Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Σκόπελος τσάμπα οι χαρές Πάγωσαν οι προσλήψεις Κοινωφελούς Εργασίας


Εντονο πρόβλημα αντιμετωπίζει το νησί της Σκοπέλου στον τομέα της καθαριότητας λόγω της έλλειψης του ανάλογου προσωπικού. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος της Σκοπέλου κ. Γιώργος Μιχελής, το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί από τον Δήμο είχαν υπολογίσει στις προσλήψεις του προγράμματος Κοινωφελής Εργασίας, το οποίο θα καθυστερήσει και από το οποίο θα στελεχώνονταν ο Δήμος με 36 άτομα, πολλά εκ των οποίων θα χρησιμοποιηούνταν στον τομέα της καθαριότητας.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αθηνά Τσιργή
Πολλά ήταν τα παράπονα που δέχθηκε ο κ. Μιχελής χθες το πρωί και από τους κατοίκους της Γλώσσας, οι οποίοι ανέφεραν στον Δήμαρχο πως πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα της καθαριότητας διότι είναι απαράδεκτο εν μέσω τουριστικής σεζόν οι επισκέπτες του νησιού να αντικρίζουν τέτοιες εικόνες.
Από την πλευρά του ο κ. Μιχελής δήλωσε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Πράγματι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της καθαριότητας και δικαίως παραπονιούνται οι κάτοικοι του νησιού. Το πρόβλημα όμως προέκυψε από το πάγωμα των προσλήψεων στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας. Από το πρόγραμμα περιμέναμε να γίνουν 36 προσλήψεις, εκ των οποίων θα στελεχωθεί και ο τομέας της καθαριότητας» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαστε σε απόγνωση λόγω της έλλειψης προσωπικού, διότι είναι φύσει αδύνατο να καθαριστεί ένα νησί με ελάχιστους εργάτες. Το θέμα της καθαριότητας είναι το Α και το Ω για την προσέλκυση τουριστών και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού» κατέληξε ο κ. Μιχελής.
Όπως τόνισε ο κ. Μιχελής, το αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα νησιά των Βορείων Σποράδων, στα οποία παρατηρούνται επίσης ελλείψεις στην καθαριότητα.

Να σημειωθεί ότι πριν από περίπου ένα δίμηνο για το ίδιο θέμα της καθαριότητας είχε υποβάλει και ο Δήμος Αλοννήσου αίτημα προς το Υπουργείο για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας

ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΣΕ ΣΑΡΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ !


ΟΠΩΣ ΜΑΘΑΜΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΟΎΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ?

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΡΕ ΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΕΧΕΙ 600 ΤΜ ΚΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ?


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του     ημοτικού Συμβουλίου
Σκοπέλου
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημοπρασία μίσθωσης χώρου, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του     ήμου Σκοπέλου.
Στη Σκόπελο σήμερα, την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30’’, το
ημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
ημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5068/26.06.2012 πρόσκληση του
Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους ημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη
του ημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκούρας Κων/νος, Πρόεδρος .Σ. 1. Τζουβελέκης Άγγελος
2. Αγγελέτου Παναγιώτα, Αντιδήμαρχος 2. Φαδάκης Αθανάσιος
3. Φύβγας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 3. Βαφίνης Νικόλαος
4. Κακαλιάγκος Αθανάσιος 4. Καραγκιόζος Ιωάννης
5. Αναστασίου Ιωάννης
6. Λαγουδάκης Γεώργιος
7. Παπαδαυίδ Μάχη
8. Σαλπαδήμου - ιαμάντου Αλεξάνδρα
9. Βασιλούδης Χρήστος
10. Πατσής Γεώργιος
11. Πατσής Ελευθέριος
12. Ραμαντάνης Εμμανουήλ
13. Ρόδιος Νικόλαος - Σπυρίδων
Ο ήμαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της ημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας και η
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος κ. Μαρία αλακιάρη, προσκλήθηκαν
και παρίστανται στη συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν τις
Κοινότητές τους αντίστοιχα.
Απουσίαζε η Πρόεδρος της ημοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κα. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ήμου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 μελών ευρέθησαν παρόντα
13 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
-
ΑΔΑ: Β412Ω1Δ-ΑΨΗ
Απόφαση Σ - Σελίδα 2. από 4.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της Ημερησίας ιάταξης τον λόγο έδωσε στον
κ. ήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Μετά από εντολή μου για αξιολόγηση των
αναγκών συστέγασης Υπηρεσιών του ήμου, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε
μισθωμένα κτίρια εντός του οικισμού της Σκοπέλου, καθώς και λόγοι έντονης
στενότητας χώρου εντός του ημοτικού Καταστήματος, που καθιστούν αδύνατη την
εύρυθμη λειτουργία του ήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 3747/18.05.2012 εισήγησή της η Ειδική Συνεργάτις μου, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, συνέταξε την παρακάτω πρόταση:
«Κύριε ήμαρχε, σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Στο ακίνητο ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, Αγίου Όρους, το οποίο
ευρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της Σκοπέλου -του οποίου η μίσθωση
έληξε στις 31.12.2011 και δεν έχει ανανεωθεί μέχρι σήμερα- στεγάζονται το ΚΕΠ
Σκοπέλου, το Γραφείο της ημοτικής Αστυνομίας και το Γραφείο της ημοτικής
Κοινότητας Σκοπέλου. Στο ως άνω κτίριο, η ιδιομορφία των παραδοσιακών οδών και
η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα δημιουργίας πρόσβασης
για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και για αυτοκίνητα.
Β) Μετά τις αυξημένες αρμοδιότητες που δόθηκαν στους ήμους από τις Νομαρχίες,
καταρτίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήμου Σκοπέλου με
κεντρικές υπηρεσίες εγκατεστημένες στην έδρα του ήμου, οι οποίες περιλαμβάνουν
νέες οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και
αντικειμένου.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει έντονα η αναγκαιότητα μίσθωσης ενός νέου,
ενιαίου χώρου από τον ήμο Σκοπέλου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει
τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία τους, ως
εξής:
Α. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
α) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Γραφείο Τεχνικών Έργων
2. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
β) Τμήμα Πολεοδομίας
1. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
1. Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Β. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
2. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Γ. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και ιαφάνειας
ΑΔΑ: Β412Ω1Δ-ΑΨΗ
Απόφαση Σ - Σελίδα 3. από 4.
    . Γραφείο ημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
Ε. Τμήμα Κ.Ε.Π.
Στ. Αυτοτελές Τμήμα ημοτικής Αστυνομίας
Ζ. Γραφείο ημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη σας:
1. Την ανάγκη στέγασης του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, μετά τη
συγκρότησή του σε σώμα,
2. Την ανάγκη στέγασης Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕ , και
3. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ο ήμος φιλοξενεί
έκτακτο προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκοπέλου.
Ο συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού της Σκοπέλου,
να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 400 τ.μ. για τη στέγαση των γραφείων, καθώς και
βοηθητικούς χώρους τουλάχιστον 200 τ.μ. για τη στέγαση αρχείων, αναλώσιμων και
μη αναλώσιμων υλικών και αποδυτηρίων υπαλλήλων καθαριότητας και πρασίνου. Η
προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα επιβάλλεται,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ A’ 79 - 09.04.2012), ενώ για τους
δημότες θα πρέπει να είναι εύκολη, με τα πόδια και με αυτοκίνητο, και να υπάρχει
δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης των οχημάτων των δημοτών, είτε σε ιδιωτικό
προαύλιο χώρο, είτε σε κοινόχρηστο χώρο, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία. Η οικοδομή, στην οποία θα βρίσκεται ο συγκεκριμένος χώρος, θα
πρέπει να έχει την ανάλογη οικοδομική άδεια και να πληροί τους απαιτούμενους,
από την κείμενη νομοθεσία, όρους υγιεινής και ασφάλειας.
Η μίσθωση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 194 “Μίσθωση ακινήτων από τους ήμους και τις Κοινότητες”, του Ν.
3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων). Η διάρκεια της μίσθωσης
προτείνεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) τουλάχιστον ετών.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο ημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου τη λήψη
απόφασης μίσθωσης χώρου (όπως περιγράφεται) με δημοπρασία, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των παραπάνω υπηρεσιών του ήμου
Σκοπέλου.»
Στη συνέχεια ο ήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Χρήστος Βασιλούδης: Είμαστε αντίθετοι με τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των
υπηρεσιών του ήμου. Θα πρέπει πρώτα να δούμε, αν μας καλύπτουν τα ιδιόκτητα
κτίρια του ήμου.
Ραμαντάνης Εμμανουήλ: Είμαστε αντίθετοι ως προς τη μίσθωση χώρου για στέγαση
των υπηρεσιών του ήμου. Να αξιοποιηθούν τα ιδιόκτητα κτίρια για να στεγαστούν
οι υπηρεσίες.
Πατσής Ελευθέριος: Πρέπει να αξιοποιηθούν τα κτίρια του ήμου και να στεγάσουν
τις Υπηρεσίες του. εν πρέπει να μένουν ανεκμετάλλευτα και να πληρώνουμε ενοίκια
σε τέτοια δύσκολη εποχή, αυτό θα επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία για τον ήμο.
Πατσής Γεώργιος: Να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα κτίρια.
Πρόεδρος .Σ.: Η σκέψη για την ανάγκη στέγασης των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο
υπάρχει. Θεωρώ ότι ο ήμος δεν χρειάζεται 600 τ,μ. αλλά οι υπηρεσίες μπορούν να
στεγαστούν σε μικρότερο κτίριο, περίπου 400 τ.μ.
ήμαρχος: Η ανάγκη συστέγασης των προαναφερθέντων υπηρεσιών του ήμου σε
ενιαίο κτίριο κρίνεται απαραίτητη, α) για την εύρυθμη λειτουργία τους, β) για την
εξοικονόμηση ενέργειας, και γ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. εν
ΑΔΑ: Β412Ω1Δ-ΑΨΗ
Απόφαση Σ - Σελίδα 4. από 4.
αντιλαμβάνομαι πως θα προκύψει οικονομική ζημία, εφόσον ήδη πληρώνουμε
αρκετά και υψηλά μισθώματα σε διαφορετικά κτίρια, τα οποία, αφ’ ενός είναι
διάσπαρτα μέσα στον οικισμό και αφ’ ετέρου δεν πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές, όπως παραδείγματος χάριν η μη προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο
ΚΕΠ Σκοπέλου. Όσον αφορά στα ιδιόκτητα ακίνητα, γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά
ότι αυτά χρησιμοποιούνται ήδη και δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μας.
Το ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση
απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του κ. ημάρχου
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες που αναφέρονται
αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
. Η εκτίμηση επιτροπή των διαγωνισμών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και
μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π 271/80 έχει
ορισθεί με την υπ’ αριθ. 48/2012 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου και την υπ’
αριθ. 5158/2012 απόφαση ημάρχου.
8ς προς την ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος
Βασιλούδης, Ραμαντάνης Εμμανουήλ, Πατσής Ελευθέριος, Πατσής Γεώργιος και
Ρόδιος Νικόλαος.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Σκούρας Κων/νος μειοψήφησε ως προς
τα τετραγωνικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2012
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Σκόπελος, 02.07.2012
Ο Πρόεδρος του     .Σ.
Κ5Ν/ΝΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Β412Ω1Δ-ΑΨΗ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ ΞάνθηςΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΕΦΕΡΕ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Η ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΗ ΑΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΡΘΑΝ

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται: Η παραίτηση του Κ. Ζιαζιά «έφερε» την Gokova


Την διαταγή για να πλεύσει στο δυτικό Αιγαίο λίγα μίλια από τις ανατολικές ακτές της Αττικής σύμφωνα με πληροφορίες των ελληνικών υπηρεσιών την έλαβε η τουρκική φρεγάτα Gokova (F-496) μόλις έγινε γνωστή από την Αθήνα λίγο μετά τις 08.00 το πρωί η αναίτια παραίτηση του Α/ΓΕΣ Κ. Ζιαζιά.
Όπως αναφέρουν πηγές απόλυτα έγκυρες το τουρκικό πολεμικό πλοίο προερχόμενο από περιπολία της επιχείρησης θαλάσσιας επιτήρησης Mediterranean Shield (σχετική ανάλυση για την τουρκική επιχείρηση έχει δημοσιευτεί στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί) είχε λάβει πορεία προς βορρά, όταν λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η παραίτηση του Κ. Ζιαζιά άλλαξε πορεία και ενώ βρισκόταν στο Ν.Α. Αιγαίο με κατεύθυνση βόρεια, πήρε πορεία δυτικά βορειοδυτικά και άρχισε να οργώνει τα ελληνικά νησιά στις Κυκλάδες από το μεσημέρι και μετά, φτάνοντας τελικά λίγα μίλια ανατολικά των ακτών της Αττικής.
Το σύνολο των συστημάτων του πλοίου (αισθητήρες, οπλικά συστήματα) ήταν σε λειτουργία κάτι που το επιβεβαίωσαν και τα δύο ελληνικά Mirage-2000 που εστάλησαν για την επιτήρηση του πολεμικού πλοίου και τα οποία βρέθηκαν σε απόσταση μερικών μιλίων από την τουρκική φρεγάτα, με τα ηλεκτρονικά τους συστήματα να λαμβάνουν τις εκπομπές από το τουρκικό πλοίο. 
Σημειώνεται ότι όταν ένα ξένο πολεμικό πλοίο διέρχεται τα χωρικά ύδατα μίας άλλης χώρας και εκτελεί αβλαβή διέλευση όπως υποτίθεται ότι έπραττε το τουρκικό πλοίο, θα πρέπει να έχει τους αισθητήρες και τα οπλικά του συστήματα εκτός λειτουργίας. Βλέπουμε δηλαδή όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις από την Κύπρο το 1974 μέχρι σήμερα, η Άγκυρα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί και το παραμικρό κενό για να προωθήσει την επιθετική αναθεωρητική της πολιτική στην Ελλάδα, κάτι που της προσέφερε χτες η αναίτια παραίτηση του Α/ΓΕΣ Κ. Ζιαζιά.
Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική φρεγάτα χτες το μεσημέρι με απόγευμα έφτασε λίγο έξω από τη Μύκονο αφού περίπλευσε τουλάχιστον 6 ελληνικά νησιά παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα αλλά και τους κανόνες της αβλαβούς διέλευσης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ:
"Η Τουρκική Φ/Γ «GOKOVA» προερχόμενη από Ανατολική Μεσόγειο, κινούμενη αρχικά μεταξύ Ν. Κάσου και Ν. Κρήτης και στη συνέχεια βόρεια Κρήτης σε Διεθνή Ύδατα, εισήλθε την 25η  Ιουλίου 2012 (14:15) σε Ελληνικά Χωρικά Ύδατα μεταξύ Ν. Μήλου και Ν. Φολέγανδρου.
Στη συνέχεια με βόρεια πορεία κινήθηκε μεταξύ Ν. Σίφνου και Ν. Αντίπαρου και εξήλθε την 25η  Ιουλίου 2012 (18:49) μεταξύ Ν. Τήνου και Ν. Μυκόνου με βορειοανατολική πορεία.
Πλοία και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας παρακολουθούν το τουρκικό πλοίο,  καθόλη τη διάρκεια του πλου του".

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr         

ΡΕ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΚΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΑΣ!

Χάρρυ Κλυνν
ΡΕ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΚΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΑΣ!
3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...
Αύξηση για 14ο συνεχόμενο μήνα, καταγράφει ο αριθμός των ανέργων στη Γαλλία.
Συγκεκριμένα τον Ιούνιο, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά...
0,8% σε σχέση με το Μαΐο, φτάνοντας τους 2.945.800!
Ο αριθμός των ανέργων, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011, αυξήθηκε κατά 7,8%.

ΒΕΜΕΚΕΠ: Αλληλεγγύη σε χαλυβουργούς και ΒΙΟ.ΜΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Το σωματείο εργαζομένων της ΒΕΜΕΚΕΠ καταγγέλλει τη κυβέρνηση των τριών τυράννων και τη ραδιενεργή εργοδοσία του Μάνεση που με τη παρουσία εισαγγελέων και δυνάμεων καταστολής εισέβαλλαν βίαια στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο προκειμένου να σπάσουν την απεργία των συναδέλφων Χαλυβουργών που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς διαβίωσης.
 
Καλούμε ολόκληρη την εργατική τάξη να σταθεί στο πλευρό τους τη στιγμή που ολόκληρη η ελληνική οικονομία καταρρέει κάτω από το βάρος της χρεοκοπίας.
 
Το σωματείο μας στηρίζει και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (θυγατρικής της Φιλκεράμ Τζόνσον που πτώχευσε) που παραμένουν 14 μήνες απλήρωτοι κι έχουν αποφασίσει μετά από 14 μήνες περιφρούρησης του εργοστασίου του να παλέψουν να περάσει η μονάδα στα χέρια των εργατών, κάτω από το δικό τους έλεγχο και διοίκηση ως μόνη απάντηση στη μαζική ανεργία και ανέχεια.
 
Tο σωματείο μας δίνει 300€υπέρ του αγώνα των εργατών της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής.
 
Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
 
Σωματείοεργατουπαλληλων βεμεκεπ
 
 
 
        -Ο-                                                                               -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΓΕΝ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.                                         ΠΑΠΑΣ Δ.

Γερμανοί "τεχνοκράτες " στις κλοπές και τις διαρρήξεις (αυτή μας κάνουν και μαθήματα ρε ουστ )

Ειδικοί "τεχνοκράτες"στις κλοπές και τις διαρρήξεις φαίνεται ότι ήταν δύο νεαροί Γερμανοί ηλικίας 20 και 21 ετών, οι οποίοι τρύπωναν σε δωμάτια ξενοδοχείου σε περιοχή του Ρεθύμνου, και έκλεβαν οτι μπορούσαν!
Ειδικότερα, και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών ότι ι δύο δράστες είναι ύποπτοι διάπραξης κλοπών και  διαρρήξεων, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γεροποτάμου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου στο Πάνορμο Ρεθύμνου, και προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γεροποτάμου.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία βαλίτσα ταξιδίου και ένα σακίδιο ώμου τα οποία περιείχαν, τρεις φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τρεις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με τα παρελκόμενά τους, μία βιντεοκάμερα, ένα κινητό τηλέφωνο, διάφορα χρυσαφικά και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 4.850 ευρώ.
Από την Αστυνομική έρευνα και την προανάκριση προέκυψε, ότι δράστες είχαν ενωθεί με σκοπό την διάπραξη κλοπών και ενεργώντας από κοινού και με την ίδια πάντα μέθοδο, είχαν εισέλθει ενωρίτερα, σε τέσσερα  δωμάτια ξενοδοχείου της περιοχής όπου διέμεναν προσωρινά ισάριθμοι αλλοδαποί και αφαίρεσαν  διάφορα αντικείμενα  τα οποία, αφού αναγνωρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες, τους αποδόθηκαν.  
Επίσης από την συνεχιζόμενη έρευνα και προανάκριση προέκυψε η διάπραξη και άλλων έξι κλοπών σε βάρος υπαλλήλων του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, αφαιρώντας τους, πέντε κινητά τηλέφωνα από τα οποία βρέθηκαν τα τρία και τους αποδόθηκαν, το χρηματικό ποσό των σαράντα  ευρώ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα αξίας 340ευρώ.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο δωμάτιο όπου διέμεναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, διαρρηκτικά εργαλεία και το χρηματικό ποσό των 725 ευρώ ως προερχόμενο από κλοπές.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/07/2012 ΑΠΟ ΤΙΣ 19:00 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 22:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΛ.ΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΡΦΕΑ.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δείτε επισυναπτόμενα σε ηλεκτρονική έκδοση το 3ο τεύχος του περιοδικού "Ενεργός Καταναλωτής" Το περιοδικό σε έντυπη μορφή μπορείτε να το προμηθεύεστε απο τα γραφεία μας δωρεάν.

  Δείτε επίσης στην ηλεκτρονική μας σελίδα : http://www.enkavolou.gr/

-  Τι να προσέχουμε στις εκπτώσεις  http://www.youtube.com/watch?v=Sf7-ninTpQw&feature=player_embedded
-  Καλοκαίρι και Τροφοδηλητηριάσεις 
-  Εκβιάζουν οι τράπεζες για ρυθμίσεις εκτός ΟΕΚ
-  Ανάκληση ρυζιού από τον Μασούτη
-  Επικίνδυνα για την υγεία αρωματικά χώρου

Διαδώστε το ή στείλτε μας τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις φίλων σας για
να τους ενημερώνουμε.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στη λίστα αποδεκτών
της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, παρακαλούμε να στείλετε απαντητικό
e-mail διαγραφής από τη λίστα στο:  gramikatanaloti@gmail.com

Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας
Δημ.Γεωργιάδου 177α Βόλος
τηλ.& fax 2421045615
ώρες λειτουργίας  8.00-12.00 π.μ.

Το «Ξυπόλητο Τάγμα» με τη λαϊκή όπερα «’Οξω απ’ την παράγκα»


Το «Ξυπόλητο Τάγμα»
με τη λαϊκή όπερα «’Οξω απ’ την παράγκα»
 στη Σκιάθο την Πέμπτη 2 Αυγούστου


 
«Το Τάγμα μας ξεκίνησε μ αέρα στα πανιά του
Μαζί του φέρνει όνειρα κι όλη την φαμελιά του….»

Η αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα – χωρίς παραγωγούς και image makers – «Ξυπόλητο Τάγμα» έχοντας ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της σ’ όλη την Ελλάδα, την Πέμπτη 2 Αυγούστου θα κάνει μια στάση στη Σκιάθο,  για να  παρουσιάσει τη λαική όπερα «Όξω απ’ την παράγκα» στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μπούρτζι, στις 9.00 το βράδυ.

Πρόκειται για μία σύµπραξη της τέχνης του Θεάτρου Σκιών (µε µπερντέ και φιγούρες), της υποκριτικής (µε τον Καραγκιόζη και την παρέα του έµψυχους επί σκηνής) και της μουσικής (µε την κλασική ζωντανή ορχήστρα, αλλά όχι μόνο µε τα κλασικά τραγούδια), ενωµένα σ’ ένα αδιαίρετο σύνολο.
Μια καραγκιοζέϊκη τραγική κωµωδία, µια επίκαιρη κοινωνική σάτιρα για τους µικρούς και µεγάλους φίλους – και όχι µόνο – του αθάνατου Ελληνικού Καραγκιόζη. Ενός Καραγκιόζη «ανένταχτου και αγανακτισμένου», που σκηνοθετεί ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ.
Μια παράσταση µε… ψυχή βαθιά, µε όργανα, κλαρίνα και βιολιά. Και λόγο δυνατό, νοσταλγίας, αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Όλα αυτά είναι τα «πλούτη» µας σε µια φτωχή Ελλάδα.


Μετά την παράσταση, ακολουθεί ελεύθερο λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα μας.
Ψυχή βαθιά καταθέτουν:  Η διμοιρία Ηθοποιών: Παύλος Ορκόπουλος, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Βασίλης Τσιπίδης, Γιάννης Ζουµπαντής και το ζεύγος …Αγλαία -Τζένη Βαβαρούτα, Καραγκιόζης – Τάκης Βαµβακίδης.
Η διμοιρία Καραγκιοζοπαιχτών: Άθως ∆ανέλλης, Τάσος Κώνστας, Χάρης Μπιλλίνης (εναλλάσονται).
Η διμοιρία Μουσικών: Γιώργος Τζώρτζης, Σωτήρης Μαργώνης, Κώστας ∆ηµουλιάκας, Μίλτος Χρυσανθίδης, Σώλης Μπαρκή, Νίκος Σουλιώτης, Παναγιώτης Μπουζέας, ∆ηµήτρης Κατσούλης, Γιάννης Ευαγγέλου και σε έκτακτες εµφανίσεις ο Νίκος Φιλιππίδης (εναλλάσονται).
Διμοιρία Συντελεστών
Συγγραφή έργου: Τάσος Κώνστας.

Τα κείμενα των Διογένη – Διγένη – Πτωχοπροδρόμου υπογράφει ο Άθως Δανέλης Σκηνοθεσία Κώστας Καζάκος.

Σκηνικά: Νίκος Κασαπάκης

Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης, Ελίζα Γραμματίκα

Μουσική – Στίχοι: Γιώργος Τζώρτζης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Κινησιολογία: Πέτρος Γάλλιας

Βοηθός χορογράφου: Ορέστης Καρύδας

Φωτογραφίες: Δέσποινα Μαυρίδου

Ήχος: Studio Mythos (Θανάσης Γκίκας)

Εικαστική επιμέλεια – εκτέλεση σκηνικού:  Βασίλης Σακκής

Διμοιρία Οπισθοφυλακής

Ηχολήπτες: Θανάσης Γκίκας, Θοδωρής Μιχαλός

Ηλεκτρολόγος: Πάρης Κριδεράς

Μηχανικός σκηνής: Νίκος Μπεζάνης

Παντός καιρού: Γιάννης Κοντόπουλος, Χρήστος Τζώρτζης

Προπομπός – αγγελιοφόρος: Μπάμπης Παπαδάτος

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Αλέκα Ζουμή

Υποστήριξη: Έλενα Χριστάκου

Γενικός τιμονιέρης – Οργάνωση παραστάσεων: Γιώργος Χαρωνίτης

«Αέρα κι έρχόμαστε χειμώνα καλοκαίρι
αμπάριζα να πάρουμε του πλιάτσικου τ’ ασκέρι…»Επικοινωνία:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου