το συγκεκριμένο αδίκημα για να τον απολύσει πρόσφατα λόγω καταδίκης επειδή εξέδωσε άδεια τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας μέσα σε δασική περιοχή και σε αρχαιολογικό χώρο
  * Πρώην προϊστάμενος δασικής υπηρεσίας νησιωτικού νομού με αδικαιολόγητες καταθέσεις 88.200 ευρώ
  * Υπάλληλος του ΟΑΕΔ με αδικαιολόγητες καταθέσεις 675.615,28 ευρώ
  * Προϊστάμενος Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων με αδικαιολόγητες καταθέσεις 506.059,02 ευρώ
  * Πρώην διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών στη Δυτική Ελλάδα με αδικαιολόγητες καταθέσεις 600.000 ευρώ. Του επιβλήθηκε ποινή οριστικής παύσης

  Πάνε για "μερική" no-fly-zone οι Δυτικοί στη Συρία για να διασωθούν οι ισλαμιστές αντάρτες  Οι διαδοχικές ήττες που έχουν καταγράψει τις είκοσι τελευταίες ημέρες οι Σύροι ισλαμιστές αντάρτες και οι μισθοφόροι, κυρίως Λίβυοι, στην Συρία από τον τακτικό Στρατό φαίνεται ότι οδηγεί την Δύση στην απόφαση δημιουργίας no-fly-zone, πρακτικά αεροπορικής επέμβασης, αλλά με μία ιδιομορφία, λόγω της ύπαρξης τυ ρωσικού παράγοντα και της ισχυρής συριακής αεράμυνας που στελεχώνεται από Ρώσους χειριστές:
  Η no-fly-zone δεν θα αφορά συνολικά την Συρια, αλλά ένα μεγάλο τμήμα της, το οποίο υποτίθεται ότι ελέγχεται από τους ατνάρτες. Κατ'αυτό τον τρόπο οι δυτικοί ευελπιστούν ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει σε πρώτη φάση, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα στους αντάρτες να αναδιοργανωθούν χωρίς τον φόβο των αεροπορικών προσβολών και εν συνεχεία βέβαια να επεκτείνουν την δράση τους και στο υπόλοιπο κομμάτι της Συρίας.
  Σε αυτό το πλαίσιο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αϊζενχάουερ" (CVN69) ξεκίνησε ασκήσεις στην Α.Μεσόγειο με σενάριο την επιβολή απαγόρευσης πτήσεων.
  Η αμερικανική αεροπορική ισχύ, όπως οπωσδήποτε θα χρειαστεί και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, εκτός και αν εμπλακεί άμεσα η Τουρκία, για να καταστεί δυνατή η επιβολή απαγόρευσης πτήσεων. Το ζήτημα είναι σε ποιες περιοχές θα επιβληθεί κάτι τέτοιο αναίμακτα, αφού η συριακή αεράμυνα με το S-300PMU2 καλύπτει το 80% της συριακής επικράτειας με εξαίρεση κάποια τμήματα ανατολικά.
  Μην ξεχνάμε και την έμμεση προειδοποίηση της Ρωσίας μέσω της "Ισβέστια", ότι "τα τουρκικά μαχητικά θα καταρριφθούν σεν παπάκια στο λούνα παρκ" αν επιχειρήσουν να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Συρία. Και μάλλον "τα έλεγαν στη νύφη για να τ'ακούσει η πεθερά":  Οι ΗΠΑ. 
  Αργά τη νύχτα, ο Τζον Μπρέναν, ανώτερος συμβουλος για θέματα τρομοκρατίας του αμερικανού προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, δεν απέκλεισε την πιθανότητα δημιουργίας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τμήματα της Συρίας, τα οποία φαίνεται ότι όλο και περισσότερο ελέγχονται από τις αντικυβερνητικές δυνάμεις. Την ίσια στιγμή και ο Ν.Σαρκοζί ζήτησε από τον Φ.Ολάντ να επέμβει στη Συρία (η Συρία είναι πρώην γαλλική αποικία.

  «Να είστε σίγουροι ότι διάφορες επιλογές που εμφανίζονται στον τύπο, και μερικές φορές προωθούνται, είναι ζητήματα που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τα εξετάζει πολύ προσεκτικά, προσπαθώντας να κατανοήσει τις συνέπειες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα», είπε ο Τζον Μπρένναν.

  Αρκετοί Ρεπουμπλικανικοί κριτικάρουν τους χειρισμούς Ομπάμα στο πρόβλημα της Συρίας και υποστηρίζουν την εφαρμογή μιας διεθνούς ζώνης απαγόρευσης πτήσεων για να αποκλείουν τις επιθέσεις των συριακών μαχητικών, και ζητούν τον ταχύτατο εξοπλισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης που μάχονται να ανατρέψουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και φαίνεται ότι ευρισκόμενος στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές ο Μ.Ομπάμα χρειάζεται μια επίδειξη της δύναμης των ΗΠΑ για να "κλειδώσει" την νίκη

  Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής δίνουν όπλα όχι απ'ευθείας και όχι αμερικανικά, αλλά μέσω των αραβικών χωρών του Κόλπου που στηρίζουν τους ισλαμιστές, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία κλπ.
  Εν τω μεταξύ η υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να έχει συνομιλίες στην Τουρκία το Σάββατο για το συριακό ζήτημα.  
  Τη σιωπή του αποφάσισε να σπάσει ο Νικολά Σαρκοζί ζητώντας την άμεση επέμβαση της διεθνούς κοινότητας στη Συρία, η οποία όπως δηλώνει εξελίσσεται σε «νέα Λιβύη» και γι' αυτό «ίσως χρειάζεται μία διεθνη στρατιωτική επιχείρηση». Σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο του Εθνικού Συριακού Συμβουλίου(CNS) και επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης, Αμπντελ Μπάσετ Σάιντα την Τρίτη, όπως μάλιστα δήλωσαν και σε κοινό τους ανακοινωθέν, οι δύο άντρες διαπίστωσαν σύγκλιση των απόψεων τους επί του θέματος.

  Στην πρώτη του δημόσια πολιτική παρέμβαση μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 6ης Μαΐου, ο Σαρκοζί,ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία της διεθνούς στρατιωτικής επέμβασης που εστάλη το Μάρτιο του 2011 στη Λιβύη και η οποία οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος Καντάφι, υποστηρίζει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι η μόνη που ίσως δώσει ένα τέλος στις εμφύλιες συγκρούσεις της Συρίας.

  Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien στα τέλη Ιουλίου, η πολιτική του διαδόχου του στο συγκεκριμένο ζήτημα είχε σχολιαστεί αρνητικά από τον ίδιο. «Μου άσκησαν δριμύτατη κριτική για τη Λιβύη, εγώ όμως τουλάχιστον έκανα κάτι. Έπρεπε να είναι πολύ πιο σκληρός (σ.σ.: ο Φ.Ολάντ) με το καθεστώς της Δαμασκού, πολύ πιο σκληρός», φέρεται να έχει δηλώσει ο πρώην πρόεδρος, γεγονός που διαψεύστηκε από τον κύκλο του, σίγουρα όμως ελήφθη υπ' όψιν από την κυβέρνηση Ολάντ.

  Το ενδεχόμενο της επέμβασης δεν έχει αποκλειστεί από τον πρόεδρο Ολάντ, πάντα όμως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ κάτι που αποκλείεται να υπάρξει.
  Τμ'ημα ειδήσεων defencenet.gr

  ΕΛΜΕ Μαγνησίας: αντιεκπαιδευτικές, άδικες, απάνθρωπες οι αποσπάσεις

  Αντιεκπαιδευτικές, άδικες και απάνθρωπες χαρακτηρίζει η ΕΛΜΕ Μαγνησίας τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του μήνα και ζητά να γίνουν συμπληρωματικές αποσπάσεις μέσα στον Αύγουστο και να ισχύσουν κοινωνικά κριτήρια, πέραν της μοριοδότησης.
  Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τις χαρακτηρίζει πέρα από κάθε εκπαιδευτική, διοικητική, κοινωνική, ακόμη και νομική λογική. «Μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονομικά περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς, οι αποσπάσεις έγιναν με προχειρότητα, λάθη, παραλήψεις και εξαιρετική φειδώ. Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτήρισαν τη λογική των φετινών αποσπάσεων ως απάνθρωπη», τονίζει η ΕΛΜΕ.
  Η ΕΛΜΕ καλεί το υπουργείο Παιδείας να κατανοήσει ότι «μπλοκάροντας τη ζωή του εκπαιδευτικού μπλοκάρει τη δημιουργία πολιτισμού, γιατί οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην παραγωγή πολιτισμού, γιατί οι εκπαιδευτικοί «σμιλεύουν» ψυχές».
  Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δραστηριοποιηθεί άμεσα για να πραγματοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο συμπληρωματικές αποσπάσεις οι οποίες να βασίζονται τόσο στην κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των σχολείων όσο και σε κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς παράγοντες. Ακόμη ζητά οι αποσπάσεις να επανεξεταστούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Σχολείων όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατόπιν των αποχωρήσεων των εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποσπάσεων και να ισχύσουν, πλέον της μοριοδότησης, κοινωνικά κριτήρια, οικογενειακοί λόγοι και οι λόγοι υγείας όπως άλλωστε προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.1566/85) και να μη γίνει κανένας διορισμός αναπληρωτή αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων.
  Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι απόκλιση από τα παραπάνω θα οδηγήσει τα σχολεία το Σεπτέμβριο σε χαοτικές καταστάσεις και τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε απίστευτη ταλαιπωρία, δυναμιτίζοντας έτσι τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη, καλεί τους δύο εκπαιδευτικούς - αιρετούς του ΚΥΣΔΕ, σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου της άκαμπτης, αδιάλλακτης, άδικης και αντιεκπαιδευτικής στάσης του Υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία των αποσπάσεων, να αποχωρήσουν από τις αντίστοιχες συνεδριάσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

  Μεταφορά ασθενούς από την Αλόννησο

  Επιχείρηση μεταφοράς στο Βόλο, ένας 61χρονου, κατοίκου Αλοννήσου, που είχε κάταγμα στο πόδι, οργανώθηκε τα μεσάνυχτα στην Αλόννησο.
  Τον τραυματία παρέλαβε από το λιμάνι το τουριστικό σκάφος «Ευαγγελίστρια» Σκοπέλου, τον οποίο και μετέφερε στο λιμάνι του Βόλου, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Ο 61χρονος, μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

  Βόλος:Έπεσε σε σταματημένη μοτοσικλέτα στα φανάρια!

  Σε απροσεξία 33χρονου οδηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου οφείλεται ατύχημα που έγινε στις 6.35 σήμερα το πρωί, επί των οδών Πολυμέρη - Σταδίου, όταν έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα, που είχε σταματήσει στον κόκκινο σηματοδότη. Ευτυχώς, ο 31χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά.
  Τα δύο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς Αγριά και ο 31χρονος οδηγούς της μοτοσικλέτας ήταν σταματημένος στο φανάρι.
  Ο 33χρονος οδηγός του Ι.Χ. δεν είδε τη σταματημένη μοτοσικλέτα και έπεσε πάνω της!
  Το ευχάριστο είναι ότι το αυτοκίνητο δεν είχε μεγάλη ταχύτητα και ο 31χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

  Τριπλάσια η σοδειά ελιάς σύμφωνα με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου – Βορείων Σποράδων»

  Όπως και η αντίστοιχη ελαιόλαδου, σύμφωνα με συνεταιριστές και αγρότες
  Τριπλάσια, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή καλλιεργητική και παραγωγική περίοδο, και αρίστης ποιότητας εκτιμάται από συνεταιριστές και αγρότες ότι θα είναι φέτος η σοδειά ελιάς στους ελαιώνες της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου, με τη συγκομιδή να ξεκινά στα μέσα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Αυξημένη και εξαιρετική ποιοτικώς αναμένεται και η παραγωγή ελαιόλαδου, με τα πρώτα στοιχεία να αναφέρουν ότι τα δύο ονομαστά πηλιορείτικα προϊόντα παρουσιάζουν ήδη μεγάλη ζήτηση από εμπόρους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Βορείων Σποράδων καλεί το σύνολο των ελαιοπαραγωγών της ευρύτερης περιοχής να παραδώσει τη σοδειά του στο νεοσύστατο φορέα, προκειμένου συλλογικά να γίνει η καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση με τους εμπόρους και να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές τιμές διάθεσης σε περίοδο οικονομικής κρίσης και άμεση προώθηση των προϊόντων στις αγορές.
  Αύξηση στο ποσοστό της τάξης του 200%, σε σχέση με πέρυσι, εκτιμάται από συνεταιριστές και αγρότες ότι θα εμφανίσει η φετινή σοδειά ελιάς στο Πήλιο, με την προϋπόθεση ότι οι επικρατούσες μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας συγκομιδής στα μέσα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές και ευνοϊκές για την παραγωγή.
  Όπως εκτιμούν συνεταιριστές και παραγωγοί, η αυξημένη και αρίστης ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, σοδειά ελιάς στο Πήλιο αποδίδεται στις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου.
  Οι συχνές και ήπιες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονταν μέχρι και το τέλος του περασμένου Ιουνίου συνέβαλαν τα μέγιστα στην ιδανική ανάπτυξη του καρπού, με αποτέλεσμα έναν περίπου μήνα πριν την έναρξη της διαδικασίας συγκομιδής οι εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τριπλασιασμό και άριστη ποιότητα της φετινής σοδειάς ελιάς στους ελαιώνες του Πηλίου.
  Επιπλέον, καθοριστική στην αύξηση της φετινής σοδειάς και στην άριστη ποιότητα του προϊόντος εκτιμάται από τους ειδικούς ότι είναι η άνοδος που σημείωσε η θερμοκρασία τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά ο καύσωνας την τρέχουσα χρονική περίοδο.
  Η ξηρασία και η ζέστη καταπολεμούν το δάκο, ο πληθυσμός του οποίου καταστράφηκε και δεν επέφερε πλήγμα στο φυτικό κεφάλαιο και τον καρπό.
  Ωστόσο, συνεταιριστές και αγρότες αναφέρουν ότι, για να μην προκληθούν επιπτώσεις στη σοδειά ελιάς, απαραίτητη θα είναι στα τέλη του τρέχοντος μήνα και στις αρχές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου η εκδήλωση βροχοπτώσεων, καθώς τα εδάφη στους ελαιώνες του Πηλίου είναι ξερικά, δεν ποτίζονται και λίγο πριν τη συγκομιδή τα ελαιόδεντρα χρειάζονται νερό.
  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθούν βροχοπτώσεις το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η σοδειά κινδυνεύει με υποβάθμιση της ποιότητάς της, καθώς και με ολοκληρωτική καταστροφή.
  Αυξημένη αναμένεται, επίσης, και η φετινή σοδειά ελαιολάδου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα είναι και αρίστη ποιοτικώς.
  «Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις» επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Βορείων Σποράδων κ. Γιάν. Διανελλάκης «δημιουργούν απόλυτη αισιοδοξία στις τάξεις των παραγωγών του Πηλίου, καθώς δείχνουν ότι η σοδειά ελιάς θα τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, αύξηση κατά 200%, και θα είναι άριστη ποιοτικώς. Βοήθησαν τα μέγιστα οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, διότι ο καρπός αναπτύχθηκε ιδανικά, καθώς και η ξηρασία και η ζέστη, ακόμα και ο καύσωνας, των τελευταίων εβδομάδων, γιατί κατέστρεψαν τον πληθυσμό του δάκου. Δεν υπάρχει δάκος στα ελαιόδεντρα. Ο καύσωνας αντιμετώπισε τη δακοπροσβολή και παρά το γεγονός ότι δεν έγιναν ψεκασμοί δεν υπάρχει δάκος. Ωστόσο, οι ελαιώνες θα χρειαστούν από τα τέλη Αυγούστου βροχοπτώσεις, διότι η συνεχής ανομβρία και ξηρασία θα υποβαθμίσουν και ίσως καταστρέψουν ολοσχερώς τη σοδειά. Αυξημένη και αρίστη ποιοτικώς θα είναι και η παραγωγή ελαιολάδου» τονίζει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Βορείων Σποράδων.
  Στο μεταξύ, η διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης καλεί το σύνολο των ελαιοπαραγωγών του Πηλίου να παραδώσει τη φετινή του σοδειά στο νεοσύστατο φορέα, προκειμένου με συλλογική διαπραγμάτευση να επιτευχθούν η άμεση διάθεση της παραγωγής και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών για τους αγρότες τιμών.
  «Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Βορείων Σποράδων» υπογραμμίζει ο κ. Διανελλάκης «θα επιδιώξει τη συγκέντρωση της μεγαλύτερης ποσότητας της φετινής σοδειάς, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, αλλά και την εμπειρία, προκειμένου να διαπραγματευτεί συλλογικά με τους εμπόρους. Οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να εμπιστευτούν το νέο φορέα και να του παραδώσουν τη σοδειά τους. Ελιά και ελαιόλαδο πρέπει να συγκεντρωθούν στο Συνεταιρισμό για να διαπραγματευτεί ο έμπορος μαζί τους και όχι με κάθε παραγωγό ξεχωριστά. Μόνο με τη συλλογική διαπραγμάτευση εξασφαλίζονται υψηλές τιμές και άμεση προώθηση της σοδειάς στις αγορές» καταλήγει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Βορείων Σποράδων.

  Η ΥΦΕΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ

  Επιμέλεια : Γιώργος Κανελλόπουλος
  (από ΤΑ ΝΕΑ)
  Η κρίση δεν πλήττει πλέον μόνο τις ασθενέστερες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά απειλεί και τον πανίσχυρο - μέχρι τώρα - Βορρά με παραδοσιακές «ατμομηχανές» της ανάπτυξης όπως...
  είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Βρετανία. Οι χώρες αυτές η μία μετά την άλλη βλέπουν την οικονομική τους δραστηριότητα να συρρικνώνεται με αποτέλεσμα να βυθίζονται ή να κινδυνεύουν να βυθιστούν σε ύφεση. Τα στοιχεία που καταφθάνουν από κάθε γωνιά της ΕΕ είναι ενδεικτικά τού πόσο έχει εξαπλωθεί η κρίση στη Γηραιά Ηπειρο. Η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 0,1% το τρίτο φετινό τρίμηνο σηματοδοτώντας και επίσημα τη μετάβαση της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας της ευρωζώνης σε ύφεση, αφού αναμένεται συρρίκνωση του ΑΕΠ και για το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Στη Βρετανία η Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για ανάπτυξη σε σχεδόν 0% από 0,8% που προέβλεπε τον Μάιο και από 2% που προέβλεπε πριν από έναν χρόνο. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μέρβιν Κινγκ μάλιστα απέδωσε εν μέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βρετανική οικονομία στην κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για «βαριά σύννεφα στον ορίζοντα». Στη Γερμανία οι προβλέψεις της Eurostat κάνουν λόγο για χαμηλή ανάπτυξη 0,7% το 2012. Στοιχεία ωστόσο που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η εικόνα μπορεί να είναι αρκετά χειρότερη. Η βιομηχανική παραγωγή στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία σημείωσε τον Ιούνιο σημαντική υποχώρηση 0,9% αφού οι παραγγελίες μειώθηκαν 1,7% και η ζήτηση προϊόντων «Made in Germany» από τις χώρες της ευρωζώνης μειώθηκε 4,9% λόγω της κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Οπως αναφέρουν αναλυτές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα στοιχεία από τις παραγγελίες και τη βιομηχανική δραστηριότητα δείχνουν ότι τα χειρότερα έπονται για τη Γερμανία και αυτό οφείλεται στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Μέχρι σήμερα η γερμανική οικονομία είχε αντισταθεί σθεναρά στην κρίση. Παράλληλα σε ύφεση αναμένεται να βρεθεί φέτος η Ολλανδία και πιθανότατα το Βέλγιο. Την ίδια στιγμή οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στην ύφεση. Τα χθεσινά στοιχεία από τη βιομηχανική παραγωγή στην Ισπανία δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μαζί με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Στην Ισπανία. Τον Ιούνιο η βιομηχανική παραγωγή στην Ισπανία μειώθηκε 6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι η παραγωγή σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά βούλιαξε το ίδιο διάστημα 11,9% - σημάδι ότι η χώρα έχει πληγεί καίρια από τα μέτρα λιτότητας. Εν μέσω αυτού του αρνητικού κλίματος, αρχίζουν να φεύγουν κεφάλαια από την ευρωζώνη, ακόμη και από παραδοσιακά πανίσχυρες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», επενδυτές από τις ΗΠΑ έχουν ήδη αποσύρει κεφάλαια 17 δισ. δολαρίων από γερμανικές τράπεζες και κεφάλαια 19 δισ. δολαρίων από ολλανδικές. Αντίθετα, προτιμούν να διοχετεύσουν ρευστό σε ισχυρές οικονομίες εκτός ευρώ όπως είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.

  Στην Θεσσαλονίκη κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο AIDA


  Με 1413 τουρίστες, στην πλειονότητά τους Γερμανούς, κατέπλευσε στις 7 σήμερα το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το κρουαζιερόπλοιο AIDA, προερχόμενο από τη Βάρνα Βουλγαρίας.

  Οι τουρίστες, με εννιά λεωφορεία, πραγματοποιούν εκδρομές στη Χαλκιδική, τη Βεργίνα και το Δίον, ενώ κάποιοι επέλεξαν να εξερευνήσουν τη Θεσσαλονίκη με τα ποδήλατά τους.

  Το πλοίο αναχωρεί σήμερα, στις 6 το απόγευμα, για Σάμο και «ανανεώνει» το ραντεβού του με την πόλη το επόμενο καλοκαίρι.

  Το κρουαζιερόπλοιο AIDA αναμένεται να καταπλεύσει, το 2013, πέντε φορές στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα διανυκτερεύει.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


  Πηγή:www.capital.gr

  «Τοις μετρητοίς» τα φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

  Έκτακτη γενική συνέλευση, με προοπτική πανελλαδικής κινητοποίησης και αναστολής πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία που δεν πληρώνουν, αποφάσισε να συγκαλέσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος το Σάββατο 25/8/2012.

  Όπως τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση ο ΠΦΣ τα φαρμακεία «αιμορραγούν μεταξύ της ανυπαρξίας πίστωσης από τους προμηθευτές και της συστηματικής καθυστέρησης πληρωμών του ΕΟΠΥΥ».

  Η διοίκηση του Συλλόγου αναφέρει πως θα επιδιώξει να έχει συναντήσεις τις επόμενες ημέρες με τον Πρωθυπουργό, τους αρμοδίους υπουργούς όπως και με τα πολιτικά κόμματα, στις οποίες και θα ζητήσει την αποπληρωμή των χρεών του 2011, την προώθηση του συμψηφισμού με τα χρέη προς την εφορία, αλλά και να υπάρξει προς τις πολυεθνικές «να χαλαρώσουν την πιστωτική πολιτική τους».

  Καλεί τέλος τους συλλόγους να συγκαλέσουν άμεσα γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν σχετικά λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία πανελλαδική κινητοποίηση.

  ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τελευταία προειδοποίηση στον δήθεν ανώνυμο ...


  εάν ξανά στείλεις ένα ακόμη προσβλητικό σχόλιο ο χοντρός θα σου δείξει τι εστί βερίκοκο οκ?

  Τιμωρία – εξπρές των διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων (άντε να το δούμε επιτέλους ρε Αντώνη)

  Εντολή για νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την τιμωρία των διεφθαρμένων υπαλλήλων με διαδικασίες εξπρές, έδωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.
  Το θέμα ανακινήθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης στην σύσκεψη για τον εντοπισμό των συντάξεων μαϊμού. Ο κ. Σαμαράς επεσήμανε ότι πρέπει να βρεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι – εγκέφαλοι του κυκλώματος, αλλά του απάντησαν ότι η σχετική διαδικασία είναι σε προδικαστική φάση και θα χρειαστεί να περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να πάει αύριο στον υπουργό Δικαιοσύνης μικτό κλιμάκιο από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει διαδικασίες εξπρές για την τιμωρία των διεφθαρμένων υπαλλήλων
  Ο  Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης να ελεγχθούν οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ, αν εφαρμόζουν το νόμο σε θέματα μισθολογικά και υπαλληλικά και σε διαφορετική περίπτωση να επιβληθούν κυρώσεις.

  Ελπίδες ανάκαμψης στον τουρισμό (το άλλο με τον τοτο το ξέρετε?)

  Ελπίδες για να περιορίσουν τις ζημιές τους οι τουριστικές επιχειρήσεις αφήνουν τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις ξένων τουριστών το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, που ανήλθαν σε 6.336.370.

  Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι απώλειες του επταμήνου έχουν περιοριστεί στο 3,7%, καθώς, μετά την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που πέρασε εφέτος ο ελληνικός τουρισμός μέχρι τα μέσα Ιουνίου, παρατηρείται ανάκαμψη.

  Η πτώση στο επτάμηνο του 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κατά το οποίο είχαν έρθει 6.584.319 τουρίστες, περιορίστηκε στο 3,77%.

  Πάντως, για την Αθήνα οι απώλειες είναι μεγαλύτερες, αφού εφέτος έχουν φθάσει 240.000 λιγότεροι τουρίστες σε σύγκριση με πέρυσι.

  Αντιθέτως, «ανεβαίνει» η Θεσσαλονίκη (με προορισμό τη Χαλκιδική) και ανακάμπτουν Κέρκυρα και Κεφαλλονιά.

  Μετά από καταγγελίες ο ΣΔΟΕ εφορμά στις παραλίες για ελέγχους και στης Σποράδες

  image

  Με αφορμή δεκάδες καταγγελίες πολιτών για την παραβατική συμπεριφορά των καταστηματαρχών που εκμεταλλεύονται τις παραλίες αλλά και των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων, ο οικονομικός εισαγγελέας, Σπ. Μουζακίτης έδωσε εντολή στο ΣΔΟΕ να εντατικοποιήσει τους ελέγχους του για τη διαφθορά στις παραλίες και συγκεκριμένα για μη έκδοση αποδείξεων για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, αλλά και τη διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
  «Οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις συνίστανται πρωτίστως στην μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση των προβλεπόμενων ΚΒΣ στοιχείων κατά την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση και διακίνηση αγαθών στους αιγιαλούς και τις παραλίες, αλλά και σε παράνομη κατάληψη και μεταβολή αιγιαλού δια της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων, ως και εγκαταστάσεως ομπρελών σε σημεία αιγιαλού μη προβλεπόμενα στις συμβάσεις μισθώσεως, σε λειτουργία εντός των ορίων του αιγιαλού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας, σε λειτουργία και εκμίσθωση δωματίων χωρίς άδεια, σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων στους μισθωτές των ενοικιαζόμενων δωματίων, σε ρύπανση του περιβάλλοντος, σε είσπραξη υπερβολικών τιμών κατά την παροχή υπηρεσιών, την εκμίσθωση δωματίων για τα οποία ορισμένοι εκμισθωτές απαιτούν μίσθωμα κατ’ άτομο, καθώς και σε απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια», αναφέρει ο κ.Μουζακίτης.
  Ο οικονομικός εισαγγελέας ζητάει από το ΣΔΟΕ να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος των παραβατών, διότι οι αξιόποινες πράξεις στις παραλίες από τους καταστηματάρχες και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος αλλά και ζημία για το εισόδημα των πολιτών.

  «Παρθενική» συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛ. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

  Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε την Τρίτη, υπό την προεδρία της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καλλιόπης Γερακούδη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ).
  Το εν λόγω συμβούλιο, συγκροτήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 και αντικείμενό τους είναι η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.
  Στην πρώτη του συνεδρίαση το ΠΕΣΠΑ ασχολήθηκε με τη γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την αναβάθμιση από 2* σε 4* και τη λειτουργία ξενοδοχείου κλασικού τύπου, δυναμικότητας 138 κλινών, με την επωνυμία «BELVEDERE», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΦΟΙ Ι. ΧΩΤΟΥ ΕΠΕ, στη θέση «Αχλαδιάς», σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΑΝ ΒΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑ .......


  εμείς περιμένουμε λίγο κάποια περισσότερα στοιχεία και απόδειξης άλλα να ξέρετε θα βουίξει όλοι η Ελλάδα εάν είναι αλήθεια όλα αυτά που μας κατάγγειλαν ....εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι αλήθεια

  Εσύ που ήσουν «περήφανε» Ελληναρά;

  Πηγή: eagainst.com
  «Περήφανε» Ελληναρά, αυτό το κείμενο απευθύνεται σ’ εσένα. Εσένα που ξαφνικά πιστεύεις πως…ξύπνησες!
  Εσένα που θεωρείς πως ξύπνησες τοποθετώντας την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι του σπιτιού σου και σαν avatar στο facebook. Εσένα που ξαφνικά αντιλήφθηκες πως… σε πούλησαν οι «αλήτες – προδότες – πολιτικοί», αλλά φυσικά ξαναπήγες να τους ψηφίσεις ώστε να αποκρούσεις τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» και να προστατεύσεις τις καταθέσεις που δεν έχεις από τον «κίνδυνο της εξόδου της Πατρίδας από το ευρώ και την άτακτη χρεοκοπία». Εσένα που πιστεύεις πως πίσω απ’ το κάθε τί κρύβεται μια μυστική συνωμοσία Εβραίων και μασόνων, που κοιτάς τον ουρανό κάθε τρεις και λίγο για να δεις αν «μας ψεκάζουν ή όχι», που επικροτείς την βία κατά των μεταναστών που «σου παίρνουν τις δουλειές»…
  Εσένα ρατσιστή που επιδιώκεις να συνδέσεις το όνομα του τόπου στον οποίο γεννήθηκε η Δημοκρατία και πρωτοδοκιμάστηκε η αυτοκυβέρνηση, με τον μιλιταρισμό, και την ξενοφοβία. Εσένα που αφού μάσησες απλωμένος στην ξαπλώστρα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, θυμήθηκες πως πρέπει «να επιστρέψουν τα κλεμμένα». Εσένα που ξαφνικά θέλεις να «ξεβρωμίσει ο τόπος», να δίνεται φαγητό «μόνο σε Έλληνες», να γίνονται μεταγγίσεις αίματος «μόνο σε Έλληνες», αφού βέβαια ξεζούμισες πρώτα μετανάστες στα χωράφια, στα εργοστάσια, στα δημόσια έργα, αλλά και μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, να ξεσκατίζουν την ανήμπορη μάνα σου και να αισθάνεσαι οσιομάρτυρας που παραχωρούσες μια τρίωρη έξοδο την Κυριακή… Εσένα που αντιμετωπίζεις ως εχθρούς τους αριστερούς και τους αναρχικούς, αλλά ποτέ δεν κάθισες να διαβάσεις τι στο διάολο μπορεί να λέει αυτός ο Μαλατέστα, ή εκείνος ο Μαρξ, ή η άλλη, η Έμμα Γκόλντμαν, αλλά αρκέστηκες να αναμασάς από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου τις χιλιοειπωμένες παπαριές της ακροδεξιάς για «ανθέλληνες», «άπλυτους» κτλ. Αλήθεια…ποιός μισεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε; Αυτός που χρόνια τώρα αγωνιζόταν στους δρόμους για ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη ή αυτός που σχημάτιζε λακκούβες στους καναπέδες παρακολουθώντας reality και τσόντες;
  Σ’ ακούω να γελάς ειρωνικά… «περήφανε» Ελληναρά του πληκτρολογίου! Σε βλέπω να σερφάρεις στο διαδίκτυο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να σχολιάζεις σε κάθε ανάρτηση και όποτε σε πιάνουν τα υπαρξιακά σου, να μιλάς για την «Πόλη» που «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική σου θα ‘ναι»! Να κάνεις λόγο για τις «προφητείες του Γέροντα Παίσιου», να μιλάς για Ορθόδοξα και Βυζαντινά μεγαλεία και ταυτόχρονα να εκθειάζεις τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη – τι τρομερός συνδυασμός! Αρχαία Ελλάδα και Βυζάντιο… (από τη μια η δημοκρατία και από την άλλη ο θεοκρατικός σκοταδισμός… ή μάλλον σκοταδισμός και στις δύο περιπτώσεις, μιας και δεν είσαι σε θέση ν’ αντιληφθείς ούτε καν την φιλοσοφική δημοκρατική σκέψη των αρχαίων Αθηναίων, και απεναντίας, φετιχίζεσαι είτε με εικόνες του Λεωνίδα είτε με έναν από τους μεγαλύτερους σφαγείς της αρχαιότητας, τον Μέγα Αλέξανδρο)!

  Που ήσουν λοιπόν τιμητή της αριστεράς και της αντιεξουσίας; Ενδεικτικά και μόνο ερωτώ τα παρακάτω:
  Πού ήσουν όταν ψηφίστηκε ο νόμος [1] περί κηρύξεως μιας απεργίας παράνομης και καταχρηστικής και πότε συνειδητοποίησες ότι σ’ αυτή την χώρα, εδώ και 30 χρόνια, δεν υπήρξε ούτε μία σημαντική ή δυναμική απεργία που να μην κηρύχθηκε παράνομη ή/και καταχρηστική [2] από κάποιο ελληνικό δικαστήριο; Γιατί τώρα παραπονιέσαι που είσαι άνεργος, που σε θεωρούν «συνεργάτη» και δεν έχεις άδειες, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης κλπ.; Πότε αγωνίστηκες στον χώρο της δουλειάς σου; Πότε προσπάθησες να συνδικαλιστείς αυτο-οργανωνόμενος, μακριά από πουλημένες ή ανίκανες συνδικαλιστικές ηγεσίες ή εργατοπατέρες; Πού ήσουν όταν εργάτες απολύονταν στην προσπάθεια τους να ιδρύσουν σωματείο στα εργοστάσια και τις εταιρίες; Και ποιό ρόλο είχες, αλήθεια, στις απεργίες; Του απεργού, ή μήπως του απεργοσπάστη;
  Πού ήσουν το Φλεβάρη του 1991, όταν οι εργαζόμενοι της ΕΑΣ (νυν ΕΘΕΛ) ξεκίνησαν απεργία διαρκείας ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ήταν βγαλμένα απευθείας απ’ τις σημειώσεις της Θάτσερ και του Ρήγκαν; Όταν στις 21 Μάρτη του ’91 τα ΜΑΤ γνώρισαν τι θα πει εργατική αντίσταση από πρώτο χέρι ή όταν τον επόμενο χρόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι κατέλαβαν κάθε αμαξοστάσιο, περιφρούρησαν την απεργία σε κάθε αφετηρία και στάση και πέτυχαν να μην κυκλοφορήσει κανένα λεωφορείο, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ, τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών; Ήσουν κάποιος από τους φουρνάρηδες που τους έδιναν δωρεάν ψωμί, ή κάποιος από τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς που προσέφεραν δωρεάν μαθήματα στα παιδιά τους ή έστω κάποιος από τους 40.000 που στήριξαν τους απεργούς σε συναυλία αλληλεγγύης στο στάδιο της ΑΕΚ;
  Πού ήσουν όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη άρχισε τις ιδιωτικοποιήσεις το 1992, ξεπουλώντας την ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, αρχίζοντας μια τακτική που τότε επικροτούσες επειδή το Δημόσιο σου φαινόταν «υδροκέφαλο» και για όλα έφταιγαν πάντα και μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ τώρα, που ξεπουλιούνται τα πάντα, από ενεργειακές πηγές και υπηρεσίες μέχρι νοσοκομεία, φωνάζεις επειδή η κόρη σου είναι κατά 99% μέσα στους 150.000 δημοσίους υπαλλήλους που θ’ απολυθούν ως περιττοί σε μία χώρα που έχει το μικρότερο δημόσιο τομέα και τους πιο κακοπληρωμένους δημοσίους υπαλλήλους από όλες όσες την κατηγορούν για «υπέρογκο Δημόσιο Τομέα»;
  Ξέρω! Ναι για τότε ξέρω! Ήσουν στα συλλαλητήρια του «Η Μακεδονία είναι Ελληνική», ανεμίζοντας ένα ριγέ γαλανόλευκο πανί με ένα σταυρουδάκι. Καταλαβαίνεις πόσο μακριά νυχτωμένος ήσουν όταν είχαν αρχίσει ήδη να σου κλέβουν τη ζωή κι εσύ φορούσες μια περικεφαλαία ενώ ήσουν έτοιμος να πάθεις εγκεφαλικό σκεφτόμενος ότι κάποιοι «γυφτοσκοπιανοί» (γειά σου ρε Άριε Έλληνα…!) τόλμησαν ν’ αμφισβητήσουν την ελληνικότητα του Βουκεφάλα και του αναβάτη του;
  Αλήθεια, τί έκανες όταν το 1992 οι ασφαλιστικές εισφορές εκτοξεύτηκαν ενώ, με τον πρώτο ασφαλιστικό νόμο, οι ασφαλισμένοι χωρίστηκαν στους «πριν την 1.1.1993» και στους «μετά την 1.1.1993», με τους τελευταίους να είναι γνωστό ήδη από τότε, πριν από 19 χρόνια, ότι αν ποτέ έφταναν να συνταξιοδοτηθούν θα έπρεπε να ζήσουν με χρήματα που δεν φτάνουν ούτε για φαγητό 10 ημερών; Τώρα που μειώθηκε στο ήμισυ η σύνταξη του γέρου σου, μήπως αναρωτιέσαι αν είσαι και εσύ συνυπεύθυνος που αντί να αντισταθείς τότε, προτίμησες να ρεφάρεις με τζογαρίσματα σε αεριτζίδικες επιχειρήσεις και σε χρηματιστήρια;
  Και όταν οι πολιτικοί που ψήφισες με υπερηφάνεια (και μυαλό) παγωνιού, επικύρωναν την Συνθήκη του Μάαστριχτ, γιατί δεν μπήκες καν στον κόπο να μάθεις τί αφορούσε και πώς θα επηρεαζόταν η ζωή σου και η ζωή στην χώρα που ζεις; Δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι ο Νεοφιλελευθερισμός δεν έχει χώρο στην βάρκα του παρά μόνο για ελάχιστους; Πώς σου ήρθε ότι εσύ θα ήσουν μέσα σ’ αυτούς; Επειδή ήσουν το καλό παιδί και ψήφιζες καμαρωτά; Επειδή δεν απεργούσες ή επειδή ανέμιζες όλο χαρά την γαλάζια και πράσινη σημαία; Επειδή δεν ήξερες τι σημαίνει πορεία διαμαρτυρίας, πίστεψες ότι θα σε λυπηθούν εσένα και την οικογένειά σου… ;
  Όταν ο Σημίτης και οι φίλοι του σε έβαλαν να παίξεις στο χρηματιστήριο γιατί ήσουν τόσο αδικαιολόγητα αμόρφωτος ή αφελής ώστε να πιστέψεις ότι «όλοι μπορούν να πλουτίσουν έτσι»; Υποτίθεται ότι σπούδασες, ναι; Πώς δεν κατάλαβες κάτι που ακόμα και ένα παιδί του δημοτικού θα υποπτευόταν; Υπήρξες κυρίως ηλίθιος, κυρίως κάθαρμα ή και τα δύο μαζί;
  Μπορείς να μου εξηγήσεις με δικά σου λόγια, γιατί το 1998 πανηγύριζες σε κατάσταση ιερής μανίας επειδή ανατέθηκαν στην χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004, λες και ήταν δύσκολο να φανταστείς, ότι με την μίζα και την γνωστή μαφία που εκμεταλλεύεται τέτοιου είδους παγκόσμια happenings…, θα πλούτιζε μια μικρή ντόπια και μη, μειοψηφία, ενώ έμπαιναν οι βάσεις για την πιο βαθιά εξαθλίωση του λαού σε μια χώρα που σπαταλούσε σαν νεόπλουτος μικροαστός; Από που σκέφτηκες ότι θα βγουν αυτά τα λεφτά; Από το μαγικό καπέλο του Σημίτη ή της Αγγελοπούλου ή από την δική σου τσέπη και πάνω στα πτώματα των μεταναστών εργατών που τότε, για χάρη της Ολυμπιάδας ήταν εργάτες, ενώ μετά μεταμορφώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη σε «λαθρομετανάστες»;
  Πού ήσουν τον Ιούνη του 2003, όταν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής 25.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ενάντια στις ολιγαρχίες αυτού του πλανήτη; Όταν αναρχικοί συγκρούονταν με τα ΜΑΤ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κτίριο της συνεδρίασης, προσπαθώντας να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό;
  Που ήσουν από το Μάη 2006 ως τον Απρίλη 2007, όταν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κατέλαβαν τα πανεπιστήμια όλης της χώρας, ρισκάροντας ή και χάνοντας εξάμηνα από τις σπουδές τους, ώστε να αποτρέψουν την ψήφιση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που πρότεινε η Γιαννάκου ; Όταν οι φοιτητές κατέβαιναν καθημερινά στους δρόμους, αντιμετωπίζοντας την κρατική καταστολή, μέσα από ποιά φωνή εκφραζόσουν τότε ενάντια στους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους, αν όχι από τη ΔΑΠάρα της Μυκόνου;
  Όταν οι δάσκαλοι απεργούσαν επί 35 ημέρες διεκδικώντας ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο και τους χτυπούσαν τα ΜΑΤ σε καθημερινή βάση, γιατί χαιρόσουν; Επειδή πίστευες ότι το δημόσιο σχολείο ήταν για φούντο έτσι κι αλλιώς αφού είχε γεμίσει με παιδάκια μεταναστών; Τώρα γιατί γκρινιάζεις που το παιδί σου θα μπει σε μία τάξη 25 τ.μ. μαζί με άλλα 40 παιδιά;
  Πού ήσουν όταν βγήκε στη φόρα το σκάνδαλο του Bατοπαιδίου, της Siemens, του παραδικαστικού κυκλώματος, των υποκλοπών, των βασανιστηρίων κατά των Αφγανών και των απαγωγών των Πακιστανών ; Χαίρεσαι ακόμα που οι μπάτσοι αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών; Σου λέει κάτι ότι από την εποχή του Μελίστα [3], οι μόνοι ποινικοί που έχουν πλήρη ασυλία σ’ αυτήν την χώρα που αποκαλείς ακόμα Πατρίδα, είναι οι μπασκίνες (και, εσχάτως, και οι νεοναζιστές);

  Πού ήσουν όταν το Κράτος έβαφε τα χέρια του με αίμα; Όταν δολοφονούσε τον Μιχάλη Καλτεζά, πυροβολώντας τον πισώπλατα. Όταν ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, της νεολαίας της σημερινής κυβερνητικής παράταξης, δολοφόνησε χτυπώντας με λοστό στο κεφάλι το Νίκο Τεμπονέρα, κατά τη διάρκεια κατάληψης ενάντια στο νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας, Βασίλειου Κοντογιαννόπουλου. Όταν σκότωνε εν ψυχρώ τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο. Όταν όλοι εμείς ήμασταν στο δρόμο, ενάντια στο Κράτος της Καταστολής και της Τρομοκρατίας, εσύ που ακριβώς βρισκόσουν;
  Πού ήσουν πέρσι όταν ο κόσμος προσπαθούσε να συνδιαμορφώσει προτάσεις μέσα από λαϊκές συνελεύσεις; Μούντζωνες τη Βουλή φορώντας μια γαλανόλευκη σαν μπέρτα και έτρωγες καλαμποκάκι; Όταν στα τέλη του περσινού Ιούνη χιλιάδες διαδηλωτών δέχτηκαν τη βίαιη καταστολή της Αστυνομίας, εσύ βοηθούσες πρόθυμα σαν παρακρατικός ακροδεξιός ή έβριζες για την καταστροφή των μαρμάρων του κέντρου απ’ αυτούς που θες ν’ αποκαλείς κουκουλοφόρους; Τον Φλεβάρη του ’12, θρηνούσες για την πυρκαγιά στο Αττικόν ή σήκωνες την πέτρα ενάντια στα χακί τάγματα ασφαλείας; Αλήθεια, πότε επιτέλους θα σταματήσεις να μασάς την καραμέλα της Μαρφίν, αποδίδοντας σε χιλιάδες ανθρώπους το εσκεμμένο ή όχι έγκλημα ενός-δύο-τριών ανθρώπων;
  Και κάτι ακόμα: Τώρα πού είσαι; Τώρα που κατηγορείς για τα πάντα τους πάντες και τα πάντα, από τον Σόρος έως τους εξωγήινους, αλλά κυρίως βέβαια τους «κουκουλοφόρους, ανθέλληνες, προδότες, αναρχικούς των Εξαρχείων» και τους «ξένους – που – ήρθαν – και – σου – πήραν – την – χώρα». Είσαι έστω και τώρα ελάχιστα συγκεντρωμένος ώστε να καταλάβεις ποιός είναι ο εχθρός και ποιός ο φίλος και ο σύμμαχος; Τι ρωτάω; Εσύ είσαι έτοιμος, στο όνομα της Πατρίδας… να ψηφίσεις ακόμα και τα παιδιά του Αδόλφου…
  Δεν σου γράφω για να σε αφορίσω – δεν είμαι παπάς εξάλλου. Ούτε για να αποδείξω αυτάρεσκα πως εγώ είμαι ο αγωνιστής που δεν ευθύνεται για τίποτα κι εσύ αυτός που αξίζει να κοιμηθεί όπως έστρωσε. Σου γράφω για να διαλύσω, όσο μπορώ, αυτό το τοπίο της ανορθολογικής ομίχλης που έχεις δημιουργήσει στον ορίζοντα σου. Προσπαθώ, αναλαμβάνοντας κι εγώ τις δικές μου ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, να κόψω το δέντρο, που μας κρύβει το δάσος. Κατάλαβε το, κι εμπέδωσε το, πως είτε το θέλουμε είτε όχι μαζί θα συνεχίσουμε στο δρόμο της εξαθλίωσης ή μαζί θα αγωνιστούμε για ν’ αλλάξουμε ριζικά ό,τι στρεβλό δημιουργήσαμε ή αφήσαμε να δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αν επιλέξεις να συγκρουστείς μαζί μου, γυρίζοντας την πλάτη στα πραγματικά σου προβλήματα, να ξέρεις πως έχω κι εγώ την ψυχή να συγκρουστώ, ενάντια σε κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς εξουσίας και καταπίεσης. Άλλωστε δεν θα ‘ναι η πρώτη φορά για μένα. Και θα το κάνω. Γιατί απαιτώ να ζήσω ελεύθερος και ως ίσος μεταξύ ίσων. Αλλά, προτεραιότητα μου είναι να είσαι δίπλα μου, κι εγώ σ’ εσένα.
  Σημειώσεις
  1.  Ν.1264/1982 ο οποίος τροποποιήθηκε κυρίως με τον Ν.1915/1990.
  2. Μια απεργία θεωρείται παράνομη όταν κηρύχθηκε χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων κήρυξης που προβλέπονται στο νόμο, ενώ καταχρηστική όταν, παρόλο που κηρύχθηκε σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις, θεωρείται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσφυγή σε απεργία υπερβαίνει προφανώς τον κοινωνικό ή και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος των εργαζομένων να επιδιώξουν με αυτή την ικανοποίηση κάποιου αιτήματός τους. Η κρίση περί παρανομίας και καταχρηστικότητας υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων τα οποία σχεδόν ποτέ δεν έκριναν απεργία νόμιμη ή μη καταχρηστική…
  3. Ο αστυνομικός που πυροβόλησε εν ψυχρώ τον Μιχάλη Καλτεζά την 17.11.1985
  Συνδιαμόρφωση κειμένου από Ian Delta, Efor, Michael Th

  ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

  Η εργασιακή εφεδρεία και τα λοιπά εξοντωτικά μέτρα του μνημονίου, θα ανακοπούν και δεν θα λειτουργήσουν στην πράξη μόνο μέσα από την πάλη του λαού και των εργαζομένων.

  Image scaled down
  ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ: ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

  Η ελληνική τρόικα της συγκυβέρνησης, αφού έκλεισε προσωρινά το μέτωπο των ηρωικών απεργών της Χαλυβουργίας για λογαριασμό του βιομήχανου Μάνεση, επανέρχεται με σπουδή στην εφαρμογή του αντισυνταγματικού μέτρου της εργασιακής εφεδρείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
  Φυσικά πρόκειται για ένα μέτρο αντεργατικό, αντισυνταγματικό που ως σκοπό έχει την απόλυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων καθώς και τη διάλυση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που θα συνεπάγεται την ισοπέδωση της ποιότητα των παροχών των υπηρεσιών αυτών προς τους πολίτες.
  Τα τσιράκια της τρόικα και του μνημονίου έχουν αντιληφθεί πολύ καλά, ότι τα μνημόνια και τα εξοντωτικά αυτά μέτρα, το μόνο που θα επιφέρουν στην ελληνική κοινωνία είναι, ανεργία, περαιτέρω ύφεση, διάλυση του κοινωνικού κράτους και καμία απολύτως διάσωση της οικονομίας.
  Στο βωμό της τυφλής υποδούλωσης στο ντόπιο και πολυεθνικό κεφάλαιο, λαμβάνουν μέτρα αδιέξοδα, όπως αυτό της εργασιακής εφεδρείας που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την οικονομική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
  Είναι λοιπόν δεδομένο, ότι όλα αυτά τα νεοφιλελεύθερα, σοσιαλδημοκρατικά και φασιστικά κρατικοδίαιτα κόμματα του κοινοβουλίου το μόνο που κάνουν είναι να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια περί εθνικής και οικονομικής σωτηρίας και αναγκαίων μέτρων και θυσιών του ελληνικου λαόυ, προς σωτηρίαν των τραπεζιτών και λοιπών μεγαλοκαρχαριών.
  Η εργασιακή εφεδρεία και τα λοιπά εξοντωτικά μέτρα του μνημονίου, θα ανακοπούν και δεν θα λειτουργήσουν στην πράξη μόνο μέσα από την πάλη του λαού και των εργαζομένων.
  Τον ελληνικό λαό, από τη στιγμή που δεν το σέβονται θα τον φοβηθούν!
  Να αντισταθούμε.
  Να οργανωθούμε.
  Να στείλουμε όλες αυτές τις μαριονέτες σε μόνιμη εφεδρεία, στον καιάδα της ιστορίας και να τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους και τα λαμόγια.
  Να αρνηθούμε μονομερώς το χρέος.
  Να ανασυγκροτήσουμε εμείς της εθνική οικονομία στα πλαίσια των πραγματικών μας αναγκών, υλικών και πνευματικών και όχι στα πλαίσια των υπερκερδών των τραπεζιτών.

  -ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
  -ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
  -ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ
  -ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ!
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ!
  www.kinimadenplirono.gr

  Όταν ξανακόψουν μισθούς-επιδόματα, ο Κωσταράκος θα καταλάβει αεροπλανοφόρο! Η Πολεμοκαπηλεία του Α/ΓΕΕΘΑ Κωσταράκου απάντηση στις περικοπές.

  Η κατάσταση σε όλη την κοινωνία, αλλά και στις τάξεις των στρατιωτικών είναι τραγική. Εξαιτίας της βίαιης ταξικής πολιτικής της άθλιας συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και των Μνημονίων Ε.Ε.-ΔΝΤ, τραπεζών και τοκογλύφων το μόνιμο προσωπικό έχει απολέσει ένα σημαντικό τμήμα των εισοδημάτων και των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων.
  Συχνά, οι στρατιωτικοί στρέφονται στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, ζητώντας να μην περικοπούν άλλο οι μισθοί και τα επιδόματα τους, για να εισπράξουν τις υποσχέσεις των ΥΕΘΑ και των Αρχηγών των Επιτελείων. Ο ΥΕΘΑ Π.Παναγιωτόπουλος είναι ένας ακόμη υπουργός του οποίου οι προεκλογικές δεσμεύσεις και οι προγραμματικές δηλώσεις αποδείχτηκαν χωρίς αντίκρισμα, ενώ τις ανακοινώσεις του ΑΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου δεν υπολογίζει κανείς.
  Τώρα όμως, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την εξεύρεση 11.5 δις ευρώ μεταφράζεται σε κοινωνική κόλαση. Στο στόχαστρο έχουν μπει και τα ειδικά μισθολόγια, με αποτέλεσμα το μόνιμο προσωπικό να απειλείται με περικοπές 12%, ενώ επίσης περικόπτονται τα «φύλλα πορείας» και το πτητικό επίδομα που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας.
  Ποια είναι όμως η απάντηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που συζητά και συμφωνεί τελικά με την Τρόικα, αυτές τις περικοπές, καθώς η τελευταία προστατεύει τις μεγάλες εταιρείες οπλικών συστημάτων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν θησαυρίσει από την Ελλάδα, αλλά δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για "περικοπή" ή "μετακύλιση" των δόσεων πληρωμής των όπλων; Και ας έχουν εισπράξει το 70 ή και το 80% της αξίας των όπλων που έχουν πουλήσει!
  Η ένταση της πολεμοκαπηλείας και η καλλιέργεια κλίματος «εθνικών κινδύνων». Η καλύτερη μέθοδος για να μην γκρινιάζουν οι κάτω, να δέχονται αγόγγυστα τις απαιτούμενες θυσίες για την «εθνική άμυνα και τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας»!
  Πρωταγωνιστής και πάλι ο ΑΓΕΕΘΑ Κωσταράκος, που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σήμανε Συναγερμό! Σύμφωνα με την αρθρογραφία «Συναγερμό επάνω στο συναγερμό σήμανε το ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια της άσκησης ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ, που διατάχθηκε αιφνιδιαστικά στις 07.45 το πρωί από τον Α/ΓΕΕΘΑ Μιχάλη Κωσταράκο. Το σενάριο προέβλεπε κατάληψη πολεμικού πλοίου από βατραχανθρώπους της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Η ομάδα των βατραχανθρώπων εκτέλεσε άψογα και με ταχύτητα την αποστολή, αλλά πριν προλάβουν να πάρουν ανάσα ήρθε νέα διαταγή για κατάληψη ενός ακόμη πολεμικού πλοίου. Μόνο που αυτή τη φορά επρόκειτο όχι για πυραυλάκατο, όπως στη πρώτη φάση της άσκησης, αλλά για φρεγάτα του Στόλου μας. Οι συνεχείς και αιφνιδιαστικές κινητοποιήσεις της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει σενάρια και εικασίες, ότι το ΓΕΕΘΑ "κάτι παραπάνω ξέρει και προετοιμάζεται". Το βέβαιο πάντως είναι ότι όλες αυτές οι ασκήσεις αλλά και η προβολή τους λειτουργούν ευεργετικά στο ηθικό των στελεχών και του προσωπικού, αυτή τη πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά και ψυχολογικά περίοδο. Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο κέρδος των ασκήσεων».
  Ερώτηση: Ο κωλοτούμπας Σαμαράς, «ο ναι σε όλα» στην Τρόικα και στους επιχειρηματίες είναι «πιο μάγκας» από τον Σημίτη; Στα Ίμια αποδείχτηκε μόνο η υποχωρητικότητα της τότε κυβέρνησης, αλλά όχι η αναποτελεσματικότητα και τα αδιέξοδα των Πολεμικών Δογμάτων και της στρατιωτικής ηγεσίας, γελοία και επικίνδυνη άποψη που πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή και μιλιταριστικοί κύκλοι;
  Καλούμε τους στρατιωτικούς και την κοινωνία μας να βγάλει κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα για το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης της αστικής πολιτικής από την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και την στρατιωτική ηγεσία, καθώς ο κόσμος της εργασίας καθημερινά διολισθαίνει σε κοινωνική κόλαση.
  Εμείς απαιτούμε το μπλοκάρισμα όλων των εξοπλισμών στο Αιγαίο. Η λογική ότι η κλιμάκωση των εξοπλισμών, η πολεμική προετοιμασία και τα δόγματα αποτροπής -«Ισοδύναμου Πλήγματος ή Πρώτου Αποφασιστικού Πλήγματος»- θα φέρουν την ειρήνη μέσω της απόδειξης πολεμικής αποφασιστικότητας, συντρίφτηκαν στα Ίμια, έφεραν νέους γύρους πολεμικών εξοπλισμών και συνέβαλαν στον πλουτισμό αστών πολιτικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών, αλλά στην Χρεοκοπία του λαού μας.
  Η όποια λύση δοθεί στο Αιγαίο θα είναι πολιτική και όχι στρατιωτική. Και σε καμιά περίπτωση δε θα έρθει από το σάπιο, καταπιεστικό και εκμεταλλευτικό για τον κόσμο της εργασίας αστικό κατεστημένο που συντηρεί την ένταση για να απαιτεί «εθνική ενότητα», ενώ είναι έτοιμο να μακελέψει την νεολαία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πλουσίων. Θα είναι λύση που θα έρθει μέσα από τους αγώνες των λαών στο Αιγαίο, πρώτα απ' όλα ενάντια στις αστικές κυβερνήσεις και τα αστικά συμφέροντα των χωρών τους.
  Το παρόν και το μέλλον του εργαζόμενου λαού βρίσκεται στα χέρια του και απέναντι του στέκουν Παναγιωτόπουλος και Κωσταράκος.
  ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6932955437 diktiospartakos.blogspot.com
  diktiospartakos.blogspot.com

  Επείγον! Έκκληση για αίμα

  Επείγον! Έκκληση για βοήθεια κάνει, μέσω των συναδέλφων του, αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
  Ο 24χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, πάσχει από... λευχαιμία και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αιμοπετάλια ομάδος 0+ (μηδέν θετικό).

  ''Αγαπητοί φίλοι, ο αδελφός μας Κωνσταντίνος Νίκου νοσηλεύεται και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αιμοπετάλια ομάδος 0+ (μηδέν θετικό). Θερμή είναι η παράκληση των γονέων και του αδερφού του Γιώργου για την επείγουσα ανταπόκριση μας.''

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976455730.

  Παίζεται το μέλλον της ΑΕΚ

  Ελπίζουν σε λύση την ύστατη στιγμή

  Ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της ΑΕΚ και τη συμμετοχή της στη Σούπερ Λίγκα είναι η σημερινή μέρα. Η διοίκηση της ΠΑΕ περιμένει μέχρι το βράδυ να διαγνώσει τις προθέσεις της Πολιτείας απέναντι στις ομάδες που δεν έχουν φορολογική ενημερότητα. Δίχως αυτή ο φάκελος που θα κατατεθεί προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αύριο θα είναι… λειψός και ο κίνδυνος μη συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα μεγάλος.

  Στην «Ένωση» ελπίζουν πως έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η λύση. Είτε με την εξασφάλιση προσωρινής φορολογικής ενημερότητας για όλες τις προβληματικές ΠΑΕ (ειδάλλως θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος και το τηλεοπτικό συμβόλαιο) είτε με την παροχή νέας διορίας από την ΕΕΑ για να τακτοποιηθούν σε κάποιο βαθμό οι οφειλές. Χθες συνεχίστηκαν οι επαφές για την αποπληρωμή μέρους της δόσης από το άρθρο 44 και των λοιπών χρεών προς την Εφορία, με διακανονισμό που θα προβλέπει μία μεγάλη προκαταβολή και αρκετές δόσεις. Πάντως είναι αμφίβολο αν, ελλείψει χρημάτων, μπορεί η ΠΑΕ να είναι συνεπής ακόμη και σε αυτούς τους διακανονισμούς.

  Μεταγραφές χωρίς… υπογραφές

  Η ΑΕΚ ετοιμάζεται σήμερα να ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο μεταγραφές, αλλά χωρίς… υπογραφές, αφού όσο δεν υπάρχει φορολογική ενημερότητα δεν μπορεί να αποκτήσει παίκτες. Η μετακίνηση του 29χρονου Πορτογάλου επιθετικού Εμίλιο Φουρτάδο που έφτασε να γίνει σίριαλ θα «κλείσει», με την Παναχαϊκή να εισπράττει 60.000 ευρώ σε δύο δόσεις και τον παίκτη να υπογράφει σήμερα για δύο χρόνια έναντι 40.000 ευρώ ετησίως, εφόσον περάσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις. Επίσης η «Ένωση» τελειώνει τη μεταγραφή του 21χρονου κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κουτρουμπή. Η Καλλιθέα, όπου αγωνίζεται ο παίκτης, θα εισπράξει άμεσα 15.000 ευρώ και άλλες 20.000 σε δύο δόσεις (Νοέμβριο και Φεβρουάριο). Παίκτης της ΑΕ πρέπει να θεωρείται και ο 21χρονος αμυντικός Κώστας Τσούπρος του Αστέρα Αμαλιάδας.

  Από εκεί και πέρα, ο Βαγγέλης Βλάχος έχει ζητήσει επιτακτικά ενίσχυση στη θέση του αμυντικού χαφ. Ο Σταύρος Τσουκαλάς προτίμησε τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ η περίπτωση του Παύλου Μητρόπουλου συγκεντρώνει δυσκολίες λόγω των απαιτήσεων του Παναιτωλικού. Δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να «ξοδέψει» μία από τις τρεις θέσεις που διαθέτει (Γιάγκο και Φουρτάδο ήδη καλύπτουν τις δύο από τις τρεις) για παίκτη άνω των 24 ετών ή ξένο για να καλύψει αυτή του μεσοαμυντικού.

  * Η ΑΕΚ μετά και το χθεσινό φιλικό απέναντι στην Έβερτον ολοκλήρωσε την παρουσία της στην Αγγλία και παίρνει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

  Πηγή: sport-fm.gr

  Για ποιους λόγους παύθηκε οριστικά η εκατομμυριούχος δικαστική υπάλληλος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών?

  Παύθηκε οριστικά δικαστική υπάλληλος - ΚροίσοςS

  Παύθηκε οριστικά, με απόφαση των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων η εκατομμυριούχος δικαστική υπάλληλος που υπηρετούσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και είχε καταθέσεις 7,9 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες έκρυβε επί 20 χρόνια από τις αρμόδιες αρχές.
  Η εν λόγω υπάλληλος, που ανήκει στον κατάλογο με τους 13 "κροίσους" δημοσίους υπαλλήλους που είχαν συνολικές καταθέσεις άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, κατείχε επίσης σημαντική ακίνητη περιουσία, καθώς και ανώνυμη εταιρία.
  Η δικαστική υπάλληλος παύθηκε οριστικά, πριν από λίγες ημέρες, από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, για τα πειθαρχικά παραπτώματα της "αναξιοπρεπούς και ανάξιας διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας", ενώ εκκρεμεί σε βάρος της και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
  Η αποκάλυψη του θέματος έγινε πριν από λίγους μήνες, όταν άνδρες του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) εντόπισαν "όργιο" μαύρου χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς 13 δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έκρυβαν στις καταθέσεις τους περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ.
  Μεταξύ των προσώπων αυτών ήταν και η εν λόγω δικαστική υπάλληλος που υπηρετούσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τα τελευταία 31 χρόνια και η οποία είχε, σε 30 τραπεζικούς λογαριασμούς, "αδικαιολόγητες" καταθέσεις ύψους 7.965.236,64 ευρώ. Ακόμη, στην κατοχή της ιδίας και του συζύγου της εντοπίστηκε το σύνολο των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, ενώ διέθετε και σημαντική ακίνητη περιούσια.
  Τα στοιχεία αυτά συγκέντρωσαν οι αρχές ύστερα από άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, αλλά και έρευνα που διενήργησαν σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας.
  Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου ότι δεν δήλωνε τα περιουσιακά της στοιχεία γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είχε σημειωθεί καμία μεταβολή σε αυτά.

  Kουβενιζέλειος κωμωδία...ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΝΤΙΚΗ

  Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Άγιο Όρος - Eκκενώθηκαν οικισμοί

  Μάχη με τις φλόγες δίνουν από χθες το μεσημέρι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη θέση Μονοξυλίτης στο Άγιο Όρος. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη και κάποιες στέγες σπιτιών στην Ουρανούπολη έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δόθηκε εντολή για εκκένωση οικισμών και ξενοδοχείων για προληπτικούς λόγους. Ο δήμαρχος της πόλης, μάλιστα, πρότεινε τη μεταφορά των ευπαθών ομάδων στην παραλία της Ιερισσού.

   

  Στο σημείο μεταβαίνει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  Επί τόπου επιχειρούν 26 οχήματα με 60 πυροσβέστες, 40 άτομα πεζοπόρο τμήμα και πέντε υδροφόρες από τις Μονές. Από αέρος στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

  Ακόμη τρία μέτωπα σε εξέλιξη

  Από τις 02.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης πυρκαγιά καίει σε πευκοδάσος στον Σολωμό Κορινθίας. Επί τόπου επιχειρούν 24 οχήματα με 65 πυροσβέστες, 45 άτομα πεζοπόρο τμήμα και οκτώ οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

  Κεφαλλονιά

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κατελειό Κεφαλλονίας. Η φωτιά καίει σε χαράδρα και δεν απειλεί μέχρι στιγμής τον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 17 πυροσβέστες και δύο υδροφόρες του δήμου.

  Αρκαδία

  Δύο είναι τα μέτωπα που ανησυχούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Αρκαδία, στη θέση Ραψομμάτη και στο Πάπαρι. Επί τόπου επιχειρούν 65 οχήματα με 153 πυροσβέστες, 58 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 21 στρατιώτες και 25 υδροφόρες του δήμου. Από αέρος στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

  Μία σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια

  Από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνελήφθη την Τετάρτη ένας άνδρας 45 ετών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ανεμοδούρι Αρκαδίας και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

  Κ. Αγοραστός: «Ενταγμένα έργα ύψους 23 εκ. € στη Σκιάθο»

  Την παρουσίαση του νέου προγράμματος που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου παρουσίασε στη Σκιάθο ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
  Παρουσία του δημάρχου Σκιάθου κ. Νικόλαου Πλωμαρίτη, υπηρεσιακών παραγόντων φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε ότι «στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες των νησιών μας προεξοφλώντας το μέλλον στο παρόν αλλάζοντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, να σπρώχνουμε τα προβλήματα του παρόντος στο μέλλον», τόνισε.
  Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι στο πλαίσιο περαιτέρω ενεργοποίησης του προγράμματος της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α., η Περιφέρεια καλεί τους Νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Νοτίου Πηλίου για τη νήσο Παλαιό Τρίκερι) να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ο.Σ.Α.Ν.Π.)», προκειμένου με την ολοκλήρωσή τους να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν έργα που θα προκύψουν από αυτά. Συγκεκριμένα για τη Σκιάθο το πρόγραμμα προβλέπει ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 4 εκ. €.
  Κάθε Ολοκληρωμένο Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις και έργα τοπικής κλίμακας που να εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρεις από τους τομείς ενίσχυση τουρισμού, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση προσπελασιμότητας, προστασία φυσικού, δομημένου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναπλάσεις περιοχών, βελτίωση υποδομών αλιείας, υποδομές ύδρευσης και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια).
  Ο Κ. Αγοραστός αναφέρθηκε και στο πρωτοποριακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό, το οποίο περιλαμβάνει και τη Σκιάθο.
  Ο δήμαρχος Σκιάθου κ. Ν. Πλωμαρίτης δήλωσε ότι «για πρώτη φορά υπάρχει τόσο καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο περιφερειάρχης συμπαραστέκεται στο νησί μας πραγματικά και δίνει λύσεις όπου απαιτείται. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Αγοραστός και τα στελέχη της Περιφέρειας είναι πρωτοποριακό και δείχνει τη βούληση της αιρετής Περιφέρειας οι Β. Σποράδες να υλοποιήσουν έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα απ’ την καλή συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των δυο φορέων τα έργα που θα εντάξουμε πρόκειται να είναι χρήσιμα για το νησί μας και για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών του».
  Κατόπιν ακολούθησε τεχνική σύσκεψη όπου εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο περιφερειάρχης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία εξέλιξης των έργων και τόνισε ότι με τη συνεργασία όλων των βαθμίδων διοίκησης μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για την περιοχή.
  Αναφορά έγινε απ’ τον κ. Αγοραστό και για το Κέντρο Υγείας της Σκιάθου του οποίου η μελέτη ετοιμάζεται για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
  Τα ενταγμένα έργα με χωροθέτηση στη Σκιάθο είναι το 3θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 852.000 €, η εγκατάσταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και νέου συνδετήριου τροχόδρομου στο αεροδρόμιο 16.488.359 €, τεχνική βοήθεια του Δήμου Σκιάθου 50.000 €, ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης των νησιών της Θεσσαλίας 4 εκ. € και διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης 382.549 €.
  Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ο εντεταλμένος σύμβουλος Βορείων Σποράδων κ. Φίλ. Χήρας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κ. Αθ. Ζλατούδης, η αντιδήμαρχος κα Μ. Κανταράκη, οι δημοτικού σύμβουλοι κ.κ. Κ. Τσόλης, Κ. Αϊβαλιώτης, Ν. Χαλκιάς, Φιλαρέτου Αν., Γ. Κραστατήρας, ο πρόεδρος της ΔΕΑΥΣ κ. Χρ. Μασούρας, ο Λιμενάρχης Σκιάθου κ. Ν. Κατσάντας, ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου κ. Γ. Λιακόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Ι. Κουκουλάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Κ. Ματζούφας,ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου κ. Κων/νος Ζεϊμπέκης, καθώς και πολίτες και φορείς του νησιού.

  Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

  Συνολικές προβολές σελίδας

  Αρχειοθήκη ιστολογίου