Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Economist: Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία έχουν χρεοκοπήσει

«Έχουν χρεοκοπήσει. Ας το παραδεχτούν» είναι ο τίτλος του άρθρου του περιοδικού Economist, που αναφέρει ότι τόσο η οικονομία της Ελλάδας όσο και της Ιρλανδίας συρρικνώνονται και οι επενδυτές δεν πιστεύουν ότι θα διασωθούν.

Στο ίδιο άρθρο εκφράζεται η άποψη ότι η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες «έκανε λίγα» για να βοηθήσει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τις πιο προβληματικές οικονομίες της ζώνης.

«Οι ηγέτες της Ευρώπης φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης», τονίζεται στο άρθρο.

Ο Economist σημειώνει πως ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας παραιτήθηκε στις 23 Μαρτίου, μετά την αποτυχία να κερδίσει υποστήριξη για το τέταρτο πακέτο λιτότητας μέσα σε ένα χρόνο.

Την ίδια στιγμή η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας έχει διολισθήσει σε καθεστώς σχεδόν junk και οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων έχουν αυξηθεί πάνω από το 8% καθώς οι επενδυτές φοβούνται πως η Πορτογαλία θα πρέπει να στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ για διάσωση.

«Έχουν δίκιο (οι επενδυτές). Αυτές οι οικονομίες είναι σε μια μη βιώσιμη πορεία, αλλά όχι για λόγω έλλειψης προσπάθειας από τις κυβερνήσεις τους. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν κάνει ηρωικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η Ελλάδα προσπαθεί σκληρά για να απελευθερωθεί από τις ακαμψίες της οικονομίας της.

Η Πορτογαλία έχει εμπλακεί σε ασφυκτικούς κανόνες, αλλά η δημοσιονομική πολιτικής της είναι τολμηρή. Και στις τρεις περιπτώσεις οι προοπτικές σκουραίνουν σε μεγάλο βαθμό λόγω των λαθών που έγιναν στις Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη και το Βερολίνο», τονίζει ο αρθρογράφος.

Ουσιαστικά, προτείνεται η αναδιάρθρωση χρεών για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.

Μάλιστα, τονίζεται πως η επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων στις 7 Απριλίου, θα ενισχύσει το ευρώ και θα υπονομεύσει περαιτέρω τις προσπάθειες των περιφερειακών κρατών να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.

Το άρθρο χαρακτηρίζει «ολέθρια» την στρεβλή λογική των μηχανισμών διάσωσης της Ευρωζώνης και ασκεί κριτική στον Μόνιμο Μηχανισμό (ESM) και στην εμπλοκή ιδιωτών στην διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους μετά το 2013.

«Η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να προσποιείται ότι μπορεί να αντέξει το τρέχον δανειακό βάρος και να ασκήσει πιέσεις για αναδιάρθρωση», σημειώνει μεταξύ άλλων ο αρθρογράφος του Economist.

Τέλος, καταλήγει πως η ελπίδα βρίσκεται στο ΔΝΤ, οι οικονομολόγοι του οποίου έχουν εμπειρία στις κρίσεις χρέους.

Η πολύ δουλειά τρώει τον αφέντη !!!

Εκεί στον Δήμο Σκοπέλου πάντως ,πρέπει να το παραδεχτούμε ,ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ , τι λέτε και εσείς κυρία ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ,μόνο μην ξεχάσετε να πάρετε και καμιά πετσέτα από εκείνες για την παραλία ...


ΒΕΒΑΙΝΟΥΜΕ
Η υπάλληλος κ. Καρβέλη Σπυριδούλα του Ιωάννου, Προϊσταμένη '/νσης
'ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , κλάδου 'Ε1 'Διοικητικού, με βαθμό Α’
στην οποία ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, εργάστηκε υπερωριακά πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο συνολικά σαράντα (40) απογευματινές ώρες.
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται
με την κοινή απόφαση των Υπουργών εσωτερικών, 'Δημόσιας διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών ΚΥΑ 2/19657/0022/28.05.2009(ΦΕΚ
1085/05.06.2009 τεύχος Β) και ισχύει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους
δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Ν.3205/03.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

Ξεβρακώθηκε στης τράπεζες η κυβέρνηση όλα για αυτές γίνονται !


Από σήμερα όλες οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ μόνο με κάρτα ή επιταγή
  •  
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή τραπεζικών επιταγών, ενώ από 1.1.2012 το όριο αυτό θα είναι 1.500 ευρώ.
Στόχος του μέτρου αυτού όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συναλλαγών και των χρηματικών ροών στις συναλλαγές των ιδιωτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Στην απόφαση διευκρινίζονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

1. Ως αξία συναλλαγής, θεωρείται το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ ( ή άνω των 1.500 ευρώ από 1.1.2012) θα γίνονται με τη χρήση καρτών ή τραπεζικής επιταγής

3. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη "με ανταλλαγή", εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με τον ίδιο τρόπο, η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των ανταλλαγών εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το όριο των 3.000 ευρώ..

4. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία.

5. Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με δάνειο που έχει πάρει ο ιδιώτης - με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή - το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, θα εξοφλείται με χρήση κάρτας ή τραπεζικής επιταγής εφόσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των Τραπεζών ή με πρόσωπα - ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους τρόπους που αναφέρονται στην απόφαση και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Από τον επιτηδευματία - πωλητή, εκδίδεται "απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων". Η απόδειξη αυτή εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος.

Σ' αυτήν αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τμηματική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθμός του παραστατικού.. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει να το καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό

Εκπρόσωποι των οργανισμών πιστωτικών καρτών στην χώρα μας, έχουν κρίνει το μέτρο θετικό, αλλά όχι επαρκές για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, μια αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών στην χώρα μας κατά 10% θα οδηγούσε σε μείωση της παραοικονομίας κατά 5% ή κατά 3 δισ.ευρώ περίπου, έχει αναφέρει o Νίκος Καμπανόπουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Visa Europe, Ελλάδα.

Αναφερόμενος στο μέτρο ότι οι συναλλαγές επιχειρήσεων και επαγγελματιών με ιδιώτες οι οποίες υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ θα γίνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή τραπεζική επιταγή, ο κ.Καμπανόπουλος το έχει χαρακτηρίσει θετικό, επισημαίνοντας όμως ότι για να έχει αποτελέσματα και να χτυπήσει ουσιαστικά την φοροδιαφυγή και γενικά την παραοικονομία θα πρέπει το μέτρο αυτό να ισχύει για συναλλαγές για ποσά σημαντικά χαμηλότερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αθανάσιος Γεραμάνης, country manager για την Ελλάδα MasterCard, έχει επισημαίνει ότι το μέτρο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όπως να αφορά και να εφαρμοστεί και για συναλλαγές που αφορούν μικρότερα ποσά, όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Έδωσε δε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιταλία, όπου το μέτρο εφαρμόζεται για συναλλαγές για ποσά άνω των 150 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χτυπηθεί μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής.
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=71392&catid=13&la=1

Η Σκόπελος είναι τουρκική, ισχυρίζεται η Άγκυρα!Η ανεξαρτησία της Ελλάδος κηρύχτηκε το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου και τα όρια του νέου Ελληνικού κράτους χαράχτηκαν δυο χρόνια αργότερα με τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Στα όρια του περιελήφθησαν και οι Βόρειες Σποράδες όπου τελείωναν τα βόρεια σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Ελλάδος
Ομος υσχιριζιτε η τουρκια ότι . Το 1538 ο Τούρκος ναύαρχος Χαϊρεδιν Μπαρμπαρόσα κατέλαβε το νησί και πήρε όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας του νησιού οπού φαίνετε είναι δικό του .επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη έδωσε σε μια γκόμενα που είχε με το όνομα Χάλε όλα τα χαρτιά του νησιού .αυτή τα έδωσε στα παιδία της και ούτω καθεξής έφτασαν στα χεριά των σημερινών κληρονομούν που κατοικούν στην Άγκυρα και λέγονται εδώ όλα τα ονόματα των δικαιούχων της σκοπέλου είναι τα εξής * Songül Öden Gümüş
* Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet
* Ekrem Bora Mehmet Fikri
* Güngör Bayrak Şeref
* Funda İlhan Esra
* Ayça Varlıer Pınar
* Laçin Ceylan Gülsün
* Sevinç Gürsen Akyıldız Bahar
* Tarık Ünlüoğlu Tarık
* Barış Bağcı Emir
* Cüneyt Çalışkur Ahmet
* Alper Düzen
* Serdar Orçin Onur
* Kamil Güler Gökhan
* Emre Karayel Engin
* Tayfun Eraslan Levent
* Hikmet Karagöz Osman
* Cansın Özyosun Didem
* Füsun Erbulak Dilruba
* Murat Akdağ Köylü
* Çiğdem Batur Dilek
Και όλα αυτά διότι η ελληνική αντιπροσωπεία στο πρωτόκολλο του Λονδίνου.
 το 1830 ξέχασαν να 
γράψουν και της
Βόρειες Σποράδες

Σκέψεις που όλοι κάνουν και στην ΣΚΟΠΕΛΟ !


Του Αγαθοκλή

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ.ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙΣ ΑΛΛΙΩΣ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ.Ο ΓΑΠ ΚΑΙ Ο ΠΑΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΘΑ ΠΕΙ ΤΗ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΛΑΚΙΑ.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΟΛΟΙ ΣΚΕΦΤΙΚΟΙ ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ.ΑΥΤΗ Η ΣΙΩΠΗ ΓΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΦΩΝΗ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΚΟΥΕΙ.ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ ΕΑΝ ΑΝΑΨΕΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΠΑΧΑΛΟ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΙ ΜΑΣ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ.ΟΙ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΙΝΗΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ .ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΑ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ.Ο ΠΡΩΗΝ ΑΦΙΣΟΚΟΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ . ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΙ ΧΑΛΑΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΕΧΕΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΝΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ,ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΔΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ.ΜΙΣΘΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Η ΜΗΠΩΣ ΣΟΜΑΛΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑΟΛΟΥΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΤΣΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΘΙΝΑ (ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΤΙ  ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΙΕΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΝΟΜΟΤΕΛΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΤΙ?ΜΗΠΩΣ ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΥΠΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ?ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΝΑΝ ΤΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΝΑ ΚΙΝΗΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ?ΜΗΠΩΣ ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ  ΜΕ 23% ΠΟΛΛΟΙ ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΑΠ.ΜΕ 10% ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ.ΠΑΝΤΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ο ΠΑΠ ΜΕ 1΄70 ΤΟ ΛΙΤΡΟ Η ΒΕΝΖΙΝΗ  Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ?Ο  ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.ΟΙ ΥΠΟΛΟΠΟΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ 2 ΧΡΙΝΙΑ ΠΕΡΙΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ,
http://olympia.gr/ 

Ξυπνήστε Ρε πήγε 6......

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου